Viskas, kas vyksta pasaulyje yra valdoma

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/2018... 2018-04-09 10:59:09, skaitė 731, komentavo 0

Viskas, kas vyksta pasaulyje yra valdoma

Kiekvienas valdo tiek, kiek sugeba.

Ne kiekvienas žmogus sugeba save valdyti. Tačiau yra žmonių, valdančių ne tik save, bet ir savo šeimą, tautą, valstybę, o yra ir tokių, kurie valdo visą pasaulį.

1. Visų primityviausias būdas valdyti – karas, kuris naikina žmones, įbaugina likusius, tačiau sugriauna ir materialines vertybes, todėl jis kyla tik pačiais kraštutiniais atvejais.

2. Genocidas yra daug galingesnis naikinimo ir valdymo būdas, kurio ginklai yra alkoholis, tabakas ir kiti narkotikai, kurie pavergia žmonių psichiką. Ne tik vartojantys alkoholį, tabaką ir narkotikus pasmerkti susinaikinti, bet ir palikuonys pasmerkti sutrikusiai egzistencijai.

3. Dar galingesnis už pirmus du valdymo ginklus yra ekonomika. Kreditų, finansų sistemos lupikavimas procentais, leidžia laikyti žmones priklausomais; valdant tautų ūkinį kompleksą, dotacijos, subsidijos, orientuotos į tam tikrą tikslo vektorių – degradacinius, parazituojančius augančius elitinio sluoksnio poreikius.

4. Dar galingesnis ginklas, kuris užtikrina ir lupikavimą, ir pavergimą, ir žmonių kiršinimą, yra faktologija – žmonių sąmonės nukreipimas religijai, ideologijai, filosofijai, technologijai, griaunant vienybę. Skaldyk ir valdyk – toks visų šitų partijų, sektų, pseudo mokslų devizas. Žmonės kiršinami religijomis, kvailinami įvairiais kultiniais mokslais, pasaulietiškomis, diduomenės ideologijomis. Pažiūrėkite kas darosi: priviso visokių „mokslų“ mokyklų, filosofijų, religijų, valdančiųjų koalicijų, partijų ir visi „daro“ žmoniją laimingą, o tikrovėje? Tikrovėje globalinė krizė.

5. Kitas valdymo būdas chronologijos ginklas, kai visuomenei duodama daugybė padrikų istorinių faktų. Istorinių mitų pagalba yra formuojama ir pagrindžiama norima religija ir viskas, kas yra būtina valdyti vienai ar kitai tautai. Įdiegiamos norimos tautos religijos, tautos papročiai, tautos vertybės ir tuo būdu kuriama paklusni tauta. Tikra istorija iškraipoma, perrašoma pagal valdančiųjų poreikius, priderinama prie naujos religinės santvarkos.

6. Pats pagrindinis ginklas yra pasaulėžiūros formavimas.

Žmonėms galima duoti tokias žinias, pagal kurias jie patys viską supras, o ar vergvaldys nori, kad vergai būtų už jį protingesni? Žinoma ne. Todėl žmonėms duodamos tokios žinios, kad jie žinotų savo vietą ir nelystų į savo gyvenimo valdymo mechanizmą. Daroma viskas, kad tik atitraukti dėmesį nuo tikrovės.

Tikros žinios daro žmogų laisvą nuo savo ydų, laisvą nuo ligų, problemų ir kitų žmonių išnaudojimo. Melas atvirkščiai: formuoja ekonominę, psichinę, fizinę priklausomybę.

Pagrindiniai pasaulėdaros principai

Pagrindas, ant kurio stovi visa kita:

1. Visi pasaulyje vykstantys procesai yra tarpusavyje susiję. Nėra atsitiktinumų, yra sąmoningai arba nesąmoningai sukurta tikrovė.

2. Pasaulyje egzistuoja trejybė: materija, informacija ir matas – išsivystymo lygio sistema. Nėra informacijos atskirtos nuo materijos, kaip ir nėra materijos be informacijos. Dvasią (informaciją) ir materiją riša matas (dydis, saikas). Kitaip tariant, kiekvienas daiktas savyje turi apie save patį visą informaciją, kuri išreiškiama skaičiais, jo išmatavimais.

3. Viskas, kas vyksta pasaulyje yra valdoma. Kiekvienas valdo tiek, kiek sugeba. Bet ne kiekvienas žmogus sugeba net save valdyti. Tačiau yra žmonių valdančių ne tik save, bet ir savo šeimą, tautą, valstybę…   ir netgi visą pasaulį.

Mokykitės matyti visumą – žinosite: kas bus

Yra pasaulio procesų suvokimo žinios, ir žmonės turi skirtingo lygio pasiruošimus (sąmonės lygius)toms žinioms priimti.
Jei žinios būtų perduodamos per švietimo sistemą, tai nebūtų problemų. Tačiau taip nėra.
Yra daug geros, rimtos literatūros apie vykstančius procesus, tačiau informacija ten išdėstyta labai sudėtingai. Ir daugumai žmonių sunku suvokti, kas ten parašyta. Iš jos galima išskirti du dalykus:

1. visaapimantis supratimas, kurį turi globalinė valdžia;
2. sisteminė analizė, kuri dominuoja visuomenėje.

Sisteminis priėjimas turi savyje subjektyvizmo, nes priklauso nuo subjekto peršamos metodikos (tikslai, uždaviniai, priemonės). O jei tas subjektas kažką neteisingai įvertino..? Tada visa visuomenė gauna neteisingas žinias.

Visaapimantis priėjimas, kai iš visų galimų faktorių visumos pateikiamos rekomendacijos, kaip toliau turi vystytis įvykiai – prognozuojami įvykiai.

Dabartiniame pasaulyje mažai kas vykdo prognozes, mokyklose tokių dalykų nedėstoma, Lietuvoje niekas konkrečiau nežino, kas bus rytoj…viskas tarsi chaose. O iš tikrųjų tas chaosas reikalingas šalies sunaikinimui.

Visaapimantis požiūris formuoja aukščiausio lygio analitikus.
Rusų rašytojas A. Puškinas yra pasakęs, kad „apvaizda – ne algebra, žmogaus protas – ne pranašas, jis mato bendrą įvykių eigą ir gali daryti išvadas, dažnai pateisintas laiko. Bet jam nesuteikta numatyti ateities – galingo Apvaizdos ginklo.“ Šioje formulėje pateikta bendra įvykių eiga, sugebėjimas analizuoti, gretinti visuomenės gyvenimo faktus, parodyti kaip jie vienas kitą įtakoja. Ir raktinis žodis – Apvaizda, t.y. Dievas, reikia eiti su juo į kontaktą ir įžvelgti jo pagalbos „ženklus“.

Kas neatsižvelgia į bendrą įvykių eigą, pavyzdžiui šaukia, kad reikia spręsti ekonomines krizės problemas, tas vis tik turi suvokti, kad ekonomika yra priklausoma nuo politikos. O politika priklauso nuo valdymo. O valdymas priklauso nuo moralės tų, kurie kontroliuoja globalinius procesus. Politika priklauso ir nuo istorinių aplinkybių.

Dabar įvykiai pateikiami be priežasties – pasekmės ryšio analizės, to pasekoje vyrauja principas „skaldyk ir valdyk“. Ir tokiu būdu yra kvailinami tie, kurie nesupranta to visuminio principo. Todėl reikia mokytis patiems matyti reiškinį visų jį veikiančių faktorių visumoje. Kai žmogus sugeba aprėpti visumą, jis gali nustatyti teisingumą vieno ar kito priimamo sprendimo.
Mums, paprastiems žmonėms, reikia mokytis patiems matyti visumą, o ne atskirus reiškinius.

Tiems, kurie valdo nereikia, kad žmonės būtų protingesni už juos, todėl jie per švietimo sistemą pateikia išskaidytas „kaleidoskopinio“ tipo žinias. Ir baigę mokslus žmonės, neturi jokio supratimo, kokiame pasaulyje gyvena ir kaip jie yra valdomi.

