Kokiomis sąlygomis Pabaltijyje gali būti atnaujinti geros kaimynystės santykiai su Rusija.

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://vk.com/club158375857... 2018-01-18 20:20:46, skaitė 1414, komentavo 1

Kokiomis sąlygomis Pabaltijyje gali būti atnaujinti geros kaimynystės santykiai su Rusija.

Kokiomis sąlygomis Pabaltijyje gali būti atnaujinti geros kaimynystės santykiai su Rusija. Iš esmės, proamerikietiški režimai - konservatoriai, liberalai, socdemai, nacistai, nacionalistai, fašistai - turės stoti prieš teismą, atsakyti už visą žalą, padarytą savo tautoms per paskutinius 27 metus ir amžiams dingti iš Lietuvos , Latvijos,. Estijos politinio gyvenimo. 

Sąlygos santykių su Rusija atkūrimo yra šios: 
1. Atkurti rusakabių gyventojų teises Pabaltijyje ir nutraukti jų diskriminaciją; 
2. Nutraukti Lietuvos chuntos vykdomą Kaliningrado blokadą ir nuteisti už tai konservatorių, liberalus, socdemus, vykdžiusius šią nusikalstamą, prieštaraujančią tarptautinei teise veiką; 
3. Nutraukti antirusišką isteriją, rusofobinės neapykantos propagandą ir nuteisti šį tarptautinį nusikaltimą vykdžiusius dešiniųjų politikus-landsbergistus, žiniasklaidos atstovus, soroso fondų klastotojus, ekspertus, veikėjus-informacinio karo nusikaltėlius; 
4. Atsisakyti kišimosi į kitų valstybių Rytuose vidaus reikalus, dalyvavimus antirusiškuose maidanuose, rožių-džinsų revoliucijose, nuteisti visus aktyvius Pabaltijo veikėjus, dalyvavusius antirusiškoje veikloje visose buvusiose Pabaltijo republikose; 
5. Depolitizuoti istoriją, nutraukti fašizmo heroizavimą, tarybinio laikotarpio demonizavimą ir nuteisti buvusius nacių kolaborantus, pokario miškinius, įvykdžiusius karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui, bei išformuoti sukurtas naujas fašistines organizacijas; 
6. Patraukti baudžiamojon atsakomybėn etatinius, profesionalius rusofobus, karo su Rusija propagandistus, tautinės nesantaikos kurstytojus, kurie vykdė tokius tarptautinius nusikaltimus per paskutinius 27 metus; 
7. Išvyti iš savo teritorijų NATO šalių , pirmiausiai JAV, karo nusikaltėlius, žudikus, okupantus, paskelbti neutralitetą ir patraukti baudžaimojon atsakomybėn visus veikėjus, kurie stūmė Pabaltijo šalis karinės konfrontacijos su Rusija kryptimi, suklastotų referendumų būdu įtraukė šalis į NATO karo nusikaltėlių gaują, pažeidė savo šalių konstitucijas, draudžiančias savo šalių teritorijose laikyti Vakarų karo nusikaltėlių žudikų armijas. 

Lietuvos chuntą į Tautos Tribunolą! 
NATO karo nusikaltėlių gaują - į Niurnbergą-2! 
Yankye, go home! 

Tik tada Lietuvoje bus Taika, Gerovė, Santarvė, Tiesa, Teisingumas. 
Ir tai priklauso nuo kiekvieno lietuvio - LIetuva klęstės per amžius kartu su Rusija ar bus sudeginta JAV-NATO karinės agresijos į Rytus metu kaip tarptautinio nusikaltimo bendrininkė.

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestv..