Kačiukas paaugo. Delfio Monikai atsivėrė akys

Autorius: Raimondas Navickas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2015-02-11 00:57:21, skaitė 5494, komentavo 1

Kačiukas paaugo. Delfio Monikai atsivėrė akys

Nepraėjo nė penkeri metai - ir Delfio Monikai, kaip tam ką tik gimusiam kačiukui atsivėrė akys.

Pagaliau net jai daėjo, kad Rusijos oligarcho Boriso Špygelio sukurtas "Pasaulis be nacizmo", kuruojantis didžiąją dali t.v. "antifašystinės veiklos" Baltijos šalyse, tėra Kremliaus įrankis. (LDiena.lt: skaitykite Delfių orakulo ir jo pitijų straipsnį - Organizacija, slapta padedanti Kremliui atkurti Sovietų imperiją)


Turtingas žydas antifašistinių vėzdu kovoja prieš ne tokius turtingus žydus...

Kol apie tai rašė Estijos saugumo policija savo ataskaitose ir nepriklausomi internetų blogeriai ji nekreipė į tai nei menkiausio dėmesio.

Priešingai - būtent su šia organizacija ir jos veikla siejami prieštaringos reputacijos veikėjai D.Katz`as, E.Zuroff`as ir Antifa Lietuva ekstremistai gaudavo tribūną Delfyje Lietuvos valstybinių švenčių dienomis.

Tam, kad pakomentuotu lietuvių patriotinius renginius bei tautinio jaunimo organizuojamas eitynes Kremliaus dvasia - kaip fašyzmo ir nacyzmo atgimimo mūsų šalyje įrodymą.

Gausu buvo ir tekstų, kuriuose reiškėsi tos Špygelio kontoros parankiniai - neregistruotos ultrakairiųjų ekstremistų organizacijos Antifa Lietuva nariai ir lyderiai.

Ir še tau. Pakako kažkokiam laikraštėliui Vakaruose duoti signalą - parašyti, kas per kontora yra ta organizuota Kremliaus pakalikų "antifašystų" šutvė, kad net ir didžiai gerbiamos Monikos užakusios akutės plačiai atsivertu.

- Jėzusmarija, taigi tie, kam mes visą eilę metų duodavome tribūną tam, kad šmeižti Lietuvą, lietuvius ir tautiškai nusiteikusius žmones - visi tie įvairaus plauko "antifašystai" pasirodė besantys Kremliaus pakalikai.

Kokia netikėta ir baisi staigmena. Kas galėjo pagalvoti?

Ką gi, geriau vėliau, negu niekada. Man tik smalsu, kokius tekstus Delfyje mes išvysime artėjant Vasario 16 ir Kovo 11 renginiams.

Ar tik ne tuos pačius "antifašystinius" - "patriotas-idiotas" stiliuje, kaip visada? O gal visgi remiančius patriotizmą, meilę savo šaliai, valstybei ir tautai?

---
LDiena.lt: būtų puiku, jeigu jeigu prie patriotizmo ir  jausmo, gerbiamas Raimondas Navickas mums visiems pademonstruotų dar ir tą ypatingai subtilia riba, kuri skiria Tėvynės meilę nuo šokinėjimo įvairiausios spalvos maidaunuose, skanduojant ko kios tautybės asmenys turi būti "pakelti ant peilių".

Deja, bet kol į tą klausimą, patriotais save vadinantys ir laikantys asmenys nesugebės atsakyti, tol jų antipodas pagal spalvą, bet sinonimas pagal esmę - kosmopolitiniai internacistai, turės puikią dirvą sėti savo "antifašyzmo" ideologiją.