Referendumas dėl Tarybų Sąjungos išsaugojimo.

Autorius: Socialistinis Liaudies Frontas Šaltinis: https://www.facebook.com/SLFLi... 2017-03-17 15:49:53, skaitė 4480, komentavo 0

Referendumas dėl Tarybų Sąjungos išsaugojimo.

Visi puikiai prisimename kaip vyko "referendumas" dėl Lietuvos stojimo į Vakarų kolonijines struktūras pavadinimu Europos Sąjunga ir Nacionalinė Amerikos Teroristinė Organizacija (NATO). Taip vadinamas konservatorių & Co "JAV 5-a kolona" prastumtas neteisėtas referendumas (vyko pažeidžiant Lietuvos Konstituciją dvi dvi dienas, kadangi per vieną dieną nebuvo surinktas reikalingas rinkėjų skaičius, rinkėjai buvo papirkinėjami skalbimo milteliais ir alumi, o dėl stojimo į NATO referendumo visai nebuvo, nors pagal LT Konstituciją privalėjo būti visaliaudinis referendumas) įstūmė jėga Lietuvą į JAV visišką kolonijinę priklausomybę ir atėmė iš tautos galimybę nuspręsti savo likimą, ateitį savarankiškai, atėmė iš tautos suverenitetą, valstybingumą, konservatorių-liberalų-socdemų išdavystės dėka pavertė Lietuvą kolonija, kokiomis buvo Afrikos šalys 19 amžiaus pabaigoje

Iš esmės konservatoriai šiais 2004 metų "referendumais" užbaigė Lietuvos kolonizacijos procesą, pradėtą jų pačių dar 1990 metais. Pražūtingas, katastrofiškas pasekmes konservatorių antiliaudinės veiklos šiandien jau mato visi: Lietuva šiandien yra skurdžiausia Europos Sąjungos valstybė, sparčiausiai nykstanti tauta pasaulyje, neturinti jokio suvereniteto, jokio valstybingumo, jokios savarankiškos vidaus ir užsienio politikos valstybė, kurioje šeimininkauja NATO okupacinė armija, Vakarams naudinga pafrontės teritorija, kurią JAV imperialistai ketina lengva ranka paaukoti savo kolonijiniame kare su su Rusija.

1991 metais kovo 17 dieną Tarybų Sąjungoje įstatymų nustatyta tvarka vienintelio teisėto aukščiausios valdžios organo - TSRS Liaudies deputatų IV suvažiavimo - nutarimu vyko visaliaudinis referendumas, kurio metu Tarybų Sąjungos tautos turėjo atsakyti į klausimą:

"Ar jūs pritariate, kad būtina išsaugoti TSRS kaip atnaujintą suverenių lygiateisių respublikų federaciją, kurioje bus užtikrintos visų tautybių žmonių žmogaus teisės ir laisvės?(Taip/Ne)"

Referendumas įvyko, jame dalyvavo net 98 procentai balso teisę turinčių Tarybų Sąjungos piliečių, iš kurių 89 procentai pasisakė "Taip". Šešiose respublikose valdžią jau buvo užgrobusios nacionalistinės proamerikeitiškos klikos, kurios dar finansavosi iš TSRS biudžeto, tačiau vykdė Vašingtono nurodymus, todėl savo respublikose atsisakė vykdyti teisėtos TSRS valdžios nutarimą - Liaudies deputatų suvažiavimo - valią, kurią priimant dalyvavo ir šių respublikų deputatai, todėl jiems nutarimas buvo privalomas vykdyti. Tai yra, pažeidė liberalų neliečiama šventenybe laikomą - įstatymą.

Lietuvoje V. Landsbergio vadovaujami ir JAV specialių tarnybų kuruojami "sąjūdiečiai" atsisakė vykdyti įstatymą, kadangi labai bijojo ir visai pagrįstai bijojo, kad daugumą žmonių pasisakys už TSRS išsaugojimą ir tai būtų tapę neįveikiamu lansdbergistams teisiniu barjeru paversti Lietuvą JAV-NATO kolonija, skurdžiausia ES valstybe, greičiausiai pasaulyje mirštančia tauta. Todėl atliko formalią ir niekuo neįpareigojančią "apklausą" klausimu, kuris neturėjo nieko bendro su TSRS paskelbtu referendumu. Kai kuriuose rajonuose vietiniai savivaldos organai įvykdė teisėtą TSRS deputatų suvažiavimo nutarimą ir rezultatai buvo vienareikšmiški - LIetuva turi būti TSRS sudėtyje ir negali tapti JAV-NATO kolonija. Tačiau į šią tikrąją tautos valią landsbergistai nekreipė dėmesio ir paėmė kursą Lietuvos kolonizacijos, skurdinimo, naikinimo kryptimi. Rezultatus antiliaudinės valdžios veiklos visi išlikę gyvi po "demokratizacijos" rojaus atėjimo į Marijos žemę mes matome visi.

JAV kolonijų administracijos, save vadinančios "nepriklausomų valstybių vyriausybėmis", nuolat pabrėžia savo legitimumą tuo, kad jos yra renkamos ir atstovauja savo tautų plačiausius sluoksnius, daugumą. Džinas Šarpas, žinomas JAV niekšas, Audrius Butkevičiaus mokytojas, ir spalvotų revoliucijų technologijų meistras, yra sakęs, kad Pabaltijo respublikų 1990 metų "revoliucijose" lemiamas veiksnys buvo "užsienio" - JAV, CŽV ir kitų JAV spectarnybų išgamų fondai, - įtaka. Tikroji tautos valia buvo "išsaugoti TSRS" ir sukurti ne liberalaus kanibalizmo (konservatorių-liberalų-socdemų niekšybės triumfo) socialinio neteisingumo valstybę, o socialinio teisingumo, demokratišką visuomenę. Taip balsavo tiesioginio referendumo - aukščiausios demokratijos išraiškos - metu tautos. JAV į tautų apsisprendimo valią nusispjovė ir labiausiai išsigimusių tautų "elitų" padedamos tas tautas pavergė, jas naikina iki pat šiol. Ir tai bus iki tol, kol JAV 5 kolonos bus renkamos į valdžią.

Referendumo rezultatai - http://tass.ru/spec/ussr-referendum