Kas yra kas Sausio 13-ąją – pagal „neužmirštuolę“ pažinsi

Autorius: Jonas Vaiškūnas Šaltinis: http://alkas.lt/2018/01/13/j-v... 2018-01-13 13:05:34, skaitė 1618, komentavo 0

Kas yra kas Sausio 13-ąją – pagal „neužmirštuolę“ pažinsi

jonas-vaiskunas-alko-nuotr-e1454802245523.jpg
Jonas Vaiškūnas | Alkas.lt nuotr.

Vėl išaušo Sausio 13-osios rytas. Lemtingas, simbolinis rytas – minėjimų ir gražių žodžių, prisiminimų ir kalbų, saliutų ir apdovanojimų – Laisvės gynėjų diena.

Diena, kai prieš 27-erius metus, Trispalvė, Vytis ir Gedimino stulpai pakeitė raudonąją maršką, penkiakampę žvaigždę, kūjį ir pjautuvą. Ženklai pakeisti. Valdžia nuversta. Laisvė apginta.

Tik žmonės nepasikeitė: kovotojai liko kovotojais, abuojūs – abejingais, o prisitaikėliai persitvarkė ir vėl prisitaikė. Michailo Gorbačiovo persitvarkymas, regis, pavyko. Sovietinės tvarkos ir santvarkos garantas – KGB palikuonys, iki gyvos galvos sau užsitikrinę amnestiją Lietuvoje, įgijo teisę atvirai mėgautis verslo ir laisvosios rinkos privalumais, leisti knygas, žurnalus, portalus, ugdyti savęs vertą laisvų eurointernacionalistų pamainą, gebančia ne tik žodžiais, bet ir darbais pasipriešinti užsilikusiems reakcingiems trispalvyčgediminstulpiams nacionalistams.

Per 27-erius kovos metus užsigrūdinę perestroisčikai pagaliau išsiugdė ir jauną perspektyvią kartą laisvą nuo pasenusių nacionalistinių konstruktų ir siaurų užsisklendėliškų senlietuviškų prietarų: pilėnų, basanavičių, marcinkevičių, škirpų, vyčių…

Tenka pripažinti, kad buvo padaryta ir klaidų šventoje kovoje su trispalvėmis, vanagais, banioniais sondeckiais… Na, bet kas nekovoja – tas ir neklysta.

Kol dar valstiečiai su šakėmis neišvaikė mūsų LRT, laikas susitelkti lemiamam mūšiui. Ne viskas dar padaryta. Gana laukti, kol galintys viską sugadinti, 1991-ųjų sausio 13-osios veikėjai patys išmirs – reikia jau jiems ir padėti.

Atėjo metas visiems pažangiesiems new-eurolietuviams susivienyti! Tetampa mūsų vienybės ženklu – žydroji NEUŽMIRŠTUOLĖ – tikras laisvos rinkos, laisvos Europos, laisvo judėjimo, laisvos meilės ir laisvos laisvės simbolis. Dabar šis nekaltas, trapus, kraujo ir kančios nepaliestas, gėlelės žiedelis padės mums pribaigti ir  kuo greičiau užmiršti tuos buržuazinius nacionalistus ir banditus.

Prisisekime NEUŽMIRŠTUOLES, kad atpažintumėme savus ir žinotumėme, kiek mūsų yra šioje lemiamoje kovoje!: