Didžiausi Lietuvos parazitai ir priešai - tai VšĮ utėlės

Autorius: Simonas Kroydonas Šaltinis: https://www.facebook.com/silvi... 2017-03-29 08:50:28, skaitė 4604, komentavo 0

Didžiausi Lietuvos parazitai ir priešai - tai VšĮ utėlės

Alkoholio pramonė pažabota. Farmacininkams uždėtas apynasris. Lietuvoje vėl pradeda atgimti spaudos laisvė. Bet mes visi nuo šiandien turime vieną labai pavojingą priešą. Tas priešas yra vienas ir jis turi šimtus skirtingų pavadinimų. Ir to priešo vardas yra VIEŠOJI ĮSTAIGA.

Viešosios Įstaigos dar kitaip vadinamos VŠĮ yra Lietuvos Respublikos mokesčių sistemoje gyvenančios parazitinės kirmėlės. Tai Lietuvos ekonomikos askaridės dedančios kiaušinėlius ir aritmetine progresija besidauginančios ir mintančios visų jūsų mokesčių mokėtojai sąskaita,

Paprastai jas įkuria parazitinę humanitarinę specialybę baigusi, ir keturis metus ant tėvų kupros sėdėjusi kokia nors Eglė iš Radviliškio ar Akvilė iš Kupiškio kurios baigusios kokį nors parazitinį Riomerio universiteto filologinį fakultetą, dar kelis metus prasivalkioja po Ispanijas, Portugalijas, Italijas pagal valkatinę Erasmus studentų keitimosi programą, ten jos geria pigų vynelį ir krušasi su tokiais pat parazitiniais čigonynų erasmusais. Visa tai apmoka Europos Sąjungos mokesčių mokėtojai, ir vėliau jos/jie ten išmoksta kaip reikia melžti savo šalies mokesčių mokėtojus. Gryžę į Lietuvą šitie akiniuoti jaunieji proto bokštai įkuria nepelno siekiančias viešąsias Įstaigas. Tų hipsterių tėvai yra buvę soviettinių laikų nomenklatūrininkai, savo laiku viską pirkdavę specialiose tik jiems sukurtose parduotuvėse, o štai jų vaikai įregistruoja pelno nesiekiančias viešasias įstaigas užsideda Žmogaus Teisių Gynimo įstaigos pavadinimą ir tada pradeda melžti jūsų visų pinigus.

Paprastai kokia 30-40 metų senmergė pasiskiria save direktore, o tos senmergės draugės būna vyriausiomis specialistėmis. O jūs apskritai esate kada matę įstaigą kurioje nebūtų tiesiog specialisto, Visur dirba tik vyriausieji specialistai.

Privačiame kapitale šitiems parazitukams darbą gauti yra neįmanoma. Bet pvz įkuriant kokį Maisto Banką gali labai neblogai gyventi, Tau žmonės suaukoja pinigus ir tu už trigubą kainą perki pasenusias kruopas, ir jas išdalini žmonėms, kurie piktinasi, kad iš tų kruopų išvirtos košės, net jų šunys neėda.

Mano geras draugas yra vienos didelės kepyklos Vilniaus rajone savininkas, Tai jis man sakė, kad į jį kreipėsi viena viešoji įstaiga, sako ar galite paaukoti savo neparduotus gaminius varguoliams. Žmogus sutiko, sako prašau, atvažiuokit vėlai vakare, kai mes išmetame paskutinę dieną pasibaigusio galiojimo produktus, ir ryte jie dar puikiausiai tiks suvartoti, pvz benamių centruose, Duona, Pyragai, Pyragėliai, Tortai. Tai parazitukai iš VŠĮ sako:

- Tai jūs atvežkit visa tai į tuos centrus.

- Tai sakau, gal jau jūs atvažiuokite su savo transportu, ir pasiimkite šiuos duonos gaminius.

- Tai, kad mes savo transporto neturime.

- Tai kepykla jums naktimis gali skirti vieną mikroautobusiuką, tik už benziną susimokėkit, - sako jiems mano bičiulis.

- Tai, kad iš mūsų nei vienas teisių neturi! - atsakė.

