Kapitalizmas – katastrofiška sistema

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: https://ltnacionalistas.wordpr... 2015-01-13 09:04:54, skaitė 5318, komentavo 1

Kapitalizmas – katastrofiška sistema

capitalism2enjoy-capitalism-coka-cola.jpeg

Publikuojame anoniminį olandų autonominių nacionalistų straipsnį „Kapitalizmas – katastrofiška sistema“. Tekstas lakoniškai aptaria bendras šiuolaikinio globalinio kapitalizmo savybes, ragina kovoti prieš „laisvos rinkos“ sistemą ir išnaudojimą, už nacijų išsivadavimą ir dirbančiųjų teises.

KAPITALIZMAS – KATASTROFIŠKA SISTEMA

Kapitalizmo ekonominė sistema vadovaujasi „sienų nebuvimo“ principu. Jis žmonių, gyvūnų ir tautų teises pajungia rinkai. Kapitalizmas žmones laiko niekuo kitu, kaip tik lokalizuota žmogiškųjų resursų krūva. Jei konkrečioje šalyje, regione ar žemyne būna darbo jėgos trūkumas, kapitalistinė sistema mėgina tai pataisyti atsiveždama darbo jėgos iš svetimų kraštų ir įmesdama ją kartu su vietiniais žmonėmis. Tai natūraliai veda prie protų nutekėjimo tame regione, iš kurio atvežami darbininkai. Tai taip pat sukelia šalyje, į kurią darbininkai migruoja, vietinės tautos nepriklausomumo ir demografijos degradavimą. Perkeldamas svetimas populiacijas į kitų tautų gyvenamas vietoves, kapitalizmas kuria kultūrinę įtampą ir nepakeliamas situacijas.

Rinka

Kapitalistinė rinka sunaikina smulkias firmas ir amatus. Regioniniai produktai ir vietiniai patiekalai pakeičiami pigia ir nesveika masine produkcija bei greituoju maistu.

Globalizmas

Globalizmas, kapitalizmo pasekmė, siekia sukurti „globalias vertybes“, nesurištas su jokiu konkrečiu regionu. Jo lozungas – „vienas pasaulis, viena kultūra“. Jis regionines bei nacionalines valdžias pajungia transnacionalinėms institucijoms kaip NATO, TVF, G8 ir ES. Regioniniai bei nacionaliniai papročiai ir tradicijos naikinami, jeigu jie netarnauja transnacionaliniams interesams.

10689928_10200131925056923_5779601574587209044_n.jpg

Ekonominis liberalizmas

Liberalizmo politinė ideologija yra kapitalizmo padarinys. Liberalizmas taip pat teigia savo „universalumą“. Liberalizmas, kaip ir kapitalizmas, tautų ir nacijų apsisprendimo teises pakeičia individualistinėmis teisėmis, kurios veda prie išsigimimo ir egoizmo. Kadangi liberalizmas ir kapitalizmas yra iš esmės tas pats, bet kokia nacionalistinė ideologija, kuri siejasi su vienu iš jų, prieštarauja pati sau.

Svarbiausios šios sistemos savybės yra:

  • Rinkos vaidmuo - privataus biznio „išlaisvinimas“ nuo bet kokių suvaržymų, nepaisant to, kiek tai gali sukelti skurdo bei socialinės neteisybės. Daugiau internacionalinės prekybos ir investicijų, vadinasi, daugiau ir globalizmo. Mažėjantys darbo užmokesčiai, atiminėjamos darbo klasės jėgos bei teisės. Jokių fiksuotų kainų, neribojama kapitalo, prekių ir paslaugų judėjimo laisvė. Darbininkų klasė tampa nedidelio elito, kapitalistų klasės, pasipelnymo auka.
  • Derereguliacija – vyriausybių kišimosi į visas sritis, neigiamai veikiančias kapitalistų pelną, panaikinimas. Taip pat ir tuo atveju, jei tai reikštų aplinkosaugą ar darbo vietų išsaugojimą. Be to, normaliems civiliams įvedami griežtesni įstatymai bei represijos, tarnaujančios transnacionaliniam kapitalizmui.
  • Privatizacija – valdiškų įstaigų, prekių ir paslaugų pardavimas privatiniam sektoriui. Tai liečia bankus, strategines pramonės kompanijas, geležinkelius, infrastruktūrą, mokyklas, ligonines ir netgi geriamą vandenį. Tai suardo tautos apsisrendimo teisę ir ją marginalizuoja.

Išvada

Visame pasaulyje kapitalizmas yra primetamas galingų finansinių institucijų, kaip TVF bei Pasaulio banko. Iš kapitalizmo išlošia tiktai maža gyventojų dalis, bet absoliučiai daugumai tai reiškia didesnį skurdą ir ryškų pragyvenimo standartų nuosmukį.

Tad mes kovojame už sąžiningą ir teisingą sistemą, kuri būtų ne primetama kelių parazituojančių kapitalistų interesų, bet už sistemą, kuri reprezentuotų liaudį ir naciją ir kuri egzistuotų visų darbininkų labui.

Vrije Nationalisten Noord-Brabant / Netwerk Nationale Socialisten