Negrai yra ta rasė, kuri bus sunaikinta

Autorius: Simonas Kroydonas Šaltinis: https://www.facebook.com/simon... 2018-07-18 22:16:01, skaitė 1456, komentavo 13

Negrai yra ta rasė, kuri bus sunaikinta

Liberija-niekada neužkariauta Afrikos šalis,vergų valstybė,į kurią buvo suvežtas visas JAV negrų genetinis šiukšlynas.Dabar jums parodysiu faktus ir jūs suprasite,kad vieni iš mūsų yra žmonės,o dalis mūsų tėra gyvuliai žmonių kūnuose.

Negrai,yra ta rasė,kuri bus sunaikinta.

Būtų negražu kalbėti iš humaniškos pusės tokius žodžius,bet sekantys gonocidai bus du.Europiečiai pradės masiškai naikinti musolmonus,o prieš tai bus sukurta speciali vakcina,specialūs žmogaus reproduktyvumą sunaikinantys milteliai,ir su AIDS pagalba Afrikos gyventojai masiškai kris kaip musės.

Rusija pradeda pamažu priiminėti skerdžiamus olandų kilmės baltaodžius būrus.Jie apsigyvens Stavropolio krašte.Likusieji Pietų Afrikos baltieji nusės Australijoj,Anglijoj,JAV,Kanadoje,o tada prasidės visos Afrikos žmonių naikinimo etapas.Algimantas Lebionka labai gerai aprašė šituos procesus.

Dalį Afrikos mes baltieji atiduosime kiniečiams,kurie uzurpuos Kenijos,Ugandos respublikas(jei tokiomis jas vadinti galima),ir jas pavers pakankamai išsivysčiusiomis teritorijomis.

Kodėl negrai visur,kur jie bebūtų tampa visuomenės marginalais.Kodėl visos Afrikos šalys yra neturtingos,o pavojingiausi Vakarų Civilizacijos miestų rajonai yra būtent tie rajonai kuriuose daugumą sudaro negrai.Pvz Brixton,Londone,ar Detroito,Naujojo Orleano miestai yra miniliberijos.

Kas turėjo atsitikti ,kad vergų sukurtas repas,hiphopas taptų europiečių jaunimo siekiamybe ? Į šiuos klausimus jums ir pabandysiu atsakyti.

Kai JAV pilietiniame kare Britų palaikomi pietiečiai pralošė,ir iškilo dilema kur dėti begalę negrų vergų.Ką su jais daryti JAV sumastė juos visus išsiųsti atgal į afriką.Tam už 100 000 dolerių nupirko nemažą gabalą žemės.Šalia Siera Leonės ir tuos vergus parplukdė atgal.Iš JAV vergijos buvo išlaisvinta 4 milijonai vergų.Britai juos siuntė atgal į tam sukurtą Siera Leonę,o amerikiečiai Siera Leonės kaimynystėje sukūrė Liberiją,kuri kilus nuo žodžio liberty-laisvė.

Jim Crow teisė buvo valstijų ir vietiniai įstatymai Jungtinėse Amerikos Valstijose, galioję nuo 1876 iki 1965 metų.Įstatymai JAV įteisino segragaciją visose viešose vietose, kur buvo teikiamos kokios nors paslaugos, garantuojant „atskirą, bet lygų” juodaodžių amerikiečių statusą.

Realybėje su juodaodžiais buvo elgiamasi kaip su nelygiais sau.Juodaodžiai gaudavo prastesnes paslaugas nei baltieji amerikiečiai.Dėl šių įstatymų juodaodžių amerikiečių gyvenime buvo daug ekonominių, švietimo bei socialinių trūkumų.

