Tarptautinė fašistinių koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena

Autorius: Socialistinis Liaudies Frontas Šaltinis: https://www.facebook.com/SLFLi... 2017-04-12 17:48:52, skaitė 3158, komentavo 1

Tarptautinė fašistinių koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena

Kažkaip nepastebimai Lietuvoje ir visame Pabaltijyje praėjo Tarptautinė fašistinių koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena. Kodėl JAV kolonijų valdantieji marionetiniai režimai nenori prisiminti "šlovingų" savo tėvų ir senelių darbų? Gal būt todėl, kad kalinius, kaip ir visą Europą, išlaisvino Tarybų Sąjungos Raudonoji armija? Gal būt todėl, kad fašizmą išaugino ir prieš Tarybų Sąjungą pasiuntė dabartiniai korumpuotų valdančių režimų šeimininkai - JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos banksteriai, pramonininkai, politiniai veikėjai?

Gal būt chuntos galvoja, kad dar yra anksti nusimesti "demokratų" kaukes ir prisipažinti dėl savo tėvų, senelių iš LAF'o, Impulevičiaus darbo apsaugos bataljono ir Plechavičiaus rinktinės nusikaltimų žmoniškumui, apie kuriuos rašė R. Vanagaitė savo knygoje "Mūsiškiai"? Gal todėl, kad pokario rezistencija, nužudžiusi apie 25000 civilių lietuvių turėjo visai kitus tikslus, nei "kova dėl Lietuvos laisvės", o būtent - išvengti atsakomybės už Lietūkio garažus, Žemuosius Panerius, Ablingą, Pirčiupius, Kauno fortus, tarybinių karių belaisvių koncentracijos stovyklas po atviru dangumi, kur mirtingumas siekė 90 procentų? 

Neužmiršk, Buchenvaldo varpas gaudžia tau, jeigu užmirši iš kur atsirado nacizmas-nacionalizmas, kokie liberalūs buržujai stovėjo prie hitlerizmo lopšio...