Tiesa vyriausioji specialistė Inga teises turi išsilaikiusi, bet realiai niekada nevairavo, o ir mikroautobuso vairuoti nemokės. Tai jūs Dariau čia pasirašykite dokumentus, kad mes bendradarbiaujame, Ir kai savininkas Darius paėmė popierius jis ten pamatė 30-40 tūkst eurų išlaidas, šitos VŠĮ, kur tariamai reklama, marketingas, klientų paieškos kaštai ir visokių pievų prirašyta. Vėliau mes pamatėm, kad šitoj VŠĮ dirba keturi žmonės, visi pasiskyrę po 1600 eurų per mėnesį algeles, ir algos darbuotojams sudaro 70 proc viso VŠĮ biudžeto. Tiesa, ant VŠĮ yra įregistruotos dvi mašinos, nors nei vienas nevairuoja, bet tas mašinas vairuoja direktorėlės giminaičiai, nors tai neapmokestintas turtas.

Dar nagliau dirba parazitinės Žmogaus Teisių Gynimo kontoros. Jos melžia Europos Sąjungis struktūrinių fondų pinigus visokiom konferencijoms. Žmogaus teisių konferencija "Pagarba kiekvienam žmogui: žmogaus teisių pasiekimai ir iššūkiai Lietuvoje" Jas organizuoja visokios Agnetos Skardžiuvienės, kurios pasivadina pvz Lygių Galimybių Kontrolierėmis.

Štai kaip atrodo eilinė parazitinės VŠĮ programa

KONFERENCIJOS PROGRAMA

09:00-09:30 Konferencijos dalyvių registracija
09:30-09:45 Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko VIKTORO PRANCKIEČIO sveikinimas 
Lietuvos Respublikos Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojo LEONARDO TALMONTO sveikinimas 
09:45-10:05 Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus dr. VIGILIJAUS SADAUSKO pranešimas
10:05-10:25 Lygių galimybių kontrolierės AGNETOS SKARDŽIUVIENĖS pranešimas
10:25-10:45 Seimo kontrolierių dr. AUGUSTINO NORMANTO ir RAIMONDO ŠUKIO pranešimai
10:45-11:05 Vaiko teisių apsaugos kontrolierės dr. EDITOS ŽIOBIENĖS pranešimas
11:05-11:25 Žurnalistų etikos inspektorės GRAŽINOS RAMANAUSKAITĖS-TIUMENEVIENĖS pranešimas
11:25-12:00 Diskusija
12:00-12:30 Kava/arbata

Konferenciją moderuoja Linas Slusnys, vaikų ir paauglių psichiatras, VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“ direktorius.

Konferencija vyks lietuvių kalba.
Apie savo dalyvavimą maloniai prašome pranešti iki š. m. gruodžio 5 dienos el. p. lygybe@lygybe.lt. Registracija į renginį privaloma. Įėjimas į renginį su asmens dokumentu.
Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 5) 272 77 19, (8 671) 712 63, el. p. mintaute.jurkute@lygybe.lt

Visas tas renginys yra apmokamas iš jūsų visų sumokėtų pinigų, ir organizatoriai susižeria po 5-6 tūkstančius eurų už va tokį kavos pagėrimo baliuką. Būna ir kavos, ir brendžiuko ir konjakiuko. Verslo aplinkos žmonės tiesiai šviesiai pasakytų. Tai yra mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas

Bet patys didžiausi parazitai yra Žmogaus Teisių gynimo kontorėlės. Tos ne tik susižeria šimtus tūkstančių eurų mūsų visų pinigų. Tos kontorėlės masiškai duoda į teismus visus visur ir visada. Kartais jos nė pačios nesuvokia, ką ir kodėl daro. Tiesiog inicijuoja ikiteisminius tyrimus ir užkrauna ieškiniais tiek prokuratūrą, tiek teismus tiek visas policijos, saugumo struktūras.

Pvz, kažką kažkas feisbuke parašė apie žydus, čigonus, gėjus arba apie, bet ką. Direktorėlės per pažįstamus Registrų Centre patikrina ar žmogus yra mokus, ir imasi jo. Kartais tos direktorėlės ar jų vyreliai būna užpuolami ir sužalojami.

Jeigu kokios žmogaus teisių gynimo kontorėlės direktorė turi ryšių vykdomojoje valdžioje, jos dažniausia imasi bylų prieš nepriekaištingą reputaciją turinčius verslininkus, gydytojus, garbingus žmones kaip Romualdas Selvenis arba tuos komentatorius kurie turi ir statusą ir nemažai turto. Dauguma iš šitų kontorėlių darbuotojų yra mokykloje pažeminimą kentę moksliukai, kurie dabar priklauso liberalams ir konservatoriams ir taip savotiškai protestuoja prieš juos jaunystėje skriaudusius klasiokus, grupiokus.

