Rusijos žmoniškumas veda į branduolinį karą

Autorius: Polas Kreigas Robertsas Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/rusijo... 2018-04-20 12:04:58, skaitė 650, komentavo 2

Rusijos žmoniškumas veda į branduolinį karą

Rusijos žmoniškumas veda į branduolinį karą
Polas K. Robertsas - JAV prezidento Ronaldo Reigano (Ronald Reagan) administracijos finansų ministro patarėjas

Tai, kad Rusija sutiko su JAV puolimo simuliacija Sirijoje, kurios tikslas išgelbėti Donaldo Trumpo reputaciją, rodo didelį Vladimiro Putino vadovaujamos Rusijos vyriausybės žmoniškumą ir moralumą. Gaila, bet už Rusijos parodytą kilnumą, kurio ji nusipelnė, nebus padėkota. Už Trumpo išgelbėjimą nuo būtinybės trauktis arba nuo gavimo žinios, kad jo karo laivai paskandinti, o lėktuvai numušti, Rusija ir Putinas negaus jokios padėkos.

Rusija vengia karo su Amerika ne todėl kad bijotų amerikiečių kariuomenės, o todėl, kad Rusija supranta jog turi reikalą su psichopatų vyriausybe, kuri per 17 metų sunaikino septynias musulmonų valstybes ir pasiryžusi sunaikinti visą žmoniją. Todėl Putinas išsisukinėja nuo visų organizuotų provokaciją ir griežtai laikosi tarptautinės teisės ir tvarkos.Tačiau rezultatas bus ne toks, kokio gali tikėtis civilizuotas žmogus. Rusijos žmoniškumas paskatins Blogį, tokie dabar yra Vakarai, daryti dar didesnes provokacijas.

Šiandien rytą nuėjau pas draugą, kuris turi televizorių. Negalėjau patikėti, kad Trumpas ir jo vyriausybė, ir medijos-prostitutės taip meluoja amerikiečiams ir visam pasauliui. Tai pribloškė. Štai Stiveno Lendmano pastaba apie šį melą – stephenlendman.org (Pentagonas meluoja apie naktinį Sirijos puolimą).

Tik mano internetinio puslapio skaitytojai ir nedaugelis kitų žmonių žinos, kad vienintelė priežastis kodėl dar gyvi tūkstančiai Amerikos jūreivių ir dešimtys lakūnų yra tai, kad jų gyvybės pasigailėjo Rusija.

Nors Rusijos vyriausybė vadovaujasi tik gerais ketinimais, bet didelis Rusijos sąmoningumas ir kitų žmonių interesų gerbimas veda pasaulį į karą (Armagedoną). Priežastis ta, kad JAV užsienio politika yra neokonservatorių rankose ir jie nesirengia liautis organizavę įvykius, kuriais po to kaltina Rusiją. Kuo ilgiau Rusija delsia prieš užimdama tvirtą poziciją, tuo bjauresnės bus provokacijos. Sekdamos viena kitą provokacijos susiaurins Rusijos pasirinkimo lauką iki paprasčiausio pasirinkimo — kapituliacija arba branduolinis karas.

Sirijos provokacija (čia kalbama apie cheminio ginklo panaudojimą, kurio nebuvo. P.V. pastaba) buvo idealus variantas Rusijai užimti tvirtą poziciją. Visi karo kozyriai buvo Rusijos rankose. Rusija galėjo lengvai sunaikinti visus karo laivus ir lėktuvus. Jei ji iš anksto visam pasauliui būtų aiškiai pasakiusi kokios bus pasekmės, tai JAV būtų pasitraukę. Amerikos pralaimėjimas be šūvio būtų sužlugdęs siekiančių JAV viešpatavimo pasaulyje išprotėjusių neokonservatorių pozicijas.

Po tokio ryžtingo Rusijos pareiškimo, kad Amerikos pajėgos bus visiškai sunaikintos, JAV kariuomenės štabų viršininkų komitetas puolimo būtų atsisakęs.

Kol Rusija taikstysis prie Vašingtono agresyvumo, tai agresyvumas tik didės.

Kartais galvoju, kad Rusija tikisi, jog Vakarų žmonės atsibus ir suvoks kokį pavojų kelia jų vardu veikiančių vyriausybių keliama konfrontacija. Tačiau tikrovėje Vakarų tautos visiškai bejėgės. Nei Vašingtonas, nei jo vasalai britų ir prancūzų vyriausybės dėl karinio puolimo nesitaria ne tik su savo tautomis, bet ir su jų išrinktais atstovais. Šitas faktas įtikinamai rodo, kad nei JAV, nei Didžioji Britanija, nei Prancūzija negerbia savo pačių įstatymų ir savo skelbiamos demokratijos, ir jų vyriausybės neatsiskaito prieš savo žmones. Britų ir prancūzų vyriausybės atsiskaito tik Vašingtonui, o jis atsiskaito prieš karo-spectarnybų konglomeratą ir Izraelį, kurie, kaip rodo istoriniai įvykiai, iš politinės arenos gali pašalinti bet kurį JAV senatorių ar pareigūną.

Jei Rusijos vyriausybė pažiūrėtų JAV televizijos laidas, ji suprastų Vašingtono provokacijų vengimo beprasmiškumą. Rusijos vyriausybė pamatytų ne tik Vašingtono melą apie didelį puolimo pasisekimą ir Amerikos pergalę, bet ir Džono Boltono ir jo sąjungininkų reikalavimą, kad šio puolimo neužtenka, kad Sirija ir Rusija būtų pastatytos ant kelių.

Pergalės ir jos nepakankamumo kombinacija atveria kelią dar didesnėms provokacijoms. Kita provokacija bus surengta sąlygomis, kurios bus palankesnės Amerikai nei Rusijai. Vašingtonas daugiau nerizikuos keldamas konfrontacijas Sirijoje, kur jis aiškiai pralaimi. Tai reiškia, kad Rusijos žmoniškumas ir aukšta dorovė prives prie tokio susipriešinimo, kuris bus daug pavojingesnis ir Rusijai ir mums visiems.

Šiandien jau rašiau „Klaidinga tvirtinti, kad viršų paėmė diplomatija ir sveikas protas grįžo į Vašingtoną. Nieks nėra taip toli nuo tiesos kaip tokia nuomonė. Problema neišspręsta. Karas lieka horizonte.“

Vertė Pranas Valickas

P. S.

Kad bombardavimas buvo inscanizacija patvirtina Sirijos vyriausybės pranešimas. Cituoju:

Išankstiniais duomenimis nežuvo nė vienas civilinis gyventojas ir nė vienas Sirijos karys... Trys dešimtys tamahaukų smogė Barzos ir Džeramanio gyvenvietėms. Vakarų manymu tose gyvenvietėse buvo mitinės „cheminio ginklo“ laboratorijos ir sandėliai, pastatai iš dalies sugriauti. Bet jie jau seniai buvo nenaudojami ir apleisti.

Šeštadienį spaudoje buvo pasirodęs pranešimas, kuriame buvo tvirtinama, kad Prancūzijos vyriausybės narys sakęs, kad Trumpas skambinęs telefonu Putinui ir jam viską pasakęs — kada bus šaudoma, tikslų laiką, taikinius, raketų maršrutus ir su Putinu viską suderinęs, o Putinas savo ruožtu tuoj pat pranešęs iraniečiams ir sirams. Todėl tie spėjo iš atakuojamų pozicijų išvesti visą techniką ir žmones ir todėl nežuvo nė vienas žmogus. Tada (šeštadienį ) nepatikėjau, kad gali būti toks cirkas ir to straipsnio nenusikopijavau. Dabar kiti šaltiniai — Paulius Kraigas Robertsas, Sirijos, Irano ir Rusijos vyriausybės irgi arba patvirtina arba duoda suprasti, kad bombardavimas Sirijai žalos nepadarė. Šimtas trys tamahaukai kiekvienas kainuojantis kažkiek milijonų dolerių paleisti į nieką.

Trumpas — plepys. Todėl berėkaudamas prišnekėjo, kad jei tik Sirijoje bus panaudotas cheminis ginklas, tai jis Siriją sunaikinsiąs. Na ir kažkas nusprendė priversti Trumpą tesėti žodį — įvykdė tariamą cheminio ginklo ataką, o prostitutė-žiniasklaida (taip ją vadina Paulius Kraigas Robertsas) ant viso pasaulio išskalambijo ir Trumpą pastatė į keblią padėtį — arba gėdingai trauktis uodegą pabrukus arba bombarduoti. Įvyko cirkas.

Tačiau jei Paulius Kraigas Robertsas sako tiesą, kad JAV vyriausybės tikslas priversti Rusiją kariauti, tai ir karas tarp JAV ir Rusijos bus branduolinis. Tokiu atveju mūsų padėtis yra labai bloga, tiesiog katastrofiška, nes mūsų vyriausybė, seimas ir prezidentė ne tik nepaliaujamai loja ant Rusijos, bet į Lietuvą kviečiasi atvykti JAV kariuomenę ir kažkiek Amerikos karių jau yra Lietuvoje. Taigi jei tarp JAV ir Rusijos kils branduolinis karas, tai amerikonai su rusais kausis mūsų žemėje ir mūsų miestus sugriaus taip kaip Sirijos — internete galite susirasti nuotraukų kaip pavyzdžiui dabar atrodo Alepas, Palmyra ar kiti miestai. Nesvarbu kas laimės ar amerikonai ar rusai, bet Lietuva bus sugriauta ir nužudyta daug lietuvių, o jei Lietuvoje panaudos branduolinį ginklą, tai lietuvių gali visai nelikti. Ar gali būti kur nors idiotiškesnė vyriausybė, kuri į savo šalį kviestųsi svetimšalius ir juos ragintų sukelti karą ir kad jie sugriautų, sunaikintų šalį. Deja mes tokias vyriausybes jau turime daugelį metų.

Pažiūrėkite Lietuvos televiziją — visų partijų partiečiai neatsidžiaugia, kad Sirija bombarduojama, griaunama, žudoma. Tik visiškai degradavęs amoralus žmogus gali džiaugtis kitų žmonių nelaimėmis. Mūsų visų partijų partiečiai džiaugiasi...

Pranas Valickas