Ar imsimės rūpintis demokratijos apsauga Lietuvoje?

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/ar-ims... 2018-02-28 21:51:12, skaitė 1253, komentavo 7

Ar imsimės rūpintis demokratijos apsauga Lietuvoje?

Nota bene

Ekspertai.eu perspėja – konservatoriais prisistatančių Lietuvos politinių iškrypėlių hibridiniai karai prieš lietuvių tautą kelią milžinišką pavojų jos ir valstybės išlikimui.

Konservatorius Andrius Kubilius visuomeniniuose tinkluose pranešė, kad „Rusijos hibridiniai karai prieš Vakarų demokratijas kelia vis didesnį susirūpinimą“.

„Democracy Journal“ skelbia rimtą analizę, su kokiomis grėsmėmis susiduria demokratinis Vakarų pasaulis, kai Kremlius išmoksta vis efektyviau išnaudoti Vakarų demokratijų atvirumą įvairioms nuomonėms, žodžio laisvei, įvairių idėjų konkurencijiai, ir šia erdvę Kremliui yra nesunku užpildyti dezinformacija, fake news, žmones gąsdinančia ar supriešinančia propaganda.

Mes Lietuvoje esame patyrę ne vieną Kremliaus hibridinį karą. Apie tai nesenai paskelbiau išsamią apžvalgą. Deja, nepaisant visos mūsų sukauptos patirties, mūsų demokratija išlieka labai menkai apsaugota nuo tokių hibridinių karų grėsmių.

Pats metas tartis ne tik kaip toliau bus stiprinamas mūsų karinis gynybinis potencialas, tam skiriant dar daugiau nei 2% nuo BVP lėšų, bet ir kaip bus stiprinama mūsų demokratijos apsauga. Apsauga nuo Kremliaus trolių ir Kremliaus pinigų „lietuviškoms“ rinkiminėms kampanijoms, melagingų žinių platinimo, dezinformacijos ir visų kitų Kremliaus hibridinių karų instrumentų.

Pats laikas yra ir Lietuvoje parengti ir priimti Demokratijos apsaugos įstatymų paketą. Bazinės tokio paketo idėjos yra aiškios, apie tai netrukus plačiau parašysiu.

O dabar raginu paskaityti šį išsamų „Democracy Journal“ straipsnį“, - informavo A. Kubilius ir pakvietė paskaityti keletą ciatatų iš rekomenduojamo straipsnio.

•••••••

"First, the strength and security of democracy must be understood as a national-security issue, and we must resume treating it as such. Functioning democratic institutions are essential to the ability to protect national interests, continued economic growth, and our ability to project power globally. This cannot be subjugated to other national-security concerns, but must be understood as central to national-security interests and to any approach to dealing with Russia. /.../

Addressing these issues will also require serious political commitment. These are not threats to be ignored or downplayed, or carved into discrete issues to be handled by separate entities, but must be integrated into national-security decision-making/.../

With the United States and Europe facing a shared threat with similar tactics, a united trans-Atlantic response is critical to pushing back on Moscow’s efforts to weaken democracies and divide democratic nations from one another. We need to learn lessons from each other about what countermeasures work, and which don’t. To blunt the impact of Russian interference during the latest federal elections, German politicians from all sides of the political spectrum were vocal about the threat, ensuring that the population was very aware of it, and civil society organizations formed to expose any such efforts. In France, Emmanuel Macron’s campaign team dulled the edge of the leak of stolen documents that occurred just before the French election by planting false information in its own servers. This false information discredited the outlets that uncritically advertised and reported on the leaks. In both cases, German and French officials conveyed clear and specific warnings to their Russian counterparts about the damage that Russian interference would do to bilateral relations. U.S. officials, political candidates, and campaigns can learn from these examples to build resiliency in the face of potential foreign interference."

Žemiau pateikiamas A. Kubiliaus rekomenduojamas tekstas verstas su naujausia Vilniaus universiteto „Anglų–lietuvių–anglų ir prancūzų–lietuvių–prancūzų“ kalbų mašininio vertimo, paremto statistiniais metodais, sukurta sistema.

Ši sistema leidžia mažesnėmis laiko ir lėšų sąnaudomis versti tekstus ir užtikrina didesnį nei dabar esančių sistemų vertimo tikslumą, informuoja sistemos kūrėjai.

Sistemos sukūrimas mokesčių mokėtojams kainavo 2 milijonus 144 tūkstančius 835,6 eurus (beveik 7,5 milijono litų).

Ši sistema, pradėta kurti konservatorių valdymo laikais 2012 m. balandžio 1 d., Lietuvos žmonių labui veikia nuo 2015 m. kovo 31 d.

"Pirmiausia, saugumo ir demokratijos turi būti suprantama kaip national-security klausimas, ir mes turime tęsti tai, kaip tokios. Veikia demokratinės institucijos yra labai svarbus gebėjimas apsaugoti nacionalinius interesus, nuolatinį ekonomikos augimą, ir mūsų gebėjimą projekto valdžią visame pasaulyje. Tai negali būti pavergtas kitiems national-security susirūpinimą, tačiau turi būti suprantamas kaip svarbiausias national-security interesus ir įsipareigojimus dėl kainų. /.../Addressing sprendžiant šiuos klausimus, taip pat reikia rimtų politinių įsipareigojimų. Tai nėra grėsmės, kad būtų ignoruojama ar nepakankamai įvertindavo, ar išsiskyrė į atskirus klausimus, kurie turi būti tvarkomi pagal atskirus objektus, bet turi būti įtraukti į sprendimų priėmimo /... national-security / su Jungtinėmis Valstijomis ir Europa susiduria su bendra grėsme, su panašia taktika, vieningos transatlantinės atsakymas yra labai svarbus stumia atgal į Maskvos pastangos susilpninti demokratiją ir demokratines tautas vienas nuo kito. Turime pasimokyti iš viena kitai apie tai, ką atsakomųjų priemonių, kurios ne. Į buką poveikį Rusijos kišimasis ne vėliau kaip per federalinius rinkimus, Vokietijos politikai iš viso politinio spektro pusėse buvo girdima apie grėsmę, užtikrinti, kad gyventojai buvo labai gerai žinau, ir pilietinės visuomenės organizacijoms, buvo atskleisti jokių pastangų. Prancūzijoje, Emmanuel Makronas kampanijos komandos malšino krašto pavogti dokumentai, nutekėjimas įvyko kaip tik prieš Prancūzijos rinkimų sodinti klaidingos informacijos savo serveriuose. Ši klaidinga informacija diskredituota realizavimo rinkas, kad nekritiškai reklamuojami ir pranešė apie dujų nutekėjimą. Abiem atvejais, Vokietijos ir Prancūzijos pareigūnai perdavė aiškūs ir konkretūs perspėjimai, kad jų Rusijos kolegos apie žalą, kad Rusijos kišimasis į U.S. pareigūnai, vis daugiau dvišalių politinių kandidatų ir kampanijos gali pasimokyti iš šių pavyzdžių, kad atkuriamumo dėl užsienio kišimosi".