Rugsėjo 1-oji - tramplynas į beprotnamį

Autorius: Vaidas Žemaitis Šaltinis: https://www.facebook.com/zemai... 2017-08-30 13:40:18, skaitė 1328, komentavo 0

Rugsėjo 1-oji - tramplynas į beprotnamį

Tai mokslo ir žinių diena, naujųjų mokslo metų pradžia. Tai diena, kada tėveliai savo vaikučius atiduoda auklėti ir mokinti sistemai. Daugelis tėvelių taip pat užauginti sistemos bei durnadėžių skleidžiamomis žiniomis tiki, kad būtent mokykla iš jų vaikų užaugins dorus, sąžiningus piliečius kurie baigę mokyklą gaus baigimo atestatą ir galės tęsti savo mokslus universitetuose ar kitose įstaigose. Universitetai iš vaiko pagamins vienos ar kitos srities specialistą-žinovą, kuris taps vieno fragmento žinovas.

Šiuolaikinėse mokyklose iš mūsų vaikų yra gaminami biorobotai ir zombiai, kurie baigę mokslus gyvenimo prasmę supranta kaip gero darbo siekiamybę. Baigęs mokslus jaunuolis svajoja gauti gerą darbą ir tapti vergu. Mokyklose dingo tokios pamokos kaip darbų, jas pervadino į technologijų, vaikai nebemokinami užsiauginti maisto, nebemokomi namų ūkio darbų, o ką jau kalbėti apie mokymą būti sąžiningu, doru žmogumi, būti gerais tėčiais, mamomis... .

Dauguma mokymo įstaigose įgytų žinių nėra jokios žinios, tai tiesiog bereikalingas šlamštas kurio gyvenime niekada neprireiks, o pats mokslas kuris yra dėstomas yra žalingas aplamai visai planetai. Mūsų planeta nyksta, ji dūsta, ji tiesiog miršta ir kieno tai dėka? MOKSLO. Vien pažiūrėjus į sąvartynus, darosi graudu, ant kiek mokslas yra degradavęs ir žmonija tiesiog paversta į vartotojų gyvulių bandą. Daugelis manęs nesupras, bet mano manymu dabartinis mokslas yra daugiau nei žalingas, tai tiesiog yra baisi programa kuri iš vaiko su visomis žmogiškomis savybėmis pagamina sisteminį vergą kuris tęs vartotojiškai kapitalistinei sistemai naudingą funkciją Dirbs-Pirks-Mirs.

Kas išmokys vaikus būti gerais tėčiais, geromis mamomis? Aš manau, kad berniukų tikslas yra užaugti gerais tėčiais, vyrais, kurių pagrindinis tikslas yra kurti darnias šeimas ir auginti sąžiningus dorus vaikus. Mergaičių tikslas būti geromis mamomis ir žmonomis, kurti šeimas ir gimdyti vaikus. Dabartinės moterys paverčiamos tuštybių siekiančiomis beprotėmis, karjeristėmis ir tuščio, vartotojiško gyvenimėlio aukomis.

Aplamai dabartinė sistema yra sukurta taip, kad jūsų vaikai baigę mokslus liktų gyventi mieste ir būtų šių beprotnamių donorai, nes miestas yra ta vieta kurioje žmogus nyksta visomis prasmėmis. Miestai tai yra dirbtinai sukurta aplinka, mieste viskas yra dirbtina, triukšmas, smarvė, chaosas, elektromagnetiniai laukai, technogeninė aplinka kuri pagal prigimtį žmogui yra žalinga ir tokioje palinkoje žmogus negali tobulėti nei fiziškai nei dvasiškai.

Pradžiai reiktų užduoti sau klausimą kokią naudą turi tokie švietimo sistemos rėmėjai ir vadovėlių leidėjai kaip JAV skandalingai pagarsėjusio verslo magnato Džordžo Sorošo fondai, kuris po 8 metų pertraukos vėl atnaujino savo veiklą Lietuvoje.

Vadinasi mūsų vaikus net tik atiduodame auklėti mokyklai, bet juos atiduodame sistemai kuri į mūsų vaikus priprogramuos spec. tarnybų paruoštų programų ir iš mūsų vaikų pagamins gatavus sistemos vergus.