V.L.Žemaitis: Tikrovė ir tiesa

Autorius: Vaidas Lekstutis Žemaitis Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/2018... 2018-04-05 10:45:20, skaitė 722, komentavo 3

V.L.Žemaitis: Tikrovė ir tiesa

Žmonės dažnai painioja tikrovę su teisybe, ir iš to dažnai kyla ginčai ir barniai. Daugelis turbūt pasakys, kad ginčytis yra gerai, nes tai yra visuomenei diegiama kaip norma. Tai rodoma televizijos debatų laidose kur sukviečiamos grupės žmonių su savo įsitikinimais ir kiekvienas juos besiginčydami bando apginti tai laikydami už tiesą.

Žmogus savo galvoje turėdamas vieną ar kitą informaciją, ją laiko tiesa, o išgirdęs kitą informaciją, ją lygina su saviške, turimą galvoje, jeigu išgirsta informacija atitiko jo galvoje turimą, tada jis tai priima kaip tiesą, o jeigu ne, tada kaip netiesą.

Tiesa realiai yra fantazija arba žmonių susitarimas, tokios kaip vienos tiesos realiai neegzistuoja.

Tiesos neįmanoma rasti ir sukurti, nes realiai tai tėra vieno ar kelių žmonių sukurtas apibūdinimas vienam ar kitam procesui apibūdinti. Tai yra taikoma religijoje, politikoje, teisėje, moksle ypač istorijoje, kur yra pasakojamos sukurtos „tiesos“ ir  nuo vaikystės  įbrukama už tikrovę.

Jeigu žmonės nesureikšmintų tiesos o bandytų bendromis jėgomis ne ginčytis ir bandytų apginti savo galvoje turimas informacijas (susikurtas tiesas), o ieškotų tikrovės-realybės, tada situacija visuomenėje pagerėtų ir būtų mažiau ginčų bei barnių.
Būtent tiesos ir realybės painiojimas yra didelėbėda žmonijos santykiuosešeimoje, politikoje bei kituose bendravimo srityse.

Atskirti tikrovę-realybę yra sunkoka, nes dabartinė visuomene yra mokinama tikėti, o ne nelogiškai mąstyti. Teisingiau tariant jie yra pritikinami. Geras pvz. būtų bažnyčia ar kitokia religinė sekta, kuri seka „pasakas“ iš knygučių, kuriose parašytos informacijos patikrinti niekam nekyla net noras, nes dabartinei kartai lengviau tikėti, o ne žinoti.

Kiekvienas religinis fanatikas prikimšta galva religinių fantazijų,visada jas gins ir tai laikys už gryną tiesą.

Todėl mūsų planetoje per amžius vyksta karai ir jie dažniausiai yra paremti religinių pagrindu. Imkime musulmonų šalis kur žmonės yra labai religingi ir tiki, kad viskas yra jų religinio personažo rankose.

Viduramžiais religinėmis „tiesomis“ žmonija buvo manipuliuojama labiau, nes nebūdavo kitos alternatyvos, kaip šiandien. Šiandieną yra daug kanalų kuriais žmogus gauna vienas ar kitas „tiesas“, tai televizija, radijas, internetas, knygos ir pnš.
Tarkime vienas žmogus perskaitys knygoje apie Petrą Pinkutį, kad šis labai mėgo kriaušes su medumi, o kitas perskaitys knygą apie tą patį Petrą Pinkutį, kad šis išvis nemėgo kriaušių. Susitikę žmonės kurie perskaitė skirtingas knygas apie Petrą Pinkutį greičiausiai pradės ginčytis.

Taip pat, žmonės skaito knygas apie Jėzų Kristų, knygų autorius nežinomas, neva tai šventa dvasia, bet va ta “šventa dvasia“ iki šiol tas knygas spausdina, jas platina ir daro jose pakeitimus.

Taigi tiesa, kuri yra sukuriama ir įbrukama žmogui į pasamonę, tėra žmonijos valdymo priemonė. Tas,kuris sugebės įrašyti savo tiesą, tas tą žmogų ir valdys.

Šiandien dienos geras pvz yra Ukrainos karas. Žmonės yra programuojami skirtingomis tiesomis ir iš jų formuojami biorobotai, kurie reikštų neapykantą vienai ar kitai pusei.

Ką daryti? Kaip atskirti tikrovę nuo melo, pavadinta „tiesa“?

Galimybė visada yra, bet žmogus šiandien dieną yra nebepajėgus logiškai ir blaiviai mastyti. Žmogaus nervų ląstelės – neuronai yra naikinami įvairiais būdais, o būtent neuronai yra atsakingi už žmogaus loginį mąstymą ir suvokimą. Liaudyje yra vartojamas posakis „suvokimo neuronai“. Būtent suvokimo neuronai yra sunaikinami pačio žmogaus, vartojant alkoholį, narkotikus (kavą ir kitus smegenų tirpiklius).

Žmogus vartojantis smegenų tirpiklius ir kitus narkotikus, nesugeba logiškai mąstyti ir dažniausiai jis vadovaujasi tikėjimu, jis tiki, viena ar kita išgirsta informacija.
Pritikintas žmogus, realiai yra aklas, nes jis vadovaujasi aklu tikėjimu, o ne žinojimu.

Šitas pavyzdys yra taikomas mokyklose, kai autoritetas mokytojas, vaikams aiškina vienas ar kitas tiesas, o tie jas priima už tiesą. Dabartinė karta labai mažai nori žinoti, suprasti, pažinti tikrovę ir realybę, nes tai yra ganėtinai sunku.

Tenka bendrauti su jaunimu, kurie yra baigę vieną ar kitą universitetą, bei aklai tiki, kad jie yra apsišvietę ir protingi, bet nesupranta vieno, kad į jų galvas yra tiesiog sukišta tam tikra informacija, o jie ja laiko už tiesą.

Tie, kas šią informaciją suprogramavo su švietimo sistemos pagalba,turi didžiulę naudą ir paruoštą vergų kartą. Būtent vergų, nes pats geriausias vergas yra tas, kuris nesupranta, kad jis yra vergas. Būtent informacijos vergas, kuris nesuvokia, kad jo galvoje esančioje informacijoje yra daug melo ir netikrovės.

Visų pirmą, kad suprasti, reiktų atsisakyti aukščiau išvardintų nuodų, tada organizmui pradėjus atsistatyti į pradinę blaivią stadiją, žmogus pradeda dvasiškai ir fiziškai blaivėti.

Žmogus pradeda žmogiškėti, žmoguje atsiranda daugiau žmogaus ir aplinkiniai vykstantys procesai žmogui palaipsniui tampa aiškesni.

Nei vieno proceso nėra nevaldomo, visi iki vieno aplink vykstantys procesai yra valdomi.

Kiaušiniai nepabrangsta, euro kursas nekyla ir nekrenta, o tiesiog kiaušinius kažkas pabrangina,dėl vienų, ar kitų priežasčių, o valiutų kursus kažkas kontroliuoja (jais  manipuliuoja).

Tad pasistenkime nesiginčyti, nepasiduoti būti manipuliuojamais ir neginti savo galvelėse turimų svetimų informacijų, o kartu pasitelkę loginį mąstymą, žinias ieškokime tikrovės, kuri žmoniją vienija, o ne skaldo.

Vaidas Lekstutis Žemaitis