Knyga apie tarpukario Lietuvą

Autorius: Kibirkštis Šaltinis: http://kibirkstis.blogspot.lt/... 2017-02-16 16:19:19, skaitė 2824, komentavo 0

Knyga apie tarpukario Lietuvą

Vasario 16-oji – viena svarbiausių datų buržuazinių Lietuvos „patriotų“ kalendoriuje, mitais ir istorinių faktų klastojimais apipintas tariamos „laisvės ir nepriklausomybės“, „valstybingumo atkūrimo“ 1918-aisiais metais jubiliejus.

Mums mokyklose ir universitetuose piešiamas klestėjusios ir savarankiškos, visos lietuvių tautos interesus reiškusios tarpukario Lietuvos valstybės vaizdas, turintis mažai ką bendro su realiais faktais. Ir tai daroma tikslingai: norėdami istoriškai ir idėjiškai pateisinti esamą išnaudojimu ir socialine nelygybe paremtą Lietuvos santvarką, mūsų (ne) gerbiamieji ponai-istorikai privalo atitinkamai perdirbti mūsų krašto praeities vaizdą.

Ryšium su tuo aktualus bei džiuginantis yra šiandien „Marksisto bibliotekos“ kolektyvo skaitmeniniu pavidalu parengtas ir viešai skelbiamas lietuvių revoliucionieriaus, V. Kapsuko, veikalas „Buržuazinė Lietuva“. Šioje neužbaigtoje savo knygoje, „Lietuvos Leninas“ kalba apie tuometinę mūsų šalies socialinę, ekonominę bei politinę tikrovę, gausią faktinę medžiagą parodydamas aštrios marksistinės kritikos šviesoje.

Rekomenduojame šią knygą skaityti kiekvienam, drįstančiam suabejoti viešpataujančios klasės primetama ir mokymo sistemoje diegiama istorijos interpretacija; mąstančiam ir pažangiai, patriotiškai nusiteikusiam jaunimui. Nes, kaip prieš daugiau kaip du tūkstančius metų teigė Ciceronas, nežinantys istorijos visuomet lieka vaikais: norėdami pakeisti neteisingą dabarties tikrovę, privalome ją suvokti, o nepažinę praeities, teisingai nesuvoksime ir dabarties.