Vieni iš ryškiausių Jimmy Crow įstatymo pavyzdžių yra: segregacija valstybinėse mokyklose,viešose vietose ir viešajame transporte; atskiri tualetai ir restoranai baltiesiems ir juodaodžiams. JAV kariuomenėje taip pat vyravo segregacija. Valstybės remiamą segregaciją mokyklose JAV Aukščiausiasis Teismas 1954 metais pripažino prieštaraujančiu konstitucijai. Jimmy Crow įstatymai buvo anuliuoti, kai buvo išleistas 1964 metų pilietinių teisių aktas ir 1965 metų balsavimo teisių aktas.

Liberija ir šalia esanti Siera Leonė garsėja deimantų ištekliais.Ten pirmajį milijoną pasidarė ir buvęs Žalgirio sponsorius,vienas turtingiausių Lietuvos ir Rusijos žmonių a.a Šabtajus Kalmanovičius.Savo laiku jam užpakalį laižė ir Vidas Mačiulis,už tai Šabtajus žurnalistėliui numesdavo vieną ,kitą šimtinę.

Pagrindinis deimantų prekybos ir gabenimo partneris Šabtajui buvo senas Odesos žydas nuo senų laikų Niujorke Brighton Beach rajone gyvenęs Maratas Balagula.Maratas su Šabtajumi buvo išplėtę mafijos operacijas net už Amerikos ribų ir jų užmojai driekėsi net į Sierą Leonę,

Afrikos žemyne.M. Balagulos svarbiausias ryšininkas Siera Leonėje buvo pats Š. Kalmanovičius. Abu vyrai drauge prasuko aibę operacijų, tiekė į Sierą Leonę benziną ir viskį. Šis duetas,net turėjo leidimą Siera Leonėje spausdinti popierinius pinigus, tai jie darė talkinant partneriams vienoje Didžiosios Britanijos bendrovėje.Kalmanovičius atsidūrė Siera Leonėje per Niujorko rabiną Ronaldą Greenwaldą.

1980-ųjų gegužę į R. Greenwaldą kreipėsi Lucas Magope, tuometinis Bophuthatswanos (vienos iš "nepriklausomų" juodaodžių teritorijų Pietų Afrikoje) prezidentas.Greenwaldas atsisakė politikos sumetimais ir pasiūlė pasiimti ką nors iš Izraelio, kuris neturi tokių suvaržymų su Pietų Afrika kaip Jungtinės Amerikos Valstijos.Tuo metu R. Greenwaldas rekomendavo Š. Kalmanovičių, kaip savo draugą ir verslo partnerį. Po kelerių metų kaunietis suklestėjo kaip milijonierius. Per naujai įsteigtą bendrovę „Liat“, jis gavo stadiono statybą ir atsigabeno Izraelio specialistus bantustano policijos ir saugumo darbuotojams apmokyti

1987 metų vasarį, kai sukilėlių kariuomenė įkalino L.Mangopę Š. Kalmanovičiaus pastatytame stadione Šabtajus susirinko savo turtą ir persikėlė į Sierą Leonę, padedamas R. Greenwaldo ryšių vyriausybėje.

Galiausiai rusų ir italų mafija per sandėrius su Š. Kalmanovičiumi neteko 3 milijonų dolerių.Tada rusų gangsteriai taip įsiuto ant Šabtajaus, kad pagrasino jį nužudyti. Norėdamas kaip nors padengti savo nuostolius, Š. Kalmanovičius drauge su rusais ir italais sumanė įžūlią operaciją – apvogti tarptautinę investavimo bendrovę „Merrill Lynch“.

Pagal specialiai sugalvotą schemą rusų gangsteriai papirko „Merrill Lynch“ darbuotoją, kad šis, nelegaliai pasinaudojęs bendrovės kompiuteriu, pavogtu tuščių bendrovės čekių, kurių bendra vertė buvo per 27 milijonus dolerių. Jis pavogė kelis parašų antspaudus.Čekiai ir antspaudai per kurjerį buvo nusiųsti Š. Kalmanovičiui.

