Esamojo momento konstatacija

Autorius: Ramūnas Alaunis Šaltinis: https://www.facebook.com/ramun... 2015-01-07 23:16:46, skaitė 5027, komentavo 0

Esamojo momento konstatacija

Aukštosiose mokyklose studijuodamas viso praleidau 10 metų. Dabar jau 5 metus dieną iš dienos studijuoju geopolitiką, todėl kad aukštosiose mokyklose to nemokė, kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje. Teko studijuoti viską iš naujo.

Dabar žinau, kad visos Lietuvos partijos yra liberalių pažiūrų, nėra konservatorių ar socialdemokratų, nėra kairiųjų ar dešiniųjų partijų.

Dabar žinau, kad Lietuvai Vašingtono primesta neo-liberaliojo kapitalizmo ekonominė politika - "laisvoji rinka", tai ekonominis genocidas.

Todėl visų Lietuvos esamų ir dar besikuriančių naujų partijų pažadai apie geresnį gyvenimą yra tik iliuzija.

Jei norite pasirinkti partiją, už kurią norėtumėte balsuoti, pažiūrėkite į jos programą, kokiu ekonominiu modeliu vadovaujasi partija.

Dabar žinau, kad Lietuvos didžioji nelaimė buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, į kurį bėgo įvairiausio plauko žmonės nuo komunistų iki nacionalistų.

Dabar žinau, kad laisvė, nepriklausomybė, demokratija praktiškai neegzistuoja - arba mes patys sugebame tvarkyti savo liaudies ūkį ir politiką arba ne. Lietuvos nepriklausomybės atstatymas tik buvo priedanga išeiti iš TSRS, kuri buvo ne tik politinė, bet ir ekonominė sąjunga.

Todėl beatodairiškas nepriklausomybės siekimas nesiskaitant su Lietuvos žmonių interesais, tai buvo Lietuvos liaudies ūkio griovimas, kuris atitiko būtent JAV politinio elito interesus.

Būtent TSRS žlugimas ir atvedė mus į naująją Euro-fašistinę sąjungą, su nauju ekonominiu modeliu, su nauja valiuta ir nauja užsienio poltiika. Maskva paprasčiausiai buvo perkelta į Vašingtoną ir Briuselį. Todėl, kad "trečio kelio" nebuvo ir nėra!

Tačiau trumpareigiai politikai to nesugebėjo numatyti. Dabar visuomenėje gaisrą gesina tie patys, kurį jį ir padegė. Vienas iš jų ir yra Rolandas Paulauskas. Po jo eina Zigmas Vaišvila ir kt.