Šiuolaikinio "ur-fašizmo"-liberalizmo schema, kurioje mes gyvename jau 27 metai, artėja link savo dėsningo finalo - fašizmo

Autorius: Socialistinis Liaudies Frontas Šaltinis: https://www.facebook.com/SLFLi... 2017-03-20 14:23:12, skaitė 4159, komentavo 0

Šiuolaikinio

Šiuolaikinio "ur-fašizmo"-liberalizmo schema, kurioje mes gyvename jau 27 metai, artėja link savo dėsningo finalo - fašizmo.
1990 metais JAV ir Vakarų kolonizatoriai organizavo ir įvykdė perversmus Tarybų Sąjungos teritorijoje, tam panaudodami pasislėpusius nacionalistus ir sukčius liberalus, kurie tarybų valdžios metais labai "kentėjo", kad negali pagal savo supuvusios sielos šauksmą, negali vogti tiek, kiek jiems leidžia jų nepasotinamas apetitas ir juoda sąžinė nedraudžia, o turi tenkintis tik tuo, ką slapta nugvelbia iš darbo žmonių, gamyklų, kolūkių, tarybinių ūkių.

Po JAV/EU įvykdytų perversmų konservatoriai-socdemai- įvairiausio plauko liberalai pasiskelbė save "viarslinykais", "elytu", "nusipelniusiais gyventi geriau už visą tautą" ir išvogė viską, ką tautą buvo sukūrusi per 45 tarybų valdžios metus. Kaip žinia, sukčiai, vagys nieko nekuria, o tik sukčiavimo ar kitokiu nusikalstamu būdu pasisavina kitų sukurtą gėrį, turtą, todėl tokia "liberalios legalizuotos vagystės ekonomika" nieko negalėjo sukurti pagal apibrėžimą, galėjo tik sunaikinti. Taip ir įvyko.

Po naujojo "elyto" prichvatizacijos pagal jų pačių nustatytas taisykles-"įstatymus" Lietuvos ekonomika buvo išgrobstyta ir sunaikinta iki pamatų, šalis buvo paversta humanitarinės katastrofos zona, iš kurios masiškai ėmė evakuotis/emigruoti žmonės. Savaime suprantama, nesavarankiška nuskurdinta šalis tapo lengvu grobiu tarptautinių globalistų, transnacionalinų aferistų gaujoms, todėl dėsningai konservatorių-liberalų praskolinta valstybė prarado suverenitetą ir tapo valdoma iš išorės - JAV/EU, - bananų respublika, kurioje siautėja klanai, korporatyvinės sukčių gaujos. "Elyto" plutokratija (sukčių valdžia) - nebaudžiamumas, piktnaudžiavimas valdžia, sukčiavimas, korupcija,- neišvengiamai sukelia nuskurdintos visuomenės , valdžios suvereno - Tautos nepasitenkinimą korumpuota korporatyvine prichvatizuotos valstybės socialine-politine organizacija.

Korporatyvinė valdžia bando žaisti demokratiją uzurpuodama ir kontroliuodama visas 4 valdžias - įstatymų leidybos, vykdomąją, teisminę ir žiniasklaidos tam, kad jas nukreipti ir mobiliozuoti negailestingam ir neteisingam karui prieš savo tautą-valdžios Suvereną - taip slopindama tautos galias ir valią siekti socialinio teisingumo ir visuotinės gerovės visuomenės sukūrimo. Politikai-seimūnai, valdininkai, teisėjai-teisėsaugininkai, žiniasklaida susivienija ir kurį laiką per formalias, apsukriai suklastotas demokratines procedūras geba tautą apgaudinėti, palaužti jos valią, nukreipti jos dėmesį ir nepasitenkinimą klaidinga kryptimi ("Rusai puola!" ar "Kremliaus agentai trukdo" elitui vogti), tačiau valdžios informacinis karas prieš tautą darosi vis labiau neveiksmingas, kadangi valdžios melas darosi vis akivaizdesnis ir ši akivaizdi tiesa atsiveria vis platesnėms visuomenės sluoksniams.

Valdžia desperatiškai didina dezinformacijos ir melo kiekius, organizuoja visokius netikrus "patriotinius", nacionalistinius, nacionalinių interesantų ar atvirai fašistinius judėjimus, kurie savo antiliaudinėje veikloje naudoja socialistinę retoriką, gausiai žada gyventi ir dirbti "vardan tos", aukotis visuomenės interesų labui, žada aukos kalnus, ekonomikos pakilimu, šimtus tūkstančių naujų darbo vietų, socialinį teisingumą ir gerovę, tačiau nieko nekalba apie liberalizmo-kanibalizmo nežmogiškos išnaudotojiškos sistemos demontažą, aktyviai palaiko JAV/NATO imperializmą, sutinka su Vakarų faktine šalies okupacija, nuolat pasisako už NATO agresijas visame pasaulyje, remia Ukrainos fašistus, Kijevo chuntos nusikaltimus, aktyviai dalyvauja JAV/NATO nusikalstamame informaciniame, ekonominiame kare prieš Rusiją bei visas dar likusias suverenias valstybes pasaulyje, yra aktyvūs rusofobai ir užkietėję antitarybininkai.

Tokia atvirai rudmarškinė publika, savaime suprantama, jokios demokratijos niekada neduos, įgyvendins tik savo šeimininkų savanaudiškus interesus, siekia ir sieks absoliučios valdžios visais įmanomais būdais - žmogaus teisių ribojimu, parodomosiomis teroro akcijomis, užsakomaisiais teismų procesais, sukarintų fašistuojančių organizacijų kūrimu ir finansavimu, opozicinių kairiųjų pažiūrų politinių partijų ir politikų persekiojimu, jų veiklos ribojimu ir pan. Nelegalios emigracijos į Europa banga, sukelta JAV/NATO agresijų Azijoje ir Š. Afrikoje, labai pagyvino nacionalizmo aktyvumą Europoje ir ypač nacionalistų judėjimus Vakarų kolonizatorių apiplėštose Rytų ir Vidurio Europos šalyse. Naciai jau nebeslepia savo nacistinės ideologijos kilmės ir giminystės ryšių su liberaliąja demokratija, atvirai žygiuoja esesininkų maršuose, grasina susidorojimais, nesislėpdami deklaruoja savo siekius atkurti nacizmą-nacionalsocialzimą, išnaikinti kitaminčius ir kitataučius. Fašizmas dar dangsto save socializmo šūkiais, tačiau jau nebeslepia savo esmės - arijų rasinio ir socialinio pranašumo prieš kitaminčius ir kitataučius. "Žmonės, būkite budrūs" (čekų antifašistas, nužudytas nacių, Julijus Fučikas). Neleiskite liberaliems nacistams jūsų suklaidinti ir pavergti.