1987-ųjų balandžio 27-ąją Š. Kalmanovičius, rabinas R. Greenwaldas ir dar vienas vyriškis išėjo iš Šabtajaus prabangių namų Kanuose ir tiesiai nuvažiavo į Monte Karlą, kur jų bendrininkas prisidengęs „Clouns International“ bendrovės vardu atidarė verslo sąskaitą respublikos nacionaliniame banke.

Į minėtą sąskaitą jis padėjo suklastotais parašais pasirašytų čekių už beveik 3 mln. dolerių. Kai po trijų dienų indėlis įsigaliojo, R. Greenwaldas su bendrininku vėl pasirodė banke, kur rabinui buvo įteikta 400 tūkst. dolerių grynais iš „Merrill Lynch“ fondų.Tada Greenwaldas dideliame juodame maiše nugabeno pinigus per Vokietiją į Šveicariją atidavė juos Balagulos atstovams Ciūricho viešbučio tualete. Už tai rabinas gavo 50 tūkst. dolerių honorarą.

1987 metų gegužės 22-ąją, 3 valandą ryto prabangiame Londono viešbutyje „Sheraton“ Skotland Jardo pareigūnai sulaikė Š. Kalmanovičių ir jo kambaryje rado tris parašų antspaudus, kuriais čekiai buvo užtvirtinti. Kiek anksčiau Libano pietuose Š. Kalmanovičius pietavo su Izraelio žvalgybos vadovu Uriu Lubraniu. Pasak FTB agentų, kai kaunietį išvedė su antrankiais, rabinas R. Greenwaldas, kuris irgi buvo apsistojęs tame pačiame viešbutyje, skubiai susikrovė daiktus ir, nesusimokėjęs sąskaitos, „Concorde“ lėktuvu išskubėjo į Ameriką.

Netrukus Kalmanovičius buvo išduotas JAV teisėsaugai, kur turėjo stoti prieš teismą už sukčiavimą. Bet R. Greenwaldas,kurį FTB tris kartus tardė, bet kažkodėl nesuėmė, skubiai suorganizavo iškilių asmenų grupę iš JAV ir Izraelio, kuri atkakliai stojo ginti Š. Kalmanovičiaus.

Tarp šių žmonių buvo netgi Niujorko respublikonų Kongreso narys Benjaminas Gilmanas, kuris rašė, kad „Š. Kalmanovičius garsėja kaip doras ir sumanus verslininkas“. Praėjus kuriam laikui Š. Kalmanovičius buvo suimtas Izraelio kontržvalgybos pareigūnų ir buvo nuteistas 9 metus už šnipinėjimą Sovietų naudai. 6 iš jų praleido Izraelio kalėjime.Jo paleidimui tarpininkavo Nachmanas Dušanskis,kuris per Zingerį sutvarkė Kamanovičiui visus popierius gryžt į Lietuvą,į Kauną.

Italijos laikraštis „La Reppublica“ 2004 m. rugpjūtį paskelbė: 1993 m. lapkričio 8 d. Tel Avivo apygardos teismas išslaptina bylą. Ten rašoma: „Tarnaujantis GRU (karinė sovietų žvalgyba), o vėliau KGB, nuo 1972 m. Šabtajus Kalmanovičius dirbo Sovietų Sąjungai, siekdamas rinkti ir perduoti informaciją apie politinę, ekonominę Izraelio situaciją, apie šalies stambius politinius veikėjus, mėgino įsiskverbti į saugumo tarnybą ir LIKUD.“ Šabtajus buvo avantiūristas ir tikriausiai yra žmonių,kurie išgirdę apie jo mirtį,atsidusę pagalvojo,kad teisybė vistik yra.

Liberija,Siera Leonė,Kongas tai vienos iš galybės Afrikos šalių,kur galioja stipresnio teisė.Kai būdamas 12 metų Lietuvos Ryte skaičiau apie merginą,kuri susipažino su SELU laukdama jo prie tualeto,sekančioje rubrikoje buvo dvylikamečio liberiečio su automatu foto.

