Žodžio laisvė Lietuvoje

Autorius: Socialistinis Liaudies Frontas Šaltinis: https://www.facebook.com/SLFLi... 2017-03-09 18:57:54, skaitė 3178, komentavo 0

Žodžio laisvė Lietuvoje

Žodžio laisvė Lietuvoje tokia landsbergietiška, kad net kvapą užima.

Lietuvoje nuteisiami Komunistų partijos lyderiai už tai, kad jie veikė pagal įstatymus ir priešinosi neteisėtam valdžios uzurpavimui valstybinio perversmo būdu. Juos nuteisė neteisėtos valdžios uzurpatoriai.

Lietuvoje saugumas vykdo parodomąsias bauginimo akcijas, kratas mokyklose, jeigu jų mokiniai keliauja vasaros atostogų metu ilsėtis ten, kur saugumas draudžia, taip varžydamas laisvą asmenų judėjimą.

Lietuvoje yra draudžiama įvažiuoti apie 2000 asmenų, - mokslininkų, žurnalistų, istorikų, menininkų, ekspertų, - kurie gali argumentuotai paneigti proamerikietiškos valdžios melą.

Valdžia mažina rusų kalbos pamokas mokyklose, sąmoningai užkirsdama jaunąjai kartai kelią sužinoti tiesą apie chuntos nusikaltimus ir verčia juos mokytis kolonizatorių, vergvaldžių kalbos.

Valdžia draudžia kalbėti apie didingą lietuvių tautos tarybinę praeitį, kad žmonės negalėtų suprasti dabartinės chuntos nusikaltimų prieš tautą mąstą.

JAV kolonijos administracija kelia baudžiamąsias bylas visiems, kurie išdrįsta pasakyti tiesą - kad valdantysis elitas yra begėdiškai nuogas karalius.

Proamerikietiška valdžia gniaužia bet kokį piliečio bandymą pasakyti, kad taika yra gerai, o karas yra blogai, pasmerkti tautinės nesantaikos kurstymą ir paraginti siekti tautų draugystės, abipusės pagarbos, nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus, bendrauti su Rusija ekonominio naudingumo, geros kaimynystės, savitarpio supratimo dvasioje, kad būtų išsaugota taika ir stabilumas regione.

Chunta daro kratas, kelia baudžiamąsias bylas, teisia drąsius opozicijos žmones už jų pasisakymus, pasinaudojimą žodžio laisve ir konstitucijoje įtvirtintomis teisėmis.

Chunta priima diskriminacinius įstatymus, atvirai tarnauja kapitalui, skurdina žmones, pažeidžia žmonių teises, konfiskuoja knygas, persekioja už bet kokią alternatyvią nuomonę.

Didžiuokis, lietuvi, tu gyveni okupuotoje šalyje, kurios valdžia nepriklauso nuo tautos, valdžia yra neatsakinga savo piliečiams, todėl nieko neprivalo daryti už tuos piliečių sumokėtus mokesčius, valdžiai reikia tik juos pasisavinti. Todėl visi laimingi ir tyli, kokios dar gali būti kalbos, diskusijos, nuomonės, RIP pilieti-LT...

Tavo ramybe rūpinasi 1960 metų Lotynų Amerikos Alfredo Stresnerio tipo fašistinė diktatūra. 

Pakilkit, žmonės pavergtieji...
Nei caras, nei vadas, nei galiūnas
Jums išvadavimo neduos...