Kas žlugdo Vakarų visuomenę.

Autorius: Litauich Sozialismus Šaltinis: Youtube.com... 2017-03-04 13:01:09, skaitė 2350, komentavo 1

Kas žlugdo Vakarų visuomenę.

Europa 1920-ieji. Darbininkų gyvenimo lygis kapitalistinėse šalyse kažkiek gerėja.  Raudonoji revoliucija pavyko tik Rusijoje. Sovietų Sąjungoje žmonės gyvena prispausti skurdo ir smurto. Pasitvirtino, kad klasikinės marksistų idėjos buvo klaidingos. Paryžius 1968-ieji. Studentai remia marksismą . 1968 metai: Gegužė: raudonieji anarchistai ir kiti išprovokavo sukilimą, bet Prancūzija atsispyrė marksizmui. Gegužės 30-ąją 400 000 piliečių protestavo PRIEŠ juos ir konservatoriai laimėjo rinkimuose.

Kai komunistai pamatė, jog žmonės jų nepalaiko, jie pasitraukė kartu su savo lyderiais, bet jie davė pažadą sugrįžti su naują taktiką, su naują strategiją, su naujoms įdėjoms, su naujais šūkiais. Senieji pmarkistai norėjo pakeisti visuomenę perversmo metu, o jauniej markistai nustojo palaikyti perversmus smurto keliu, o viską daryt demokratiniu " būdu. Su šia nauja ideologija naujieji markistai užgrobė valdžią demokratiniu" keliu.

Vakaruose naujieji markistai visada turėjo daugkiūčių. Konservatyvi visuomenė jiems nejautė simpatijų. Taigi, Naujojo   markisismo   atstovai nutarė pirmiausią sužlugdyti ir susilpninti visuomenę - Sunaikinti tradicines vertybes, tautas, patriotizmą, tradicinę šeimą ir kt. Tada naujoji ideologija ims dominuoti ir neomarkistai įgaus valdžią. Bet šitie siaubingi planai gimė, ne gatvės kairuolių galvose. Frankurto universitete dirbo grupė markistų sociologų, jie ir projektavo ideologiją naujiesiems marksistams.

Frankurto mokyklos marksistai sukūrė triuškinančią ideologiją. Jų ideologijos tikslai yra: sukurti psichologinį ir kultūrinį terorą, nukreiptą prieš baltąją visuomenę. Kol jie išnaikins patriotizmą, išdidumą, europietišką krikščionišką kultūrą ir tradicinį šeimos modelį.  Praktikoje jų ideologiją veikia šitaip: Kiekvienas, kuris parodo tautinį pasididžiavimą- neva trypia engiamas mažumas ir yra nacis, ekstremistas.

Tas kuris palaiko tik tradicinį šeimos model į- engia homeseksulistų mažumas ir yra homohobas, fašistas.

Imigrantai turi teisę atvykti į ES. Kas priešinasi daugiakultūriškumus - pamina imigrantų žmogaus teises ir yra rasistas. Tas kuris turi idėjų, nesutampančių su naujuoju markismu, privalo būti išstumtas iš visuomeninio gyvenimo ir kt.

Plačiau

---
LDiena.lt: naivumas o podraug ir debilizmas atsiskleidžia pačiais pirmaisiais žodžiais - "Darbininkų gyvenimo lygis kapitalistinėse šalyse kažkiek gerėja.". Štai taip ima sau tas lygis ir nei iš šio, nei iš to "gerėja"... O nuo ko tas lygis priklauso kapitalistinėse šalyse? Vien tik nuo KAPITALO ŠEIMININKŲ MALONĖS - tai jie sprendžia, kiek mokėti savo vergams-liumpenproletariatui. Tiek kad jie dvėstų badu ir nuolatos maištautų, ar tiek, kad turėtų jėgų vergauti savo šeimininkų fabrike.

Ir tik Rusijos - tarybų Sąjungos pavyzdys, kurioje kapitalistus paprasčiausiai išnaikino ir pakeitė Komunistų partija, vertė Vakarų šalių kapitalistus GERINTI savo vergų gyvenimo lygį. Gyvenimo lygį SĄMONINGAI GERINA tie, kas valdo visuomenėje vykstančius procesus, o ne je savaime "gerėja".