Pasirodo šitas vaikas jau turėjo seržanto laipsnį,buvo nužudęs šešis žmones,ir vėliau po penkiolikos metų youtube pamatęs jo video,sužinojau,kad jo vadovaujami 10-14 metų vaikai gaujomis ginkluoti siaubdavo kaimus,nupjaudavo moterims krūtines,išpjaudavo gyvoms moterims iš pilvų gemalus,ar negimusius vaikus,nupjaudavo žmonėms kojų pėdas ausis.

Ginkluotos vaikų gaujos išžudydavo ir vyrus,nes pistoletai lengvi,tiesiog bandos po 50-60 vaikų šienaudavo ir žudydavo visus generolo Tayloro priešininkus kelyje.Turiu ir video,kur papjautam ir dar merdėjančiam vietiniam vadukui Tayloro kariai išpjauna organus išlupa širdį ir ją žalią duoda valgyti 
paaugliams,o tie žalią mėsą valgo ir čepsi,o kai dar valgė ir rankom lupo kitus organus matėsi,kad papjautas žmogus dar gyvas,nes ėjo jam konvulsijos.

Tada jam gyvam mečete išpjovė žarnas.Video yra Youtube.

Aš čia rašau apie visa tai ne šiaip sau.Kai matau,kaip Lietuvoje rūpinamasi šunimis.Štai Komskio nušautas šuo Ramzis prilygintas pareigūnui.Vakarų pasaulyje šunis ,katinus operuoja,slaugo,gydo.Iš kitos pusės matai,kaip afrikoj žmonės žudo vienas kitą kaip gyvulius,ir aš vaikystėje prisimenu kai katė ar kalė atsivesdavo daug šuniukų,juos į maišą,akmenį,ir į kūdrą.Niekas šunų negydydavo.

Vaikystės bičiulio močiutės šuo nusitraukė ir grybžtelėjo kaimynų mergaitei ,tai jis paėmė kitą dieną kastuvą ir šunį mirtinai uždaužė ir pakasė.Paprastai ir efektyviai.Vėliau jau atsirado mada auginti šunis namuose.tarybiniais laikais patys žmonės visur ieškojo mėsos,kaip deficito.Visi gerdavo vandenį iš krano,ir pirkti butelinį vandenį tada atrodė nesąmonė.O kaip neatrodys,kai tualetinis popierius tada buvo deficitas.

Iš juodosios afrikos man teko lankytis tik Senegale,Dakare.Ilgoj kelionėje užmigau ir mane apvogė.Jeigu ne bičiulis vokietis,nežinia,kaip man tada būtų pasibaigę,o kai prisimenu savo avantūristines keliones,šiurpas nukrato.

Pažystamo brolis visaginietis 1998 metais tarnavo prancūzų legione,buvo išsiuntę į Čadą,Dramblio Kaulo Respubliką Abidžaną tai sakė,šaudė negrus iš tanketės kaip kokius laukinius šunis.Šauni,jis nukrenta ir guli kelias dienas kol pradeda pūti.Vėliau šunys,kartais ir atklydusios hienos,paukščiai pūvančio lavono gabalus ištampydavo po visą svietą.

Siera Leonė vienu metu turėjo ir vieną jauniausių generolų pasaulio istorijoj.25 metų pacukas Valentinas Štrazeris su draugais padarė perversmą,išžudė aplinkinius aukščiausio rango kariškius ir darė totalų bezpriedielą.Vėliau jam teko bėgti iš šalies gyveno pas motiną Londone council bute,vėliau valkataudavo ir kai eilinį kartą paprašė manęs cigaretės aš nepatikėjau jo istorija.Vėliau už narkotikus jį norėjo pasodint,pabėgo į Gambiją ir daugiau jo nebemačiau.

