Režimas konfiskavo vakar visą G.Sapožnikovos knygos "Išdavystės kaina" tiražą

Autorius: Socialistinis Liaudies Frontas Šaltinis: https://www.facebook.com/SLFLi... 2017-03-09 18:54:10, skaitė 3215, komentavo 0

Režimas konfiskavo vakar visą G.Sapožnikovos knygos

Režimas konfiskavo vakar visą G.Sapožnikovos knygos "Išdavystės kaina" tiražą. Šiuo metu "pati objektyviausia, humaniškiausia, nei karto nepriklausoma ir visada dėl tautos ir žmogaus teisių pasiruošusi galvą guldyti" prokuratūra gaudo ištrūkusį trumpam į laisvę žodį ir siuva jam LR BK 170, 170-1, 170-2 straipsnių bylas. Kas tai per straipsniai?

Nemokamai atsisiųsti Galinos Sapožnikovos knygą "Išdavystės kaina" .pdf formatu

Jeigu atidžiai perskaitysite, gerbiamieji, tai tironas J.Stalinas apie tokius straipsnius galėjo tik pasvajoti. Pagal minėtų dispozicijų, kurias per seimą kaip karves pratempė "demokratai" konservatoriai, liberalai, socdemai, prisikėlėliai" 2009 metais , apibrėžimus galima pasodinti bet kurį Lietuvos pilietį už bet kurį jo tyčia ar netyčia pasakytą žodį, atliktą ar ne veiksmą, mintį. Paskaitykite ir džiovinkite džiūvėsius, kadangi "demokratija ir laisvė", dovanota mums Savanorio Nr.1, bet kada gali pasibelsti į jūsų duris kaustytu režimo šunų batu. Štai jie":

LR Baudžiamasis kodeksas (galiojanti nuo 2017-01-01 suvestinė redakcija)

170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę
1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
3. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-330, 2009-07-09, Žin., 2009, Nr. 87-3663 (2009-07-23)

170-1 straipsnis. Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla
1. Tas, kas kūrė bendrininkų ar organizuotą grupę arba organizaciją, turinčią tikslą diskriminuoti žmonių grupę dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstyti prieš ją, arba dalyvavo tokios grupės ar organizacijos veikloje, arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią grupę ar organizaciją,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:
Nr. XI-330, 2009-07-09, Žin., 2009, Nr. 87-3663 (2009-07-23)

170-2 straipsnis. Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas
1. Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais arba įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teismų sprendimais pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, taip pat tas, kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ar prieš Lietuvos Respublikos gyventojus genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, arba 1990–1991 metais įvykdytiems kitiems agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:
Nr. XI-901, 2010-06-15, Žin., 2010, Nr. 75-3792 (2010-06-29)"

Po 26 metų "laisvės ir demokratijos" Lietuvoje stebuklingu būdu nebeliko ne tik milijono lietuvių, net laisvė ir demokratija kažkur emigravo į Rusiją. O knyga kelia grėsmę tokiai galybei, kaip vakarietiškos liberalios vertybės, geriausiai kokia tik gali būti socialinė santvarka liberaliai demokratijai!!! 

Jeigu 1988 - 90 metais Lietuvoje būtų buvusi tokia cenzūra, valdžios diktatūra ir teisėsaugos savivalė kaip dabartinėje "laisvoje" Lietuvoje, spėju dauguma "nusipelniusių gyventi geriau už visą tautą" jau būtų supratusi savo klaidą ir ją išpirkę nuoširdžiu visuomenei naudingu darbu antosocialinio elgesio korekcijos centruose, o Lietuvoje gyventų ne mažiau nei 4 mln lietuvių, kartu su laisve ir demokratija po vienu stogu.

Kad Lietuvą sunaikinti, nereikia svetimų priešų - savi "patriotai" puikiai su tuo tvarkosi, tik nereikia jiems trukdyti...