Žinios tarsi yra, kiekvienas sąžiningai žino tik savo sritį, net mokslinius atradimus atlieka, bet bendra dalykų eiga jiems nerūpi. Lai ta eiga rūpinasi kiti. O tie „kiti“ kaip tik ir valdo tą visaapimantį priėjimą, ir išnaudoja neišmanančius.

Kad suvokti visumą – turi matyti kaip praeitis sukūrė dabartį

Kad suvokti visumą – reikia suprasti, kaip praeitis sukūrė dabartį.
Jeigu to nėra, nieko neišmoksi, nes teks kartoti klaidas, kurias į tavo gyvenimą įveda SUVOKIANTYS tai, kaip įdiegti žmogui tokią filosofiją, kuri padarytų jį išmintingu bepročiu.

Mąstant, galima pamatyti tiesą ir melą.

Visata egzistuoja kaip nepertraukiamas atspindžio procesas.
Atspindėjimo išnykimas veda į išnykimą … kitų atžvilgiu.
Teiginys, kad žmogus neatspindi visatos ir tikrovės, sukuria save naikinančią žmonių pasaulėžiūrą. Ir viskas, kas pastatyta ant tokios visuomenės pagrindo, yra pasmerkta griūti. Kaip ir nutiko… kaip ir vyksta DABAR.

Žmogus manantis, kad nuo jo elgesio – virpesių, jausmų, niekas neatsispindi (nepriklauso), o tik jis yra priklausomas nuo visatos – ima parazituoti.

Pasaulis yra nedaloma objektyvi realybė, išreikšta trijuose aspektuose, kurie niekada nebūna po vieną.

Informacija pertvarko materiją pagal jos išsivystymo lygį.

Žmogų paveikia informacija pagal jo sąmonės lygį.

Todėl viena ir ta pati informacija pvz. alkoholio nuodai, paveikia skirtingai kiekvieną žmogų, pagal jo sąmonės išsivystymo lygį.

Sakau žmonių grupei, kad alkoholis nuodai, o jie atsako, ši paskaita tinka alkoholikams, nors visi iš jų – kvaišinasi alkoholiu ir jų sąmonės lygis neleidžia jiems pasisavinti informacijos. Tai ir yra jų sąmonės lygis, kuris netalpina savyje tokios informacijos ir nieko negali pakeisti jų gyvenime.
Tokie žmonės dirba, valgo, miega, bet jų gyvenimas sustyguotas tų, kurie žino informacijos vertę ir ja naudojasi.

Bet koks lygis gali būti išmatuotas skaičiais, kurie ir parodo išsivystymo, talpinimo dydį. Žmogaus fizinį lygį parodo fiziniai krūviai, širdies darbas, kvėpavimo atsistatymas. Taip ir žmogaus sąmonės lygį parodo jo sugebėjimas teisingai atsirinkti ir panaudoti informaciją, kuri ir pakeičia žmogaus gyvenimo kokybę.

Materija ir informacija egzistuoja skaičiuose – matmenyse.
Materija yra tai, kas keičiasi, pereina iš vienos būsenos į kitą, ir turi tvarką, kuri keičiasi, kai ją veikia kita informacija.

Imkime pavyzdžius: medis. Jo išvaizda parodo jo rūšį, jo cheminė sudėtis – jo galimybes. Taip ir žmogus: jo sveikata parodo jo suvokimo lygį, jo veikla parodo jo išsivystymo lygį, o visa tai formuoja jo gyvenimo įvykius ir kokybę, o tai atspindi į kitus žmones, į aplinką ir kuria pasaulio gyvenimą, gamtos ir visų gyvų būtybių būklę. Viskas susiję ir akivaizdžiai matoma. Žmogaus veikla gali visą tautą padaryti skurdžiais arba turtingais (visom prasmėm), jeigu tas žmogus vadovauja tautai.

VSK inf.