Generalinė prokuratūra Lietuvos teroristų nusikaltimams pritaikė senatį

Autorius: Kristina Sulikienė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-06-19 20:33:09, skaitė 734, komentavo 1

Generalinė prokuratūra Lietuvos teroristų nusikaltimams pritaikė senatį

Tiek dėl „Juodvarnių“ vykdytų nusikalstamų veikų, tiek ir dėl Bražuolės tilto sprogdinimo Lietuvos generalinė prokuratūra bylas nutraukė po 20 metų „suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senačiai“.

O štai kai pokaryje milicijos darbuotojai suiminėjo partizanus, kurie suėmimo metu nusišaudavo (įvykdydavo savižudybes) – tai čia „nusikaltimai be senaties.“ (EŽTT tokių kliedesių – nesuvokia, išteisina milicijos darbuotojus, ir tiek.)

Palyginkite veikų pavojingumą: sprogdinamas tiltas, važiuojant traukiniui, pilnam keleivių. Byla nutraukiama dėl senaties. (Kas trukdė visus 20 metų ištirti bylą – neaišku. Gal kad įtariamasis Ž.R. slapstėsi užsienyje?)

Suiminėjamas pagal teismo nutartį ginkluotos organizacijos, siaubinančios apylinkes, vadeiva. Jis pats NUSIŠAUNA. Milicininkas teisiamas už genocidą (!).

Lietuvoje dėmenys sukeičiami vietomis: garbinamas ir dangstomas terorizmas, o po to nesuvokiama, kodėl EŽTT priiminėja štai tokius, o ne kitokius sprendimus (Vasiliauskas prieš Lietuvą; Zubaida prieš Lietuva).

Lietuvoje iki šiol nesuvokia, kodėl Paksas, atsisakęs steigti CŽV kalėjimus, ir juose kankinti žmones – laimėjo visus teismų procesus. Paksas, atsisakęs daryti nusikaltimus žmonijai – Lietuvoje skelbiamas nusikaltėliu, o VSD, AOTD ir LK, ir visi kiti, kurie kankino žmones – čia didvyriai.

Grįžtant prie Bražuolės tyrimo, tai prokuratūra jį nutraukė 2013 metais, pritaikius senatį.

„Juodvarnių“ organizacijos byla iš viso totalus fiasko – vienas pagrindinių teroristų studijuoja VU istorijos doktorantūroje, jam irgi pritaikyta senatis, o juk žmogų nušovė. Paukšteliai čiulba, jog 2007 metų parlamentinės tyrimo išvados teisingos, o ir šios organizacijos tėvonija – TS partija, todėl ir taikoma senatis, kad nebūtų judinamas Jo Šventenybė Tata.

Suvokite bylos debiliškumą: jeigu ši organizacija TEBEVEIKIANTI, kaip galima jai PRITAIKYTI SENATĮ? Vien antikonstitucinės, arba organizuoto nusikalstamumo grupuotės kūrimo veika – kalėjimas iki gyvos galvos, nusikaltimo tyrimui – netaikoma senatis. Be to, jeigu veika tęstinė – veikos tyrimui netaikoma joki senatis. Kas finansuoja „Juodvarnius“, kokie žmonės su kostiumais į šią organizaciją įeina? (Aš bent galėčiau išvardyti keletą, o jų gi žmonos sėdi Seime...ajajai...O Gedimino kalnas kodėl griuvo – pasižiūrėkit, kas dirba toje institucijoje, atsakingoje už saugomas teritorijas, ir susimąsatykite – gal žmogus bijo keletos klausimų apie „Juodvarnius“ – kas čia tas Gedimino kalnas lyginant su kalėjimu iki gyvos galvos...Aišku, už visko stovi pati švenčiausia partija, kuri glušina netgi KGB sąrašų viešinimą – kai jau čia konservatyvių teroristų organizacijų veiklos tyrimas... Koks prokuroras išdrįs. Jancevičius jau pasakė, jog yra smogikai. Bet ir nutilo.)

O palyginimui Henrikui Daktarui už 2 dvasių nužudymą sapnų ir šešėlių karalystėje, net ir suėjus apkaltinamajai senačiai dar 2008 12 25 – tada jis, suėjus senačiai, ir išvyko iš Lietuvos – teismas priėmė sprendimą 2016 metais, o LAT atsisakė iš viso peržiūrėti jo skundą: nes būtų reikėję nutraukti bylą dėl senaties, kaip kad 2016 06 16 Gudomskio atžvilgiu ir padaryta.

Tai tiltų sprogdinimai – veika didvyriška, „Juodvarniai“ – irgi didvyriai (apdovanojamas už žmogaus nužudymą – doktoranto stipendija, o ne kalėjimo gultu), o štai kelių dvasių nužudymas prokuroro Zdislavo sapnų pasaulyje – nusikaltimas be senaties. Aišku, į „Juodvarnius“ galėjo būti įtraukti nuoširdūs žmonės, tikėję kova su komunizmu. Tačiau. Žiūrėkime paprastai: tai teroristinė organizacija, kurios pavojingumo nei prokuratūra, nei VSD, nei AOTD neįvardija, neva, nieko čia tokio – Lietuvoje tebeveikianti kraštutinė dešinioji teroristinė organizacija, turinti atramą Lietuvos kariuomenėje. Ką žudyti – jiems praneša rašteliais, ir jie toliau kovoja su „komunizmu“, gali tai būti ir žmonės, gimę šiais laikais, nieko bendro neturintys nei su KGB, nei komunistų partija- na ir kas – juk genocidas kai vykdomas, tai žudomos šeimos, ištisos giminės. Ar ne taip vykdoma „kova su komunizmu“, o jai vadovauja komjaunuolis ir baltojo bilieto turėtojas šv. Tata – Vitoldas Nemirtingasis su asmnišku KGB vergų choru – neprisipažinusiais ir 250 metų įslaptintais KGB-istais ir kitokio plauko antiprotistais.

Tai tokią turime teisėsaugą, kuri neįgali iki negalėjimo. O teismuose, pasak panelės Dalios – „tikras proveržis“. Nes, tiesiog, jie nieko nesprendžia: prokuratūra taiko arba netaiko senatis, prikuria genocidus savižudybėms, o tikrų teroristinių organizacijų veiklai išima baltą bilietą: na ką su jais daryti, juk, suprask – nepakaltinami. Bet vėliau prikelia bylų už lapelių dalinimą...policijoje. Tilto sprogdinimas – veika nepavojinga, o kad policijos tarnautojas sužinos, jog euras žlugdo ekonomiką – veika antivalstybinė.

Kaip sako kaime, girdėjau mūkiant karvę, tik nežinau, kurioje parapijoje. Taip ir čia su mūsų teisėsaugos darbu.