Kažką panašaus Pravieniškėse savo laiku darė Daškė,kuris būdamas vos 23 metų subūręs dvimetrinių atsikačialinusių monstrų komandą daužydavo visus iš eilės.Būdamas po opero Timochos sparnu įvedė karinę tvarką,buvo šildomas Sato,o išėjęs iš lagerio metė Satą per bortą ir susidėjo su Danu Tvarijonavičium,nors buvę to meto kaliniai man pasakojo,kad prieš pat paleidžiant Daškę šis galėjo būti nužudytas pačiame kalėjime,ir tik su Jezersko pagalba vos pavyko jį išleisti į laisvę.

Gyveno jis ten kaip karalius.Prostitutės,konjakai,palydovinė TV,atskira virtuvė,deficitiniai brangūs vaisiai,ananasai.Esmė paprasta.Šalyje ar tam tikroje teritorijoje tvyrant anarchijai valdžią paima stipriausius tos teritorijos vyrus ,ginklus ir šaudmenis valdantis žmogus.

Silpnesni,kūdesni žmonės,moterys,vaikai yra pasmerkiami mirčiai.Tada susikuria gatvinių vaikų gaujos 50-80 vaikų,kurie kaip skėriai plėšią ir žudo viską,o gautą grobį puola doroti.Kaip ir gamtoje,stiprieji puola pirmi,o silpnesnieji gaujų šakalai laukia,kol sulauks savo eilės.Kartais jie nesulaukia.

Stipresnio teisė buvo ir bus visada.Nugalėtojų teismai neteisia,o jei ir teisia,tai tik,tada,kai nugalėtojus pakeičia kiti,jaunesni,stipresni,agresyvesni.

Metas ir mūsų šaliai pradėti taikyti eugeniką.Jeigu norime švarios genetiškai stiprios tautos,mes turime atimti teisę mūsų tautos žemiausio sluoksnio marginalams-daugintis.Lenkai jau daro sterilizaciją,nors aš labiau už kokią neskausmingą injekciją.Moterys turi būti labiau atsakingos nei vyrai,nes jos pastoja ir išnešioja prasto genofondo vaikus,kurie užauga debilais.

Pasižiūrėkite,kaip JAV taikė reikalavimus pokaryje.Taikė STIPRUS-SILPNAS metodus.Silpnieji pakliūdavo į visokias Kolumbijas,Venesuelas,Brazilijas,o stiprieji į JAV.Tas pats kaip pirkti šuniukus.Perki stipriausią išvermingiausią,o silpni yra devalvuojami.

Negrai yra pasaulio devalvuotieji.Nė viena afrikos šalis nėra pasiturinti.Negrai visur kur bebūtų yra čigonų lygmenyje,ir,net žemiau už musolmonus.Baltoji rasė ne šiaip yra vertinama kaip kūrėjų rasė ir ji kasmet vis traukiasi.

Ne šiaip sau amerikiečiai išsirinko Trampą prezidentu.JAV vis labiau meksikonėja,ir ateityje ją gali ištikti Meksikos likimas,kai visi baltieji masiškai plūs į Rusiją,Rytų Europą ir Australiją.Kanadą amerikiečius ištiks Švedijos likimas.Švedukai priima viso pasaulio šlamštą ir pamažu tampa skandinavijos šiukšlių konteineriu.

Negro padėtį prilyginčiau daugiavaikei mamai,kurios visi vaikai nuo skirtingų tėvų,ir kurios išlaikymas griūna ant valstybės pečių.Net,neabejoju,šis video privers jus susimąstyti.

Susimąstyti apie gyvulius žmonių kūnuose,apie tai kokie jie skirtingi,ir kaip būtų gerai,jeigu visas juodasis žemynas būtų nušluotas nuo žemės paviršiaus,o visi šitie žmonių teisių gynėjai,negrų mylėtojai išsikraustytų pas juos į Liberiją ir ten konstruotų Afrikos laimės pamatus.