Ar buvo Stalino nusikaltimai? Jei buvo tai kada, kur ir kokie?

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-03-18 09:11:21, skaitė 750, komentavo 0

Ar buvo Stalino nusikaltimai? Jei buvo tai kada, kur ir kokie?

Įžanga
Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nekaltumo prezumpcija yra viena svarbiausių teisingumo vykdymo demokratinėje teisinėje valstybėje garantijų.

Ypač svarbu, kad nekaltumo prezumpcijos laikytųsi valstybės institucijos ir pareigūnai, kad viešieji asmenys, kol asmens kaltumas padarius nusikaltimą nebus įstatymo nustatyta tvarka įrodytas ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, apskritai susilaikytų nuo asmens įvardijimo kaip nusikaltėlio.

Dabar apie komunistą gruzinų tautybės TSRS vadovą generalisimusą Džiugašvilį dar vadinamu Stalinu. Ir apie jo nusikaltimus. Mažas pastebėjimas - Stalinas savo veiklą vykdė ne vienas o iš anksto kartu susitaręs su kitais gaujos nariais dalinosi Europą ir Pasaulį. Tai Čerčilis ir Ruzveltas. Tai jie Jaltoje ir Potsdame visų trijų bendru susitarimu atidavė Lietuvą prievartauti Stalinui. Hitleris jau buvo nusinuodijęs, nusišovęs ir sudegintas. Tad Stalino-Hitlerio susitarimai po karo nebegaliojo. O hitlerizmas buvo nuteistas Niurnbergo tribunole. Ko nepasakyčiau nei apie stalinizmą, nei apie komunizmą.

1 klausimas
Apie Staliną. Kokie nusikaltimai padaryti Stalino yra įrodyti ir pripažinti įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu? Hitleris beje buvo nuteistas po mirties...

2 klausimas
2018 m. kovo 16 d. 16:08 Delfyje pats Landsbergis paskelbė: „vadinamoji LTSR yra neteisėtas ir neteisinis darinys“.

Koks teismas ir kada LTSR pripažino neteisėta?

3 klausimas
Dėl komunistų partijos.

Koks teismas kada įrodė kaltę ir pripažino LKP nusikaltimus įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu? Juk simboliai ir atvaizdų demonstravimas yra uždrausti. Tarptautinių teismų nebuvo, nors komunistinės partijos tebėra Italijoje, Graikijoje, Japonijoje ir kitur.

4 klausimas
170 BK str. Viešas pritarimas nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams.

Kokius nusikaltimus padarė nacistinė Vokietija Lietuvos Respublikai ir koks teismas tai nustatė? (Niurnbergo teismas nesiskaito. Lietuvos Respublika jame nedalyvavo)

5 klausimas
170 BK str. Tas, kas viešai pritarė neigė ar šiurkščiai menkino 1990–1991 metais prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams, juos neigė ar šiurkščiai menkino.

Kaip galima neigti Sausio 13 įvykiuose dalyvavusių asmenų nusikaltimus, jei byla dar nebaigta ir yra tik įtariamieji kas dar nereiškia jog jie bus pripažinti kaltaisiais?

6 klausimas
Sovietinių ir nacistinių simbolių draudimas įsigaliojo 2008 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikoje draudžiami atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdai.

Represijos tai trėmimai į Sibirą ir Kazachstaną? Trėmimai pasibaigė po Stalino mirties 54 m. Tai Chruščiovo, Brežnevo, Gorbačiovo, Brazausko, Grybauskaitės atvaizdai nėra draudžiami? Jie juk nedalyvavo represijose? Šitų komunistinių vadovų atvaizdai susirinkimuose leidžiami? O gal norėsit paneigti, jog Grybauskaitė buvo komunistinė vadovė?

Šeši paprasti klausimai. Nereikia išvedžiojimų. Nereikia ekspertų išvadų. Neįdomi Seimo pozicija. Nenoriu Vyriausybės nuomonės ar Prezidentūros prielaidų. Atsakymai paprasti. Koks teismas ir kada...

Tai labai parasta. Padrijotai irgi gali atsakinėti. Atsakymų sąlygos įžangoje.