Lietuvių darbininkija Anglijoje

Autorius: Audrius Bubliauskas Šaltinis: https://bubliauskasaudrius.wor... 2015-02-05 10:55:39, skaitė 3883, komentavo 1

Lietuvių darbininkija Anglijoje

Kai kurios emigrantų gyvenimo Anglijoje realijos.

Emigruoti į svetimas šalis (daugiau kapitalo kitų sąskaita susikrovusias šalis) lietuvius pastūmėja bloga padėtis tėvynėje. Jaunimui nėra palankių sąlygų įsigyti nuosavą būstą, ypač jaunoms šeimoms kurios augina vaikučius. Atlyginimai Lietuvoje yra žemiau skurdo ribos, o kainos pagal ”Europos sąjungos standartus”. Šeima yra Tautos variklis, iš šeimų susikuria ir bendruomenės. O parazitinei buvusei komunistinei, dabar parsidavusiai vakarams, oligarchinei valdžiai, visiškai nerūpi Tauta. Jie išnaudoja kiekvieną žmogų kaip įrankį kapitalo sistemoje krauti pelnui. Sukėlus krizę ir prasidėjus emigracijai dėl to, buvo netgi svarstoma apie emigrantų apmokestinimą, t.y. dirbi svečioj šalyje, o mokesčius moki abiems šalims ir tėvynei ir tai šaliai kurioje dirbi. Bet sprendimo priimti tokio nepavyko, atsiduso ir emigrantai. O kaip yra dabar?

Tautiečiai emigruoja su viltimi kada nors grįžti į tėvynę. Tie kurie išvažiuoja vieni, be šeimų, turi tikslą susitaupyti pinigų. Bet patenka į užburtą ratą. Tiesiogiai įsidarbinti čia yra mažai galimybių, nes darbus darbdaviams ieško agentūros. Agentūra iš darbininko atlyginimo ima mokestį, taigi darbininkui lieka tik minimumas. Labai reta agentūra yra kuri dar moka viršvalandžius ar papildomą užmokestį už naktinį darbą. Taigi, didėjant imigracijai iš įvairių Europos sąjungos šalių į Angliją, agentūros priima daug žmonių ir padalina jiems darbus. Gaunasi taip kad vienam darbininkui išeina tik kelios dienos per savaitę, todėl kartais jiems neužteka pinigų ir būsto nuomai bei maistui. Bet kartais, pvz., prieš šventes prasideda vadinamasis ”bizekas” (daug stambių užsakymų) tai darbo būna visą savaitę, kartais ir tenka ir viršvalandžius padirbėt. Na su taupymu ne kas gaunasi, čia susitaupai, čia vėl darbo mažai ir tie pinigėliai išsileidžia.

Pagrinde darbai yra fabrikuose, sandėliuose ar žemės ūkyje. Na specialistai randa ir gerai apmokamų darbų, bet tie kurie neturi specialybės (kuriai reikia angliško sertifikato) ir nelabai moka anglų kalbos, turi eiti mokintis, lankyti kursus. Pvz anglų kalbos kursai yra kai kur nemokami. Jeigu turi lietuvišką diplomą ir nori dirbti pagal specialybę anglijoje, reikia mokytis iš naujo – persikvalifikuoti, mokytis pagal angliškus standartus, išlaikyti egzus, gauti anglišką diplomą ir tik tada galėsi dirbti kvalifikuotą darbą. Todėl reikalingos santaupos. O jos ant medžių neauga. Todėl retas lietuvis čia gauna gerą atlyginimą. Čia buvo geriau imigrantams prieš kokį 10 metų kada dar ne tiek ir daug jų buvo atvykę į šią kapitalistinę šalį.

