Romuva kviečia švęsti pavasario lygiadienį ant Pučkorių piliakalnio

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: http://alkas.lt/2018/03/19/rom... 2018-03-19 09:59:15, skaitė 702, komentavo 0

Romuva kviečia švęsti pavasario lygiadienį ant Pučkorių piliakalnio

IMG_7883-K100-e1521381360688.jpg
Lygiadienis ant Pučkorių piliakalnio | Rengėjų nuotr.

Kovo 25 d., sekmadienį, 15 val. Lietuvių etninės kultūros draugija ir Vilniaus romuvų sambūris kviečia visus švęsti pavasario lygiadienį at Pūčkorių piliakalnio. Prieš šventę 13 val. vyks pažintinis žygis Vilnios pakrantėmis skirtas Vydūno 150-osioms metinėms.

Pavasario lygiadienis tai virsmo metas, kada diena susilygina su naktimi, kada žiema pralaimi vis aukščiau kylančiai Saulei.

„Susiburkime drauge pavasarinio virsmo metą kada diena susilygina su naktimi, kada žiema grumiasi su vis aukščiau kylančia saule. Prie gražiosios Vilnelės Pūčkorių piliakalnio papėdėje kur ošia šimtamečiai ąžuolai, iš rytų pusės srūva šaltinis, atliksime vandens pagerbimo apeigas, nusiprausime, pasilabinsime, budinsime žemę iš žiemos miego, uždegsime naują pavasario ugnį. Prie ugnelės paminėsime Ugnies dainiaus, Romuvos įkvėpėjo, tautiškumo žadintojo Vydūno 150-ąsias gimimo metines“ – šventiniame kvietime rašo nuolatinė šios šventės rengėja nuo 2000 metų geografė, Lietuvos Romuvos vaidilė Nijolė Balčiūnienė.

IMG_7877-K100.jpg
Lygiadienis ant Pučkorių piliakalnio | Rengėjų nuotr.

piliakalniu-vyduno-metai-alkas.lt-koliazas.jpg
Alkas.lt koliažas

 Senovės baltų religinės bendrijos „Romuva“ Krivė Inija Trinkūnienė ragina pavasario lygiadienio ugnis užkurti ir ant kitų piliakalnių bei alkų:  „Uždekime ugnis aukuruose ir širdyse! Lygiadienio ugnys uždegamos pažymint pavasario virsmą – dienos ilgėjimą, gamtos budimą. Šiais metais kviečiame paminėti Ugnies dainių, Romuvos įkvėpėją, šventosios ugnelės gaivintoją ir žadintoją – Vydūną. Lai uždegant ugnis lygiadienio metu skamba Vydūno žodžiai:

„Palaimintas yra žmogus, kurs kelio
Į amžinąją ieško Romuvą
Ir nori Amžinos ugnies šviesoj
gyventi visuomet. Nekenks tam niekas.
Išvyskime kas amžina ir šventa.
Tatai visus per amžių amžius laimins!”

(Vydūnas, „Amžinoji ugnis”, 1968 m., p. 151).

IMG_7854-K100.jpg
Lygiadienis ant Pučkorių piliakalnio | Rengėjų nuotr.

Šventėje dalyvaus: Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius, Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda” (vadovė Lietuvis Romuvos Krivė Inija Trinkūnienė), Vilniaus folkloro ansamblis „Laukis“ (vadovė Lijana Šarkaitė Vilums), Liaudies dainų klubas „Raskila“ (vadovė Jurgita Vaitiekūnienė). Apie Pūčkorių kraštovaizdžio įvairovę bei istorinę kultūrininę praeitį papasakos geografė, Lietuvos Romuvos vaidilė Nijolė Balčiūnienė.

Keliautojai ir šventės dalyviai kviečiami rinktis prie Pūčkorių piliakalnio. Vykti į šventvietę galima 74 maršruto autobusu St. Batoro gatve iki  stotelės „Pūčkoriai“, toliau keliauti pagal krypties nuorodą „Pūčkorių piliakalnis“.

Pavasario lygiadienis ant Pučkorių piliakalnio 2017-03-19 d.:

Pavasario lygiadienis ant Pučkorių piliakalnio 2016-03-22 d.: