Lisabonos diktatas - pasaulinės žydijos pergalė prieš baltąją Europą

Autorius: Šturmuotojas Šaltinis: http://www.nazi-lauck-nsdapao.... 2017-03-06 06:08:38, skaitė 2703, komentavo 0

Lisabonos diktatas - pasaulinės žydijos pergalė prieš baltąją Europą

Lapkričio 3 – iąją dieną Čekijos „demokratinė“ valdžia ir režimas patvirtino vadinamąją Lisabonos sutartį. Šis režimas, kaip ir visi kiti „demokratų“ režimai, nusprendė savo Tautą parduoti internacionalinei-kosmopolitinei hidrai, vadinamąjai „Europos Sąjungai“, kuri de fakto yra masonijos pasaulinės užkulisinės valstybės regioninė dalis. Europa nyksta, baltoji rasė nyksta, išgyvenamas visuotinės degradacijos, dekadentizmo ir išsigimimo laikotarpis. Galima manyti, kad Lisabonos diktatas yra savotiška šios masinės išdavystės ir beprotybės karūna. Kodėl taip teigiame, bus paaiškinta šiame straipsnyje.

Lisabonos sutartis buvo pradėta „prastuminėti“ 2007 – aisiais metais. Koks jos tikslas? Ogi žydiškosios Europos sąjungos valios primetimas kiekvienai Europos tautai ir valstybei, visiškas jų tariamojo suvenerumo panaikinimas.

Panaikintos sienos, panaikinta suvereni valdžia, įvesta absoliuti oligarchinė žydijos ir jos pakalikų diktatūra. Nors dabar, mano manymu, turėtų padidėti nacionalistų persekiojimas Lietuvoje, galbūt šis Europos sąjungos diktatas padės Lietuvių Tautai atsibusti ir suprasti vadinamosios „laisvės“ ir nepriklausomybės farsą. Jau seniai metas suvokti, kad lygybė, demokratija, liberalizmas, yra melas, skirtas apmulkinti ištisas tautos, jų išgamas pastatyti valdžion ir sistemingai naikinti baltąją rasę. Vardan ko ir kam? Ogi „išrinktosios“ tautos ir jos draugų naudai.

Nacionalsocialistinė idėja pasisako prieš kosmopolitišką chaosą, kurį propaguoja Europos sąjunga ir kitokios masoniškos struktūros. Nacionalsocializmas skelbia karą rasiniam chaosui, kuris dabar imasi baltosios žmonijos, kuriai priklauso ir mūsų Nacija, sunaikinimo.

Atėjo metas kovoti už savo Nacijos laisvę ir nepriklausomybę, atėjo metas mesti šalin žydijos įbruktą materializmą, egoizmą ir išeiti į gatves, išeiti į kovą prieš viską, kas naikina mūsų Tautą.

Mūsų Tautai neįmanoma išlikti, be didingos ariškosios rasės ateities, be Naujosios Tvarkos Europoje sukūrimo. Vienintelis mūsų kelias į gyvybę ir į didžią Nacijos ateitį yra būtent išsivadavimas iš Europos sąjungos, išsivadavimas iš visų žydų-masonų kontroliuojamos struktūras.

Negalime toleruoti, kaip Europoje, mūsų žemėje, nyksta baltoji rasė, artėjama prie absoliučios negridizacijos. Vienintelis išsigelbėjimas – radikali, fanatiška dvasinė Europos ir arijų rasės Nacijų Revoliucija. Ši Revoliucija turi misiją sunaikinti pasaulinės žydijos sukurtą masonijos-globalizmo tinklą ir išvaduoti Europą, sukurti tautinę-rasinę tvarką.

Puikus video kaip nacionalsocialistai susitvarkė su pederastais ir degradais