Norint gauti pastovų darbą, reikia darbintis tiesiogiai, o tam reikalinga patirties, vadinasi reikia dirbti ilgą laiką per agentūrą ir padlaižiauti viršininkams. Padlaižiavimas yra žemas lygis, kadangi tai žemina žmogaus orumą ir garbę. Bet tie kurie savo gyvenimą sieja tik su karjera ir tapę materialistais, nei orumo nei garbės neturi, kadangi viską matuoja pinigais. Tiesa, tokie dažniausiai yra ir kosmopolitai kuriems nerūpi tėvynė, nes jie Tautų nevertina. Tokie ”pasaulio piliečiai” yra pagrindiniai tiesioginiai (full time) darbuotojai. Netiesa, nemažą dalį tokių darbininkų sudaro ir tie kurie atvykę su šeimomis, kuriems nėra galimybių vaikus auginti tėvynėje. Jie pamažu tampa vietiniais gyventojais ir priėma ”pasaulietinę kultūrą” kaip teisingą gyvenimą, taip iškreipdami savo mąstymą. Vaikai lanko angliškas mokyklas, pamažu tapdami anglais, nes jie čia gimę,augę ir Angliją jau laiko savo tėvyne, namais. Todėl ta šeimų viltis grįžti į Lietuvą gyventi pamažu nyksta, kaip ir lietuvybė. ”Tiesioginiai” darbininkai gauna keliais svarais daugiau negu ”agentūriniai”.

Minimumas yra 6.50 £ per valandą. Dažniausiai moka kas savaitę (už vieną savaitę gauni kitos savaitės gale). Gaudamas kelias dienas per savaitę gauni tik už tas valandas kurias pradirbai, todėl alga kartais būna visai skurdi, nes būna kad net visos dienos neišdirbi, siunčia namo. Tiesa, būna darbų per agentūras ir pastovių, bet visumoje vitiek gaunasi pagrinde 700 £ – 800 £ svarų susidaro per mėnesį. Per ”bizeką” apie 1000 £. Bet tai būna retai. Jeigu gyveni su šeima ir nuomuojiesi būstą, už nuomą dažniausiai moki nuo 400 £ iki 600 £ plius patarnavimai 100 £ – 150 £ mėnesiui. Todėl šeimomis atvažiavę lietuviai dažniausiai stengiasi, prisitaiko, pataikauja ir t.t. kad tik galėtų išlaikyti šeimas. Kurį laiką padirbę, gauna teisę imti kreditus, perka savus būstus, taip pasirašydami bankiniai palūkaninei vergovei ant kokių 30 – 40 metų. Gauna ”rezidentus” leidimus pastoviai gyventi ir dirbti Anglijoje. Taip jiems grįžimas į Lietuvą gyventi beveik visai nuplaukia, na po kurio laiko gali parduoti tuos būstus, bet tai ilga procedūra, be to ir pirkėjo laukti reikia kažin kiek. O jų vaikai auga čia… Kalba angliškai… Kai kurie tėvai net su vaikais kalba angliškai, ypač latvių tautos, kuriems viltis gryžti namo jau visai išgaravus, nes ir žemė išparduota ir darbo nėra Latvijoje… Tad šeimoms norint pragyventi, reikia kad abu tėvai dirbtų, tada aukles samdytis ir t.t. Na dar dasideda pašalpos už vaikus.

O kas atvykęs vienas, šiek tiek paprasčiau, gali nuomuotis tik kambarį, už kurį reikia mokėti nuo 50 £ – 80 £ (Londone 100 £ – 150 £) per savaitę. Na yra variantas, nuomuotis būstą per agentūrą ir tada pernuomuoti kambarius kitiems, tada tau išeina beveik nemokamai. Bet tam reikalingos pastovios santaupos, todėl kad pasitikėjimo čia Anglijoje nėra, vienas kitą apgaudinėja. Maistas čia kainuoja savaitei apie 50 £ vienam asmeniui, norint normaliai maitintis. Drabužiai nebrangūs. Kas gyvena mažesniuose miesteliuose, tai pinigų pragyvenimui užtenka, jeigu darbo yra. O didmiesčiuose sunkiau, būstas ir transportas dvigubai brangesnis. Jeigu turi savo automobilį, vėl papildomos išlaidos, mokesčiai, remontas (labai brangus). Kuras nėra brangus. Bet traukiniuose kainos užkeltos didžiulės. Žodžiu vienam asmeniui, miestelyje gyvenant mėnesiui reikia nuo 400 £(pasispaudžiant) – 600 £ pragyventi, o su savu transportu iki 700 £ – 800 £ (visa mėnesio alga). Tai su taupymu ne kas, reikia žiūrėt kad išgyventum.

