Lietuva kaip pasaulinės masonijos internacionalinio kapitalo kolonija

Autorius: Šturmuotojas Šaltinis: http://www.nazi-lauck-nsdapao.... 2017-02-19 10:12:49, skaitė 3054, komentavo 1

Lietuva kaip pasaulinės masonijos internacionalinio kapitalo kolonija

Tautiečiai, kiek daug mums valdžia ir pagal jos bei sistemos planus dirbantys asmenys liaupsina demokratiją, kaip tariamai naudingą valstybės valdymo formą. Tačiau, visų pirma, pagalvokime, kur demokratija atvedė mūsų valstybę, kur ji atvedė mūsų tautą? Mūsų valstybę ji privedė prie bedugnės slenkščio, milijardinių skolų, viršijančių šalies iždą. Mūsų tautą jie, mūsų mielieji demokratai, su savo liaupsinama demokratija, privedė prie materialinio skurdo, girtuokliavimo, moralinės ir fizinės degradacijos. Pažiūrėkime aplinkui: jaunimui Tėvynė dažniausiai visiškai nerūpi, tuo tarpu, vyresnieji tautos atstovai yra sistemingai skurdinami, metami iš darbų, smaugiami skolų ir palūkanų. Ir kam už tai mes galime padėkoti, tautiečiai? Mes už tai galime dėkoti tam, kas jau beveik dvidešimt metų valdo mūsų šalį, skurdina Lietuvos žmones ir privatizuoja Lietuvos turtą, dalindama jį internacionaliniam bei stambiajam kapitalui ir jo pakalikams. Pažvelkime į savo šalies ekonomiką ir tai, kam ji tarnauja dabar: kadaise darbinga, produktyvi Lietuvos pramonė buvo „išžrivatizuota“ vietos kapitalistams ir užsienio kapitalui. Vienas iš klaikiausių šito pavyzdžių yra „Maxima“, kuri iš esmės tarnauja nusikalstamų kapitalistinių elementų naudai, kurie, taipogi, yra atsakingi ir už „LEO LT“ aferą.

Lietuva neturi tikro savo nacionalinio banko, Lietuvos auksas yra išvežtas į Šveicariją ir laikomas ten, lietuvių tauta prasiskolinusi pasaulinei žydijai priklausantiems bankams ir jiems priversta mokėti dar ir palūkanas. Visą šį „demokratijos gėrį“ vainikuoja dar ir tai, kad Lietuva priklauso taip vadinamai ir labai giriamai „Europos Sąjungai“, kuri iš esmės vykdo masonų mafijos pageidavimus. Beje, pažymėkime dar ir tai, kad Lietuvoje pilna kompaniojų, firmų ir „verslų“, kurie visiškai nelietuviški, kurie yra čia atsibeldę iš užsienio, kurie yra ne nacionalinis, o internacionalinis kapitalas.

Demokratai ir jų pakalikai mums sakys: taigi čia nacių propaganda, ką jūs skaitote, kaip tik reikia pritraukti užsienio investuotojus į Lietuvą... Tautiečiai, apsvastykime šį pareiškimą ir pagalvokime logiškai. Kodėl mes turime traukti į savo šalį svetimšalius, kurie užims mūsų šalies rinką? Kodėl mes turime pirkti ne lietuviškus produktus, o svetimus, kai mes galime įsigyti lietuviškus? Kodėl mes turime ramiai stovėti ir žiūrėti, kaip jie, demokratai, žudo ir naikina mūsų šalies ekonomiką, pramonę ir materialinio pragyvenimo pagrindus? „Pritraukime užsienio investuotojus į Lietuvą“, sako jie... Mieli tautiečiai, pagalvokime, ar šitie demokratijos gynėjai nedaro iš mūsų Tėvynės, Lietuvos, eilinės politinės bei ekonominės prostitutės? Juk paleistuvės ir prostitutės irgi stovi užkampiuose ir bando „pritraukti klientus“... KODĖL MŪSŲ ŠALIS TURI BŪTI PROSTITUTĖ TARPTAUTINIŲ ŽYDŲ IR MASONŲ BANKININKŲ IR KITOKIŲ KAPITALISTŲ KLIKAI?


O svastiką kažkodėl pamiršo įpaišyti tarp grotų...

