Didysis brolis Lanzbergis STEBI TAVE - purviną Lietuvišką kiaulę

Autorius: Simonas Kroydonas Šaltinis: https://www.facebook.com/silvi... 2017-02-26 14:40:43, skaitė 4671, komentavo 1

Didysis brolis Lanzbergis STEBI TAVE - purviną Lietuvišką kiaulę


Jūsų laisvė - mano rrankose, šunauja

Lanzbergis stebi tave. Jis stebi ką tu galvoji, kuo tu gyveni, ką tu rašai. Jeigu tu rašai ne taip kaip reikia rašyti minčių policija ateis į namus pas tave ir suims tave. Jeigu tu galvoji ne taip kaip tau pasakė galvot, minčių policija ateis ir sunaikins tave. Negi tu galvoji, kad mes visi Lietuviškos kiaulės esame lygūs ?

Tu neturi teisės taip galvoti. Signatariškos kiaulės yra lygesnės už mus. Jos per du mėnesius rentos gauna tiek, kiek tu pensininke gausi per visus savo metus.

Taip Lietuvos pensininke.

Tu----------> Stovėjęs su visais kartu per Sausio 13 prie televizijos bokšto, dirbęs, aręs kolūkyje, gamykloje, nematydamas šeimos, ligoninėse slaugydamas ir gydydamas ligonius ir po kelių dešimčių metų išėjęs į pensiją tu gausi tiek, kad tau vos užteks pensijos susimokėt už komunalinius. Jeigu tu neturi savo buto ir tavo sveikata prasta ir neturi ką valgyti tu Lietuvos žmogau spjausi į savo savivertę, ir išeisi į gatvę, susirasi konteinerį ir trauksi iš ten viską kas valgoma.

Bet neilgai.

Tave užpuls gauja tokių pat vargdienių kaip ir tu, kurie perkąs tau gerklę dėl kotleto kasnio. Taip taip, dėl to paties pašvinkusio kotleto kasnio kurį išmetė signatarinės kiaulės hipsteris vaikas, nes jis nori kepsnio už 50 eurų. Jis matė sovietinių nomenklatūrininkų atžalos straipsnį apie tai, kad yra kepsnių Vilniuje ir už 120 eurų, ir jis praeidamas pro tave šlykštėsis tavimi, kaip tu gali valgyti jo išėdas.

Prancuzijos karalienė irgi negalėjo suprasti varguolių, ir sakydavo. Jeigu varguolis negali maitintis duona, tada tegul maitinasi pyragais.
Tu gryžti piktas, alkanas namo, įsijungi ekraną ir didysis brolis Lanzbergis tau sako, ką tu turi galvot. Tu turi turėti priešą. Taip, žmogau.Mes visi turime turėti bendrą priešą. Tu neturi jokio pasirinkimo. Tu privalai keiksnoti mūsų bendrą priešą -Rusiją. Taip žmogau. Mūsų bendro priešo vardas yra-PUTINAS. Ir tu turi padėti mums sunaikinti Putiną. Viską ką tu perki, susimoki, , viskas kas išeina tavo mokesciams nueis į gynybos biudžetą.

Tavo didysis brolis Lanzbergis, užsakė 300 šarvuočių už visą milijardą. Ir tu turėsi sumokėti už šituos šarvuočius. Tu neturi teisės, net galvoti kitaip. Minčių policija su Galminu priešakyje ateis pas tave į tavo namus ir už tavo kitokias mintis nubaus ne tik tave. Nubaus tavo visą šeimą, gimines, draugus, brolius, todėl norint išgyvent tu privalai skųsti. Skųsti visus, visur ir visada. Tavo gyvenimas užprogramuotas taip, kad vos tik spėjęs išeiti į pensiją tu mirsi. Tavo vidutinė gyvenimo trukmė 68 metai žmogau. Į pensiją tu išeisi 65 metų. Tris metus pagyvensi-ir mirsi.

Kodėl tik 68 metus gyvensi?

Nes tu ne didysis brolis Lanzbergis. Tik Lanzbergis galės gyventi 99 metus. Tik Adamkus galės gyventi 99 metus.Nes jie yra aukštesnio rango žmonės, nei tu Lietuvi. Nes aplink juos šokinės profesoriai, juos gydys profesoriai, o tave gydys kaimo akušerė, nes nėra laiko.