Na kai kurie randa vietų, kur gali dirbti po daugiau valandų ir kartais daugiau apmokami, bet dirbt reikia kaip arkliui, art iki pasiutimo. Čia svarbiausia greitis ir kiekis. O darbas dažniausiai monotoniškas, tas vienodumas daro žmogų išsiblaškiusiu, nervuotu, depresuotu, stresuotu (nes kai kur labai spaudžia, šaukia, pritaiko įvairias taisykles kvailas) tai apie kažkokius mokslus net nėra kada pagalvot. Galų galiausiai, jeigu už save sugebi pastovėti ir tai parodai, tave išmeta lauk (atsisako tavo paslaugų) nes jiems tokie nereikalingi, jiems reikalingi paklusnūs vergai, kurie dirbtinėm šypsenom dirba kaip robotai, nes po tokių darbų tokiu ir tampi. Todėl taip keičiant darbus (asmeniškai man taip yra) kartais kito darbo beieškant reikia laukti kokius 2-3 mėnesius kol tave teikiasi priimti kokia agentūra, per tą laiką išsileidžia visos santaupos. Taip ir gyveni užburtam rate ir svajonė grįžti namo lieka svajone. Daugumos tikslas užsidirbti būstui ir grįžti namo. Bet retam kam pasiseka tai padaryti. Tiesa yra ir tokių kuriems čia patinka, jau aukščiau minėti bei tie kurie vartoja alkoholį, narkotikus, ”tusus” (pasilinksminimus) ir atvyksta čia tik dėl to. Todėl praranda darbus dėl praleidinėjimo, eina vagia, plėšia.

Yra ir tokių kurie prasigeria iš nevilties. Tas tuščias gyvenimas svetimoje šalyje kelia visišką nusivylimą pačiu gyvenimu, nepasitikėjimą savimi bei kitais, nes čia daug melo, apgavysčių bei žmogžudysčių. Darbuose ujami žmonės vis kaupia pyktį ir neturi kur išsilieti, todėl per išgertuves dažniausiai išsilieja ant sugėrovų, kas pasibaigia mirtimi. Tada sėdi kalėjimuose susigadinę visą gyvenimą. Daug žmonių jau taip nužudyta, daug lietuvių po velėna… Kiek savižudybių…

Dėl apgavysčių tai patys lietuviai lietuvius apgauna. Pvz per lietuviškas agentūras priima į darbą Anglijoje. Kalbos nereikalauja. Žmonės susimoka Lietuvoje agentūrai, atvažiuoja čia. Juos apgyvendina per agentūras išnuomuotuose būstuose, po kelis kambariuose ir ima iš kiekvieno po 50 £ – 60 £. Vien iš nuomos pernuomavę jie gauna didžiulius pelnus (tiesa jau girdėjau apribojo nuomuojamų namų skaičių vienam asmeniui). Žmonėms duoda po kelias dienas padirbėt pvz., laukuose kur su ūkininku pasirašę sutartis nudirbti lauką per tam tikrą laiką (darbas yra rinkti produkciją.dažniausiai rankomis). Na pradžioj duoda darbo daugiau, po to privažiuoja daug žmonių tai netgi laukuose vagomis nepasidalina. Uždirba tik už nuomą. Būna darbo visai negauna,tai ”brenda” į skolas. Eina maisto ima iš konteinerių (parduotuvės išmeta pasibaigusiu galiojimu maistą į konteinerius, kuriuos jau pradėjo rakinti nes žmonės nepasidalina, šiukšlina) arba vagia. Kurie nemoka kalbos ir nesugeba susirasti kito darbo, prasigeria, žudosi… Jeigu bando kas kelti balsą, surenkama komanda kitų lietuvių (kurie draugai su aferistais), atvažiuoja į namus, žmones sudaužo kaip obuolius. Būna ir pasai atėmami. Kiti deportacijos keliu grįžta namo, kiti valkatauja.