Ji tokia toli gražu neturi tokia būti bet ši valstybė, kurią mes turime dabar, tokia jau yra paversta demokratų. Beje, galima pažymėti, kad savo suvenerumą ji jau prarado iš karto įstojusi į masoniškąją Europos Sąjungą, kuri neva teikia Lietuvai pinigus. Tautiečiai, juk Lietuva dabar negali spręsti, ką daryti, nepriklausomai nuo bet kokių viršvalstybinių jėgų. Anaiptol, ji turi už viską atsiskaitinėti žydams ir jų pakalikams Briuselyje, kurie ir toliau išnaudoja mus: mūsų tauta sunkiai dirba, o vaisiai yra pavogiami. Paskui ji priversta prasiskolinti ir yra užsmaugiama nepakeliamos palūkanų naštos kuri vis didėja, ir didėja, ir didėja.

Šalies gamyklos, fabrikai yra išdalinti ekonominiams nusikaltėliams, kuriems nusispjauti į Lietuvos ekonomiką ir Lietuvių tautos gerbūvį: jų pagrindinis rūpestis yra kaip prisikrauti savo ir taip jau storas kišenes dar storiau. Ir kuo, gi, jie jas prisikrauna? Jie jas prisikrauna Judo auksu, Judo, pardavusio Lietuvą pasaulinei žydų mafijai.

Pagalvokime, kodėl mūsų nacijos turtas turi būti svetimšalių rankose, kodėl mes turime atiduoti savo darbo vaisius internacionalinių kapitalistų klikai ir dar dėkoti jiems už tariamai naudingą demokratiją? Demokratija iš tiesų yra Europos tautų žudikė, žydijos įrankis, vykdant ariškosios rasės genocidą. Tam yra pasitelkiamas ne tik liberalizmas, marksizmas ir kosmopolitizmas, bet ir ekonominis-materialinis tautos nuskurdinimas, pažeminimas. Tai yra pasekama valstybės iždo ištuštinimo, jos įklampinimo į milijardines skolas.

Lietuvos turtui ir svarbiausiems ekonominiams objektams esant išparduotiems užsienio masonijos mafijai ir vietiniams nusikaltėliams, kurie yra už „Maximos“, tegalime teigti, kad Lietuva yra visiškai priklausoma ekonomiškai nuo masonijos valios. Tas pat yra psakytina ir dėl politinės situacijos, kadangi politika turi reguliuoti ir tvarkyti ekonomiką. Tačiau dabar politika surišta su asmeninėmis ambicijomis, „demokratija“ ir žydiškais nusikaltimais. Laisvoje Lietuvoje politika būtų neatsiejama nuo ideologijos ir nuo nepalužiamo tikėjimo savo NACIJA ir Dievo jai duotos misijos šiame pasaulyje, kurios ji negali apleisti, nes nacija, apleidusi tą misiją, nustoja egzistuoti. Visa Europa dabar ir eina būtent tokiu keliu.

Jeigu Lietuvos turtas yra „išprivatizuotas“, jeigu vandentiekis, elektra, telekomunikacijos ir t. t., yra ne valstybės, o kapitalistų rankose, jeigu Lietuvoje viešpatauja stambusis internacionalinis kapitalas, o sažiningai dirbantis lietuvis darbininkas, arba ūkininkas yra smukdomas, ar negalime teigiti, kad LIETUVA DABAR YRA PAŽEMINTA IKI INTERNACIONALINIO KAPITALO IR PASAULINĖS ŽYDIJOS KOLONIJOS STATUSO?

Tad pakilkime iš šitos duobės, pakelkime savo galvas aukštyn ir stokime į šventą kovą už Lietuvos išsivadavimą, už tikros, nacionalinės valstybės sukūrimą, kur šūkis būtų ne „Lietuva visiems“, ar „Lietuva žydams“ ir ne „Lietuva Maximai“, o LIETUVA LIETUVIAMS. Tik pakilę į šią kovą ir ją laimėję, galėsime iš tiesų kūrybingai ir prasmingai pakelti darbo įrankius ir pradėti naujos Lietuvos statybą, tokios Lietuvos, kuri bus kiekvieno lietuvių tautos atstovo šventa žemė ir Lietuvos valstybės, kuri apgins tautą ir baltąją rasę nuo žydiškosios mafijos kėslų.