Chuntos teroras

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://www.facebook.com/profi... 2017-03-08 17:55:11, skaitė 4194, komentavo 0

Chuntos teroras

Teroras.

Pirmiausiai chunta siekia uždrausti žodžio laisvę, o paskui imasi prigimtinių teisių ribojimo ir atėmimo.

Šiandien saugumas, JAV CŽV padalinys Lietuvoje, konfiskavo spaustuvėje visą G. Sapožnikovos knygos "Išdavystės kaina" tiražą. Knygoje, kurią parašė žinoma Rusijos žurnalistė Galina Sapožnikova, pasakojama apie tai, kaip Lietuva, pirmoji iš tarybinių respublikų, tapo „spalvotųjų“ revoliucijų, kurias pritaikius buvo sugriauta TSRS, bandymų poligonu. Autorė publikuoja kelias dešimtis intervju su žinomais žmonėmis, to meto įvykių liudytojais ir dalyviais, kurie paneigia mitą apie tai, kad 1991 metais Pabaltijo šalys vieningai pasirinko kursą į Vakarus ir pasidavė be jokio pasipriešinimo, ir kartu atskleidžia sensacingus faktus, kaip „naujoji, laisva, demokratiška“ Lietuva susidorojo su politiniais oponentais. JAV organizuojamos "spalvotos" revoliucijos kartojasi su pavydėtinu reguliarumu daugelyje pasaulio valstybių, kurios vykdo nepriklausomą nuo JAV/UK/ES diktato užsienio ir vidaus politiką, gina savo nacionalinius interesus tarptautinės teisės pagrindu.

Paskutiniai "spalvotų" revoliucijų pavyzdžiai - Libija, Sirija, Ukraina. G. Sapožnikovos knyga padeda geriau suvokti daugelį neaiškių Sąjūdžio veiklos niuansų, nušviečia nemažai Lietuvos valdžios taip kruopščiai slepiamų 1990 metų ir vėlesnių metų detalių, susidorojimų su kitaminčiais detalių. Kartu knygoje išdėstyti faktai paaiškina, kodėl Lietuvos "elitas", kilęs iš 1990 metų Lietuvos politinių įvykių, taip aktyviai dalyvauja visų buvusios Tarybų Sąjungos teritorijoje JAV specialiųjų tarnybų vykdomų "spalvotų" revoliucijų organizavime, kišasi į kitų valstybių vidaus reikalus, daro milžinišką žalą Lietuvos ekonomikai, valstybei ir Lietuvos tarptautiniam prestižui.

Kaip informavo leidėjas P. Masilionis, dešimt iki dantų ginkluotų pareigūnų, išlaikomų iš piliečių mokesčių, įnirtingai kovėsi su knygomis, žodžio laisve, piliečių teisėmis ir LR Konstitucijos 25 str. 

Jeigu valdančiąjai klikai yra pavojingos net knygos, jeigu elito "demokratijai" kelia grėsmę laisvas žodis, kitokia nuomonė, vadinasi, visa tauta gyvena okupacijos sąlygomis.

Jeigu piliečiui draudžiama kalbėti garsiai, tai šalis yra okupuota.

Netylėk, atėmę tau galimybę kalbėti, rytoj jie atims iš tavęs viską - laisvę, garbę, gyvybę. Platink.

Šalin liberalų tironiją, šalin demokratų diktatūrą!