JAV/UK/Fr/NATO karo nusikaltėlių gauja didina savo galvažudžių kontingentą bananų respublikose

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://www.facebook.com/profi... 2017-03-22 18:10:23, skaitė 3344, komentavo 1

JAV/UK/Fr/NATO karo nusikaltėlių gauja didina savo galvažudžių kontingentą bananų respublikose

JAV/UK/Fr/NATO karo nusikaltėlių gauja didina savo galvažudžių kontingentą bananų respublikose Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija. NATO karo nusikaltėliai sparčiai veža į minėtas respublikas savo šarvuotą agresijai skirtą techniką, stato naujas bazes savo galvažudžiams apgyvendinti. Vietinė minėtų "respublikų" proamerikietiška klika, kuri atvirai niekina tikrąją savo tautų valią, grubiai pažeidžia šalių pagrindinius įstatymus, Konstitucijas, vykdo tik savo šeimininkų nusikalstamus nurodymus ir tokiu būdu stato į mirtiną pavojų savo tautas, stumia jas į susinaikinimą, savižudišką karą prieš Rusiją už JAV transnacionalinių korporacijų pelno padidinimą šiame kelyje jau nebeslepia savo antiliaudinės politikos, kurią vienareikšmiškai galima įvardinti tik kaip tautų nacionalinių interesų išdavystė.

Dar daugiau, vietinės proamerikietiškos valdančiosios klikos, suprasdamos savo vykdomos proamerikeitiškos politikos nusikalstamą esmę, ėmėsi vykdyti teroro kompaniją prieš savo tautas, slopina tautos natūralų norą gyventi taikiai,laisvai, be NATO okupacinės kariuomenės savo teritorijoje, riboja žodžio laisvę, didina karo isterijos propagandos ir tautinės rusofobinės neapykantos kurstymo intensyvumą, rengia parodomąsias aktyvių piliečių, smerkiančių valdžios išdavikišką, antiliaudinį, militaristinį kursą, baudžiamąsias akcijas, kratas, inkvizicinius teisminius susidorojimus.

Šiuo metu lietuvių tautai nėra svarbesnio tikslo, kaip išsaugoti taiką regionę, išvaryti JAV/NATO karo nusikaltėlių gaują iš savo šalies teritorijos, iš savo valdžios struktūrų išvaryti negrįžtamai visą JAV 5 koloną ir suformuoti nacionalinio pasitikėjimo valdžios organus. Kitaip JAV/UK/FR/NATO kolonizatoriai, su vietinių "JAV patriotų" bei naudingų idiotų pagalba, pavers Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes negyvenamu Mėnulio landšafto radioaktyviu draustiniu. 

YANKEY, GO HOME!

STOP US/NATO WAR CRIMES OVER THE WORLD!

US/NATO WAR CRMINALS TO NIURNBERG-2!

US/NATO WAR CRIMINALS! HANDS OFF LITHUANIA, POLAND, LATVIA, ESTONIA, RUSSIA, UKRAINE, LIBYA, IRAQ, IRAN, SYRIA, AFGANISTAN, YEMEN!...

NATO - THE MAIN TREAT FOR PEACE ANT SECURITY IN THE WORLD!

US/NATO! GET OUT FROM BALTIC SEA AND BALTIC COUNTRIES!

Taikos išsaugojimas, nato okupacinės kariuomenės išspyrimas iš Lietuvos ir Baltijos šalių šiuo metu yra bene vienintelis klausimas, kurį turėtų svarstyti aktyvūs piliečiai. Jeigu taikos nepavyks išsaugoti, nepavyks išspirti okupacinės JAV/NATO karo nusikaltėlių gaujos - visos kitos problemos, net ir pačios dvasingiausios, nebeteks prasmės. 

PASAKYK SAVO GRIEŽTĄ "NE!" KARUI, PASAKYK SAVO "TAIP!" TAIKAI. ŠIANDIEN. RYTOJ GALI BŪTI JAU VĖLU.