Pastaruoju metu itin daug parazituojančių įstaigų veikia po psichologijos ir psichiatrijos kursų užsklanda. Psichologai ir psichiatrai vieni kitus siunčia į jūsų visų mokesčių mokėtojai finansuojamas stažuotes po Italiją, Ispaniją, kartais ir į egzotines tolimas šalis, kur jie skrenda su savo meilužėmis sekretorėmis, kurios formaliai įdarbintos kaip vyriausiosios specialistės. Jie visi skrenda į šitas beprasmes jokios realios apčiuopiamos naudos neduodančias konferencijas.

Aušra Maldeikienė iš dalies pristabdė šitą madą. Panašūs procesas vyksta ir pačioje Lietuvoje. Pvz

Tarptautinė konferencija „Moterų žmogaus teisės Lietuvoje“

Asociacija Vilniaus Moterų namai kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu rengia tarptautinę konferenciją Moterų žmogaus teisės Lietuvoje – pasiektos pergalės ir ateities iššūkiai. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo patirtis 2011- 2016m.

Asociacija Vilniaus Moterų namai kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu rengia tarptautinę konferenciją Moterų žmogaus teisės Lietuvoje – pasiektos pergalės ir ateities iššūkiai. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo patirtis 2011- 2016m. Konferencija skirta tarptautinei akcijai 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris. Konferenciją įvyks 2016 m. gruodžio 5 d. Seimo Konstitucijos salėje.

Tarp pranešėjų – prof. dr. Dalia Leinartė, JT CEDAW komiteto vicepirmininkė, Nils Muižnieks, Europos Žmogaus teisių komisaras, Austrijos ir Norvegijos ekspertai, Įstatymą įgyvendinančių institucijų atstovai, politikai, žmogaus teisių srityje dirbančių pilietinių organizacijų atstovai.

Konferencijoje bus bandoma atsakyti į klausimą, ar atitinka ir kiek atitinka Lietuvos teisinė bazė ir institucijų praktikos tarptautinės bendruomenės keliamiems reikalavimams aukų apsaugai ir visapusiškos pagalbos teikimui.

Kreipsimės į naująjį Seimą prašydami iš naujo vertinti bei, konsultuojantis su pilietinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis aukų teises, pakeisti 2016 m. paskubomis priimtas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pataisas, išplaunančias žmogaus teisių diskursą ir silpninančias nukentėjusių asmenų apsaugą ir skubos tvarka ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo.

Nuo 9.00 iki 9:30 val. LR Seime įvyks Seimo narės Viktorija Čmilytė-Nielsen spaudos konferencija. Spaudos konferencijoje dalyvauja Dalia Leinartė, JT CEDAW komiteto vicepirmininkė, Maria Rösslhumer, WAVE (Women Against Violence Europe/Moterys prieš smurtą Europoje) vykdančioji direktorė, Rachel E. Paul, Norvegijos Lygių galimybių kontrolieriaus vyresnioji patarėja, Lilija Vasiliauskienė, asociacijos Vilniaus Moterų namai vadovė, NVO koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės prezidentė

Nuo 9.00 iki 09.30 Nepriklausomybės aikštėje priešais LR Seimą vyks gatvės akcija Tylos liudytojai, skirta pagerbti moteris, žuvusias nuo partnerio ar sutuoktinio rankos.

17:00 val. asociacija Vilniaus Moterų namai kviečia paminėti jos sukurto ir valdomo Krizių centro veiklos dvidešimtmetį, atnaujintose Krizių centro patalpose, adresu Pilies g. 36- 10, Vilnius.


Profesionalės Parazitės "konferencinasi"

Jūs bent įsivaizduojate kiek kainuoja patalpų nuoma Pilies gatvėje, Vilniuje ?

