Atsisveikinimas su LITU - video fragmentai iš pakasynų

Autorius: Šauksmas.lt Šaltinis: http://sauksmas.lt/atsisveikin... 2015-01-23 09:43:52, skaitė 4687, komentavo 1

Atsisveikinimas su LITU - video fragmentai iš pakasynų

13_litas_1_1991_lithuanian_coins

Sausio 16 dieną Kaune įvyko pilietinis renginys ,,Lito laidotuvės“. Šią akciją inicijavo Kovo 11-osios akto signataras Egidijus Klumbys. "Lito laidotuvės“ prasidėjo 13 valandą Kauno centre, prie Laisvės paminklo arti Karo muziejaus. E.Klumbys pasakė kalbą, kurioje pabrėžė, kad 1993 metais atkurta Lietuvos valiuta - litas naikinamas ir Lietuva įtraukiama į euro zoną. Ir šis sprendimas priimtas be visuomenės valios, nebuvo tam skirto referendumo, visi su lito naikinimu susiję sprendimai priimti tik valdžios kabinetuose.

Po E.Klumbio kalbos virš trisdešimties piliečių grupė susirikiavo į laidotuvių procesiją, priekyje dvi vėliavos-trispalvė ir vėliava su Vyčiu, už vėliavų nešamas karstas su lito moneta, dar toliau buvo nešami vaikinai, vėliavos, žvakutės, balti gvazdikai. Procesija pajudėjo per Laisvės alėją iki Maironio gatvėje esančio Lietuvos centrinio banko Kauno filialo. Ten sustota, padėtas karstas, vainikai, žvakutės. ,,Lito laidotuvės“ tai pilietinis renginys, tikrai ne politinė demonstracija, niekur nebuvo jokios šio renginio reklamos, į šį renginį susirinko tiesiog aktyvūs piliečiai, partiniai ir nepartiniai žmonės, jaunesnio amžiaus ir vyresnės kartos atstovai, Kauno miesto gyventojai ir svečiai iš Vilniaus, iš Kauno rajono, Marijampolės, Šiaulių.

Ceremonijos gale pasisakė žurnalistas, visuomenininkas G. Grabauskas, judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojas , docentas E.Satkevičius, visuomenininkai Ž.Razminas ir J.Bieliauskas, jaunimo atstovas, politologas K.Voiška. Jie savo kalbose teigė-kad litas numarintas elito sprendimais, neatsiklausus daugumos žmonių nuomonės. Kad Lietuvoje laidojamas ne tik litas, bet artėja ir demokratijos laidotuvės, paminama žodžio laisvė, o Lietuvos narystė NATO organizacijoje sukelia dideles problemas, Lietuvoje kurstoma karinė isterija, po mūsų kraštą važinėja okupacinės amerikiečių kariuomenės kariškiai, taigi neturime ir savo krašto teritorijos kontrolės. Lietuva de facto tik butaforinė valstybė, be savo valiutos, be tvirtos ir demokratiškos valdžios, valstybė, kurioje vykdomos masinės represijos ir darbo žmonių teisių pažeidimai.