Visiems, kuriems rūpi, ką apie mus pamanys ar pasakys ponai JAV, Didžiojoje Britanijoje ar dar kokiam gale

Autorius: Liudmila Petkevičiūtė Šaltinis: https://www.facebook.com/photo... 2017-02-19 22:05:45, skaitė 2803, komentavo 0

Visiems, kuriems rūpi, ką apie mus pamanys ar pasakys ponai JAV, Didžiojoje Britanijoje ar dar kokiam gale

Štai kaip samprotauja „demokratijos nešėjai“ apie senbuves tautas, kurias išnaikino Amerikoje, Australijoje, Afrikoje ir visur kitur plačiajame pasaulyje:

„Nemanau, kad ant šieno gulintis šuo (!) turi kokią nors teisę į tą šieną (!), netgi jei ilgai ant jo gulėjo (!). Nepripažįstu jam tokios teisės. Nepripažįstu, pavyzdžiui, kad raudonųjų Amerikos indėnų ir juodųjų Australijos ar Afrikos aborigenų atžvilgiu įvykdyta kokia nors neteisybė. Nepripažįstu, kad su jais buvo pasielgta neteisingai, todėl kad stipresnė (?) rasė, labiau išsivysčiusi (?) rasė, išmintingesnė (???) rasė atėjo ir užėmė jų vietą“.

Vinstonas Čerčilis (Winston Churchill), 1937 kovo 12 d.

Nuotraukoje šitas, atsiprašant, „filosofas“ su savo sūnumi Randolfu ir anūku Vinstonu, apie 1950 metus. Už medžiagą ačiū G. Vaišvilai.

Matot, aklatikiai „vakarų civilizacijos“ garbintojai? Yra „jie“, pranašesnieji, ir yra „tie kiti“, prilyginami šunims.

Varganytėms lietuviams niekaip nedašunta, kad mes „jiems“, tiems „pranašesniems ir išmintingesniems“ kraugeriams ir žudikams, taipogi tesame „šunes ant šieno“. Ir tas šienas, tai yra, mūsų žemė, jiems labai rūpi.

Klausimas dar likusiems blaiviems lietuviams: ar tikrai šie „viršžmogiai“ gali būti mums pavyzdys? Ar nežeminam savęs jiems pataikaudami, juos beždžioniaudami ir nuolat paisydami jų nuomonės? Ar tai ne nusikaltimas nulenkus galvą pasiduoti jų „kultūrinamiems“?

TIKIUOSI, mūsų tautai ATGIMS geba savarankiškai gyvuoti, mąstyti ir vertinti. Ji būtinai atgims, jei tauta liausis naikinusi savo šviesuolius, kurių vis dar pasigimdo. Jei išmoks juos atpažinti ir leisis vedama jų, o ne apsišaukėlių niekadėjų, už menkus trupinius tarnaujančių aniems, „pranašiesiems išminčiams“ kruvinais nagais.

---
LDiena.lt: civilizatoriai ir dermokratizatoriai niekada neslėpė savo niekinančio požiūrio į aplinkines tautas ir savo kėslų jų atžvilgiu. Reikia tiesiog nepatingėti ir susirasti jų kalbas, skirtas savo nusikaltimų bendrininkams ir jų pagyras apie "nuveiktus darbus vardan civilizacijos".

Vardan savo išsigimėliškos, parazitiškos, naikintojų civilizacijos.