Lietuvos propagandisto žodynėlis - II kėlinukas

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-06-19 19:40:00, skaitė 786, komentavo 6

Lietuvos propagandisto žodynėlis - II kėlinukas

7. Propagandistas kalba Lietuvos vardu = Kodėl?

- L. Linkevičius: Lietuva suinteresuota plėsti dialogą su Rusijos pilietine visuomene
- Lietuva balsavo prieš Trumpo sprendimą dėl Jeruzalės
- Lietuva perka norvegiškas oro gynybos sistemas
- Lietuva apsisprendė – pažadas NATO bus įgyvendintas
- Lietuva baigė derybas dėl narystės „turtingųjų klube“

Toks pigus triukas. Po to kai propagandistas rėžė, jog Lietuva pažadėjo padidinti pinigus Karo ministerijai - kas drįs prieštarauti Lietuvai? Tai nepatriotiška.

Gali būt apvadintas "kremliaus agentu" Supratot? (Kodėl "Karo ministerija"? - juk yra "Karo policija" todėl turi būti ir "Karo ministras" - a ne?)  

Ir štai kelių valdžiagyvių nuomonė ar spręndimas paleidžiamas kaip Lietuvos valia. Garsiai garsiai. Net stojimas į NATO nebuvo Lietuvos spręndimas. Juk nebuvo referendumo? Seimui tauta ir Liaudis nesuteikė tokių įgaliojimų. Ir galimai įtakojo verslo grupuotės kurios paskui puikiai pardavinėjo kariuomenei "auksinius šaukštus" Įsivaizduokit kiek būtų aferų, jei "Lietuva" būt pradėjusi statyti naują atominę. Baisu net pagalvoti. Štai kodėl daugiau referendumų nebebus ir viską nuspręs "Lietuva"

8. Lietuva yra nepriklausoma = Nepriklausoma nuo ko?

Faktas: - Lietuva neturi teisės tikrinti, ką sąjungininkai atsiveža dėžėse, nes NATO bendradarbiavimas pagrįstas pasitikėjimu.

37 straipsnis
Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.

Jei Lietuva neturi teisės tikrinti svetimų valstybių karinių laivų lėktuvų ir transporto- iš kur man žinoti, kad JAV neatsivežė ABC (atominio bakteriologinio cheminio ginklo)? Juk kalinius vežiojo. Ir niekas nematė. Nei muitininkai. Nei pasieniečiai. Jūs sutiksit, jog JAV yra "svetima valstybė"? Tai vadinasi nepriklausomybė? Rimtai?

Galit paskaityti JAV piliečio priesaiką. Tai ypač patiks tiems kas ruošiatės balsuoti už antrą pilietybę. Tik jūs įsiskaitykit. Tekstas trumpas:

- Nepriklausoma valstybė turi savo valiutą
- Nepriklausoma valstybė turi savo bankus

O gal Lietuva nepriklausoma nuo Rusijos Federacijos? Perkam dujas. Valdžioje sėdi buvę komunistai  komjaunuoliai ir KGB agentai įslaptinti 75 metams. Viso 100 metų. Net Rusijoje slaptumas nuimamas po 50 metų ir archyvai prieinami visiems. Įslaptinti nebeegzistuojančios valstybės slaptųjų agentų bylas nepriklausomoje valstybėje? Tai kažkas nerealaus...

Tai nuo ko nepriklausoma Lietuva? Atsakykit prašau...

9. Rusai okupavo, rusai puls = Pravoslavai okupavo, pravoslavai puls

Propagandistai privalo pakeisti tautybę į religiją. Juk rusai yra pravoslavai. Tai ir sakykit- pravoslavai trėmė lietuvius. Pravoslavai kankino lietuvius. Pravoslavai ruošiasi pulti Lietuvą ir vėl žūdyti lietuvius. Kodėl minima tik rusų tautybė? Juk galima kurstyti ir religinę neapykantą. Teisėtai išrinkti Seimo deputatai 1940 m. važiavo parvežti Lietuvai Stalino Saulės. Kuris šiaip nebuvo rusas. Nebuvo jis ir pravoslavas kažkodėl.

10. Lietuva buvo okupuota = Prašau nuorodos

Vienos konvencijoje dėl sutarčių teisių parašyta, kad bet koks susitarimas yra privalomas. Pacta sunt servanda (susitarimų turi būti laikomasi)

Patarkite kur surasti įsiteisėjiusį teismo nuosprendį, jog sutartys su TSRS yra negaliojančios. Dėl Raudonosios Armijos dislokavimo Lietuvoje. Kad yra negaliojantis Seimo deputatų Nėries, Venclovos, Krėvės prašymas priimti Lietuvą į TSRS. Kad neteisėtas yra Lietuvos priėmimas į TSRS.

Tai juk taip nesunku. Padėkit patrijotai. Padėkit mylintys Lietuvą. Nes jei nėra įsiteisėjiusio teismo nuospręndžio dėl Lietuvos okupacijos tai bus sunku ką nors nuteisti dėl TSRS agresijos neigimo prieš Lietuvą.

Tai buvo mano žodis. Kodėl "Durnių Laivo kapitonė"?

Nu Durnius Laivas tai Petkevičiaus Lietuva. O Kapitonė? Gal Prezidentė. Maždaug taip. Ir tai buvo mano asmeninė nuomonė. Už kurios viešinimą man niekas nemoka. Žinoma norėtųsi. Valiuta nesvarbu.

Kad ir rubliais.