Nes tavo gydytojas laksto per tris, keturis darbus žmogau, ir jis be kyšio nieko nedarys. Jis priverstas imti iš taves kyšį, nes turės gautu kyšiu dalintis su savo bosais, o bosai su bosų bosu Seime.

Didysis Brolis Lanzbergis išvijo tavo vaikus iš Lietuvos. Sugriovė kolūkius, atėmė tavo darbo vietą, o tavo vaikus išvijo žmogau. Jis tavo vaikams įdiegė Privalomo Soc Draudimo sistemą ir įkalė jiems nalogą. Už tai, kad jie Lietuvos vaikai. Jie privalės susimokėti, ir deklaracijoj nurodyti, kur ir kada gyveno, ir kiek uždirbo, ir kiek persiuntė tau žmogau.

Minčių policija atfiltruos, tuos kuriuos ji nugesins, ir tavo vaikų pinigai pereis didžiajam broliui Lanzbergiui.

Didysis brolis Lanzbergis turi savo developerių komandą kurie su Brutus Soft nulauš jūsų prisijungimo prie feisbuko slaptažodžius. Didysis brolis turi anūką. Anūko paskirtis, važinėti po visą Lietuvą ir tavo anūkams plauti smegenis, kad galima tikėti tik juo ir viskas kitkas yra blogis. Tavo anūkai 2030 metais kiekviename savo gyvenamajame kambaryje matys Lanzbergio objektyvą, kuris nuolat kontroliuos, ką tavo anūkas, tavo sūnus, marti, kaimynai, ką jie veikia. Šalia kabės Didžiojo brolio Lanzbergio kalbanti galva. Žiūri Lanzbergis į tave, ir kur bepasisuktum, jis pasuka žvilgsnį į tave.

O ką žmonės?

O nieko. Jie priprato. Ir netgi tiki, kad kontrolė yra reikalinga, nes padeda išvengti chaoso. Nėr čia ko būti individualistu - esi Lanzberginės visuomenės narys, ir didysis Lanzbergis gina jos interesus.

1. Didysis Brolis Lanzbergis neleidžia sau klysti!

2. Didysis Brolis Lanzbergis leidžia tau mokytis!

Ramūnas dirba vienoje iš keturių ministerijų – Teisybės. Jo darbas – Registrų skyriuje perrašinėti praeitį taip, kad ji atitiktų Konservatorių partijos poreikius, kartu su Didžiuoju broliu Lanzbergiu stebinčios ir valdančios visuomenę. Visas gyvenimas – absoliutaus paklusnumo Konservatoriams ir Didžiajam broliui – Lanzbergiui – propagavimas. Tačiau ilgainiui Ramūnas nejučiomis pradeda įžvelgti kuriamą iliuziją ir jai priešintis. Maištingai siekdamas tiesos ir laisvės, jis užmezga uždraustą romaną su darbo kolege Greta. Tačiau po kurio laiko juos sugauna Minčių policija ir įkalina Meilės ministerijoje. Tai įstaiga, kurioje kankinami ir nužudomi režimo priešininkai. Čia Ramūnas ir Greta kankinimi galų gale perauklėjami paklusti Konservatorių Partijai ir Didžiajam broliui, Lanzbergiui ir juos pamilti.

Post Scriptum

Prieš vienuolika metų dar Gedimino Kirkilo laikais buvo patvirtintas Elektroninių ryšių įstatymo projektas, pagal kurį visų Lietuvoje veikiančių asmenų telefoninio ryšio bei interneto paslaugų teikėjai įpareigoti kaupti duomenis apie kiekvieno Lietuvoje esančio asmens telefoninius skambučius, naršytus interneto tinklalapius, rašytus elektroninius laiškus bei bendravusių asmenų konkrečią buvimo vietą. Mus stebi ne tik ryšio operatoriai. Mus stebi didysis brolis Lanzbergis ir jo pakalikai programeriai. Mus stebi kuznecovinės žiurkės, mus stebi google, facebook ir saugumas.

O dabar - malonios peržiūros!