Tai viena brangiausių gatvių visame Pabaltijo regione. Aš jau senai pastebėjau, kad visokios Lygių Teisių galimybių ir Žmogaus Teisių agentūrėlės kreipiasi į Policiją ir reikalauja, kad iš Facebook būtų pašalinti mano postai. Kartais kreipiasi persigandę visokiausių išgamų draugeliai, kai jiems padarome pogromą. Man pranešė vienos stambiausių Lietuvos žiniasklaidos grupių atstovas, kad vos tik mano postai perkopia 20 000-30 000 ir 500-600 shares yra kreipiamasi į teisėsaugas struktūras, kad jos priverstų Facebook pašalinti mano postus. Sulaukiau nemažai jūsų laiškų kuriuose klausiama, kodėl dingsta mano straipsniai, ar kodėl aš ištrinu savo straipsnius su komentarais. Aš pradėjau domėtis ir pradėjau pastebėti, kad Facebook iš tikro ištrina skaitomiausius mano straipsnius, o jų atstovai man sako, kad ir jiems keista, kad į juos pakankamai dažnai kreipiasi Lietuvos Teisėsaugos institucijos, kurios reikalauja ištrinti mano postus.

Vakar kalbėjausi su vienu buvusiu komisaru, ir jis man patvirtino, kad šitos parazituojančios žmogaus teisių įstaigėlės jau pradėjo per žiniasklaidą terorizuoti teisėsaugos atstovus, kad jie delsia pradėti šimtus ikiteisminių bylų dėl žmonių įžeidimo, ir dauguma bylų susiję su čigonais, žydais ir gėjais. Aš tuomet ir paklausiu jūsų. Ar ne laikas iš pagrindų pradėti užsiimti su šitomis parazituojančiomis ir jokios realios naudos Lietuvos ekonomikai neduodančiomis kontorėlėmis.

Jų ten knibždėte knibžda ir 95 proc jų yra įsikūrusios Vilniaus centre, ir kažkas ten labai jas koordinuoja. Ir tie patys Seimo nariai metų metais skrisdavo į bereikšmes konferencijas, apsistodavo 5 žvaigždučių viešbučiuose ir realiai ten pasidarydavo nemokamas turistines keliones kurias jūs gerbiamieji skaitytojai ir mokečių mokėtojai ir apmokate iš savo kišenės.

Šitos parazituojančios kontorėlės atneša didžiulius nuostolius ir mūsų verslininkams, gaišina brangų prokuratūros ir teisėsaugos laiką, o nieko gyvenime nepasiekė parazituojantys hipsteriukai, kaip kažkoks menininkas pusvalkatis Romas Zabarauskas įskundė Ten Walls (Marijų Basanovą ) pasaulinei gėjų organizacijai, kad Marijus nelabai mėgsta pederastų, ir visų laikų Lietuvos žymiausio didžėjaus tarptautinei karjerai atėjo galas. Iš esmės šito valkatos pareiškimas Lietuvos didžėjui ir visai prodiuserinei kompanijai atnešė kelis šimtus tūkstančių eurų nuostolių.

Žmogaus Teisių, moterų teisių, mokinių ir vaikų namų auklėtinių teisių gynėjus Stalinas, Hitleris ir Musolinis šaudė kaip gatvės šunis, Adolfas tokiems užkurdavo pečius.

Šast į krosnį ir parazituko kaip nebūta!

Metas imtis visų šitų parazituojančių VŠĮ įstaigėlių ir jas visas sunaikinti. Visus erazmusinius bezdelnikus išvaryti į statybas plytas nešioti ir griovių kasti. Turi pajusti šitie papūginiai cemento dulkių kvapą. Pajusti kepamos duonos kvapą kepykloje, per šalmą varvantį prakaitą, graužiančius statybinius batus su geležimis, pjaunamo brokolio garsą. Valstiečiai tam ir atėjo į valdžią, kad priverstų visus būsimuosius veterinarus ne kačiukus ir šuniukus gydyti, o užsimauti guminę pirštinę įkišti rankas į karvės putulį pagriebti už ausų ir ištraukti leisgyvį veršį, suleisti veršiui antibiotikų, ir važiuoti pas kitą ūkininką gydyti paliegusios besilaukiančios kiaulės.

Pasitelkiant į pagalbą Agnė Širinskienė ir Petras Gražulis reikia užsiimti šitomis kontorėlėmis valstybiniu lygiu. Padidinti įgaliojimus valstybinei mokesčių inspekcijai, o ji jau ras būdus kaip priversti pagal melagingą informaciją užsiregistravusias nepelno organizacijas ne tik sumokėti pelno mokesčius, bet ir aiškiai informuoti visuomenę, kas jie tokie, kokią veiklą jie vykdo ir kas juos finansuoja.