Arba darbas išnešioti skrajutes. Apgyvendina, būna už būstą neima, bet uždirbti neduoda nieko, nes nešioji labdaros maišelius (vaikams paremti, žmonėms su negalia ir t.t.) į namus (į diena po 1000 durų) žmonė atiduoda drabužius, mano kad remia. Kitą dieną juos surenka, veža į sandėlį ir krauna į fūras, kur paskui veža į kitų šalių padėvėtų drabužių parduotuves. Žmonėms moka tik avansu kokį 10 £ - 20 £ (jeigu dar padedi pakrauti fūrą) arba nemoka visai, sako nesurinkot reikiamo kiekio, todėl sėdėkit ”bačkoj” (skoloj). Ir vėl tas pats, žmonės geria, mušasi, žudo… Neini dirbti, meta į gatvę…

O aferistai krauna pelną. Yra ir vadinamų ”babajų” (Irano, Pakistano ar kitų musulmonų šalių piliečių) kurie priėma į darbus nelegaliai, pvz., mašinų plovyklos. Moki jiems už nuomą priemonių ir t.t., kol oras geras gerai, bet kada lietus (lyja čia dažnai) neuždirbi nieko, o nuomą mokėti reikia. Vėl skolos…

Darbas Anglijoje yra tikra vergovė. Tie kurie džiaugiasi būdami vergais, jiems patinka, o tie kurie nesupranta esantys tokie, neturi ir jokio tikslo gyvenime. Blaivaus mąstymo žmonės,kurie supranta kad tėvų ir tėvynės pasirinkimas neegzistuoja, jie mato čia tik pilką gyvenimą. Na taip, atvažiuojam čia savo noru, anksčiau per prievartą ištremdavo ir žmones visai gyvuliais laikydavo, bet parazitinė kapitalo sistema padaro tokias galimybes, čia žmogus yra nulis, o pinigas turi didžiausią galią… Anglai patys yra didžiuliai tinginiai, stabdžiai bei mažai protaujantys (ne visi aišku bet dauguma). Jie jaučiasi čia aukštesniais, nes yra šeimininkai. Nors to labai neparodo, bet tai jaučiasi. Tu esi svetimas ir tu esi tuščia vieta. Lietuvoje nors ir be dirbtinų šypsenų žmonės, bet nuoširdesni ir savi. Lietuvoje jautiesi savas, namie… Tiesa, jeigu nebus pasaulinio karo kurį provokuoja Amerika, Anglija 10-20 metų bėgyje priims islamą, nes musulmonų čia daug, jie pamažu perėma šią šalį…

Daugelis neprotaujančių tautiečių sako, o kas ta Lietuva, iškeikia tėvynę baisiausiais žodžiais. Sako mums nieko neduoda. Na faktas toks, neduoda. Tai išvada kokia? Reikia pasiimti patiems, juk vagys ir parazitai duoti nesugeba, jie tik ima ir vagia. Ar sunku tą suvokti? Juk esam vakarų kolonija (per ES savos valstybės neturim kurią pardavėm už alų ir skalbimo miltelius), turim parazitinę sistemą ir parazitus valdžioje kuriems mes niekada nerūpėsime. Tai ko laukiat, stebuklo? Niekas gerbūvio ant lėkštutės neatneš. Jį tik sugriaus. Jau okupantų amerikiečių tankai Lietuvoje. Jie kelią pavojų Rusijai nes yra prie jų sienos ir statosi karinę bazę. Tai kaip manote, kuom gali pasibaigt? Mes esam patrankų mėsa. O mus parazitai gazdina rusais patys mus jiems pakišdami kaip taikinius. Ant kiek reikia būt debilui kad nesuvokti jog žiniasklaida mums meluoja? Juk jie yra parazitų įrankis…

Kreipiuosi į tuos kurie dar nepraradę žmogiškos nuovokos, į tuos kurie nevirtę socialiniaisgyvuliais. Ar už tokią laisvę kovojo mūsų protėviai? Stenkitės ištrukti iš to užburto rato ES ir NATO sudėtyje, kapitalistų vergovėje. Jungiamės į vieną kumštį ir pasidarom tvarką. Užteks vergauti tautiečiai. Ypač svetimose šalyse. Grįžkim namo ir pasidarykim tvarką, nes 30 metų bėgyje lietuvių tauta išnyks visai… Junkitės ir tie kurie likę Lietuvoje. Mes privalom kovoti už Laisvę ir Nepriklausomybę, už Teisybę!