Politinė sąžinė ir kas nuo jos priklauso

Autorius: Vaidas Žemaitis Lekstutis Šaltinis: https://www.facebook.com/zemai... 2017-03-04 21:04:43, skaitė 4783, komentavo 0

Politinė sąžinė ir kas nuo jos priklauso

Žemaičių tautos pagrindinė savybės buvo sąžinė, dora, ištikimybė, meilė gamtai ir gyvenimas išvien su ja. Žemaičiai paskutiniai pakrikštyta tauta, o krikštas neapsieitas be kraujo praliejimo, melo, apgaulių ir papirkinėjimų. Visiškai nesiplėsiu į detales, bet noriu, kad suprastumėte pačią esmę. Krikštas tai ne šiaip sau pakrapyjimas šventu vandeniu, bet tai yra tiesiog pakeičiam žmonių pasaulėžiūra ir žmonės perprogramuojami ant kitų vertybių. Pirma krito Lenkija, neatsilaikė, nes buvo patiklūs ir nuoširdūs, nesuprasdami tikrosios krikščionybės tikslo (valdymo).

Lenkiją padarė krikščioniška tauta, pilnai ją perprogramavo ir padarė ją priešišką Rusijai (slavams). Sekanti stojo Lietuva. Sunku nebuvo, nes bajorija tai jau buvo perprogramuoti ponai su biblinėmis vertybėmis tokiomis kaip pinigai, valdžia, turtai ir viešpatavimas. Lietuviai galima sakyti lenkams tiesiog parsidavė, ko pasekoje pardavė dalį ir Lietuvos.

Sekantis etapas Žemaitija kurią Lietuviai ne kartą kryžiuočiams įkeisdavo ar parduodavo. Jeigu krikštas būtų pradėtas nuo Žemaitijos, greičiausiai jis būtų pavykęs sklandžiai kaip ir su Lenkais, nes tuo metu gyvenantys žmonės neturėjo supratimo, kaip broliškos išdavystės. Žemaičiai pamatę kas padaryta su broliais lenkais ir lietuviais gynėsi iš paskutinių jėgų, nes suprato, kad jų laukia tas pats kaip su broliais kuriuos pavertė į gyvulius be moralės, dorovės ir sąžinės. Gynėsi, kovojo, jėga Žemaitija nei karto nebuvo nugalėta, bet broliai lietuviai Žemaitiją pardavė, apgavo ir apgaulės būdu kartu su kryžiuočiais apkrikštyjo.

Žemaičiai po truputį pradėjo panašėti į Lietuvius, nes žemaitišką pasaulėžiūrą pakeitė bibline. Šiandien dienai atsiranda vienas kitas, o gal net ir dešimtys žmonių kurie suvokia biblinės sistemos tikslą (valdymą). Tie žmonės yra padaromi marginalais, tautos priešais ir iš jų per biblinės valdžios atstovus ir patarnautojus (žiniasklaidą) šitie žmonės yra morališkai naikinami.

Kokioje situacijoje šiandien Lietuva? Apgailėtinoje, nes Rusija sustiprėjo visomis prasmėmis, o svarbiausia dvasiškai. Realiai Rusija buvo jau paklupdyta, bet prieš keltą metų sparčiai pradėjo tobulėti ir stiprėti. Kas Lietuvos sąjungininkai? Tai tie kurių vertybės yra pinigai, tuštybė, amoralumas ir lengvas beprasmis gyvenimo būdas. Tarkime JAV, tai net ne tauta, tai naujai sulipdytos valstybės kurios išnaikino Indėnus, užgrobė jų žemes su resursais. JAV realiai yra pasaulio problema. Problema yra tame, kad tai yra ištvirkusios pasaulėžiūros nešėjai ir skiepytojai. Amerikoniško gyvenimo būdo žmonės neturi moralės, sąžinės, dorovės ir tokio supratimo kaip tauta.

Politikoje sąžinė yra labai svarbus momentas, nes jeigu politika yra vedama be sąžinės ir moralės, ji automatiškai žlugs. Tiesiog kai bus užgrobtas turtas iš kitų tautų, nesąžiningieji pradės kovoti tarp savęs, ko pasekoje pradės tarpusavyje kariauti. JAV jau matome dviejų didelių magnatų kovą ir žinome kuo visa tai baigsis. Lietuva šiame žaidime realiai dalyvauja tiek kol bus reikalinga erzinti Rusiją. Jeigu JAV politika pasisuks į draugystę su Rusija, Lietuva liks apgailėtinoje situacijoje, o Rusija kaip pasielgs su Lietuva, težino pats Dievas. Tai, kad Lietuvą Rusija gali užpulti nėra pats baisiausias dalykas, baisiau yra tai ką užpuolus ji su ja padarys.

Aš esu Žemaitis, žinau savo protėvius, žinau, kad Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė slavų šaltiniuose nusistovėjo apie XIII a. vidurį. Vakarų šalių šaltiniuose buvo laikoma karalyste iki XV a. Sostinė (bent jau nuo Gedimino laikų) – Vilnius. Pilnas pavadinimas pagal Lietuvos statutą (XVI a.) – Didžioji Lietuvos, Rusijos ir Žemaitijos kunigaikštystė (Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных). Žinau, kad JAV iki 1918 m. su Lietuva ir Žemaitija nesieja istorija, papročiai, tradicijos, kultūra. Žinau, kad Lietuvą su JAV dabar jungia tik biblinė pasaulėžiūra. Taip pat žinau, kad tie kas šiais procesais valdo, jau supranta ir jaučia, kad galas jau nebe už kalnų.

Vaidas Žemaitis