Konservatoriai: esame už tai, kad Lietuva solidariai prisiimtų pabėgėlių naštą

Autorius: Sarmatas.lt Šaltinis: http://www.sarmatas.lt/05/kons... 2018-05-17 10:49:34, skaitė 2079, komentavo 4

Konservatoriai: esame už tai, kad Lietuva solidariai prisiimtų pabėgėlių naštą

andrius-kubilius_125659854785.png
Nuotr. iš vaizdo įrašo Facebooke

Vakar, buvęs premjeras, konservatorius Andrius Kubilius, savo Facebook paskyroje pasidalino konservatorių sekmadienio suvažiavimo metu patvirtinta deklaracija, kurios, galima manyti, jie laikytųsi, jei turėtų galimybę ją įgyvendinti. Kol kas neturi. Daug kam turėtų būti įdomu susipažinti su dešimčia jos punktų (vos ne kaip D-vo įsakymų) pateiktų žemiau:

Vakar Suvažiavime patvirtinome svarbią Deklaraciją „Tikime Europa“. Teko prisidėti prie jos rašymo. Esame partija, kuri drąsiai deklaruojame aiškią paramą tolesnei ES integracijai ir kartu aiškiai pasisakome svarbiausiais ES ateities diskusijų klausimais, nesislėpdami po kokiais nors deklaratyviais, bet tuščiais lozungais.

Ką konkretaus pasakėme šioje deklaracijoje, šalia bendros filosofijos, kad tikime Europa, o bandymus ją skaldyti ar silpninti vertiname kaip absoliučiai žalingas Lietuvai?

Taigi, pasakėme (konservatoriai pasakė):

1. kad Europos Sąjungos vidinė integracija turi tęstis ir toliau taip, kaip ji vyko iki šiol, nuo pat Romos sutarties 1957 metais (blogėjimo kryptimi – red past);
2. kad mes ir toliau sieksime būti Europos Sąjungos branduolyje, kuris natūraliai formuojasi aplink Vokietiją ir Prancūziją (neturėdami nuosavos politikos – red past);
3. jog mes esame už tai, kad didėjant ES narių skaičiui vis daugiau sprendimų bus priiminėjama daugumos balsais, o ne konsensuso principu (Lietuvos balsas ES nelems visiškai nieko – red past);
4. jog mes esame už tai, kad ES turėtų didesnį savo biudžetą, nes dabartinis, siekiantis tik 1% nuo BVP, yra visiškai nepakankamas (Lietuva turi per daug pinigų, kuriais gali pasidalinti su ES – red past);
5. jog mes esame už tai, kad ES atsakomybė gali plėstis ir į naujas sritis, tokias kaip švietimas, sveikatos apsauga ar socialiniai reikalai, nes iki šiol čia mes patys susiduriame su didžiausiomis problemomis (Švietimas visiškai priklausys nuo ES siūlomų krypčių, ypač mažumų srityje – red past);
6. jog mes esame už tai, kad ES sietų finansinę paramą šalims narėms (tame tarpe ir Lietuvai) su šalies gebėjimu ir noru įgyvendinti būtinas reformas, kurias šaliai rekomenduoja ES (per 27 metus reformos nustekeno Lietuvą iki dugno, bet to dar mažai – red past);
7. jog mes esame už tai, kad ES plėtra tęstųsi toliau, pradžioje į Vakarų Balkanų šalis, o vėliau ir į Ukrainą, Gruziją, Moldovą, nes tai yra vienintelis kelias, kaip galima stabilizuoti šiuos kraštus, padėti jiems reformuotis ir tapti sėkmingais.Tokią politiką matome ir kaip labai svarbią tam, kad ir Rusija ilgainiui pasuktų tokių permainų keliu (Lietuva ir visa ES turi dar labai daug darbo vietų, kuriomis galėtų pasidalinti su šiomis skurstančiomis valstybėmis – red past);
8. jog mes kategoriškai nepritariame tokiems ES šalių (tame tarpe iš Centrinės Europos) veiksmams, kurios savo dvišalių santykių su atskiromis Rytų Partnerystės šalimis problemas bando spręsti šantažuodamos šias šalis ir stabdydamos jų suartėjimą su ES ar NATO (O kam įdomus jūsų pritarimas? – red past);
9. jog mes esame už tai, kad pabėgėlių problema spręstųsi solidariai ir, kad Lietuva solidariai prisiimtų jai tenkančią naštą (taip, Lietuvoje kol kas neužimtos vietos skirtos musulmonų mečetėms ir pilkiesiems rajonams – red past);
10. jog mes vertiname solidarumo vertybę, kaip svarbiausią ES vertybę, todėl nepritariame bet kokiems ES šalių veiksmams, kuriais ši vertybė yra silpninama. Mūsų įsitikinimu, solidarumas yra ir bendrų galiojančių ES taisyklių laikymasis. Tas kas jų nesilaiko, negali tikėtis, kad į tai bus žiūrima atlaidžiai (solidarumas neturi reikšti savo valstybės naikinimo – red past).

Taigi – TIKIME EUROPA!