Lietuvos chunta pradeda naudotis projekto "Rusai Puola!" isterijos vaisiais

Autorius: Ramūnas Alaunis Šaltinis: https://www.facebook.com/ramun... 2017-03-02 23:13:51, skaitė 7649, komentavo 0

Lietuvos chunta pradeda naudotis projekto


Puolančio Ruso puolimo planas, nuo kurio apsiginti reikia ne mažiau 2 proc. Lietuvos BVP

Vokietija NATO karinėms išlaidoms skiria tik 1,2 proc. nuo BVP. Tuo tarpu vasalinė Lietuvos vyriausybė karo išlaidoms pasirengusi skirti daugiau kaip 2 proc. nuo BVP.
---
Germany's NATO military spending is by only 1.2 percent. of GDP. Meanwhile, a vassal Lithuanian government military expenditure is ready to pay more than 2 percent. of GDP.

Daugelis Europos šalių kasmet mažina karines išlaidas:

Prancūzija karinėms išlaidos 1990 m. skyrė 3,34 proc. šalies BVP, o 2015 skyrė tik 2,102, o 2016 mažiau, nei 2 proc. šalies BVP.

Austrija 1990 m. skyrė 1,188 procento šalies BVP, o 2015 metais skyrė tik 0,673 proc. šalies BVP.

Baltarusija 1992 m. skyrė 1,622 proc. šalies BVP, o 2015 metais skyrė 1,325 proc. šalies BVP.

Belgija 1990 metais skyrė 2,25 proc. šalies BVP, o 2015 skyrė tik 0,916 proc. šalies BVP.

Bulgarija 1990 metais skyrė 3,833 proc. šalies BVP, o 2015 skyrė tik 1,316 proc.šalies BVP.

Čekija 1993 metais skyrė 2,016 proc. šalies BVP, o 2015 metais skyrė tik 0,96 proc. šalies BVP.

Danija 1990 metais skyrė 1,919 proc. šalies BVP, o 2015 metais skyrė 1,173 proc. šalies BVP.

Vokietija 1990 metais skyrė 2,398 proc. šalies BVP, o 2015 metais tik 1,172 proc. šalies BVP.

Suomija 1990 metais skyrė 1,513 proc. šalies BVP, o 2015 metais skyrė 1,284 proc. šalies BVP.

Vengrija 1991 metais skyrė 2,085 proc. šalies BVP, o 2015 metais skyrė 0,841 proc. šalies BVP.

Italija 1990 metais skyrė 1,985 proc. šalies BVP, o 2015 metais skyrė 1,309 proc. šalies BVP karinėms išlaidoms.

Moldova 1995 metais skyrė 0,926 proc. šalies BVP, o 2015 metais 0,355 proc. šalies BVP.

Rumunija 1990 metais skyrė 4,547 proc. šalies BVP, o 2015 metais skyrė 1,394 proc. šalies BVP.

Estija 1995 metais skyrė 0,958 proc. šalies BVP, o 2015 metais skyrė jau 2,034 proc. šalies BVP.

Lyginu su kelių dešimtmečių laikotarpiu, nes akivaizdi bendra karinių išlaidų mažinimo tendencija.

Aš nieko prieš, kad Lietuva skirtų ir 2,5 proc. BVP šalies gynybai, bet kad tie pinigai tikrai būtų panaudoti krašto gynybai, o ne JAV karams aptarnauti, ne ginklams Kijevo režimui pirkti, ne karui Afganistane, ne Yankių karius išlaikyti. Bet pirmiausiai turėtų būti skirti valstybės pinigai ekonomikos infrastruktūrai.