Gali būti, kad G. Landsbergis ir TS-LKD pirko rinkėjų balsus. Nuspręs bardas J. Žilinskas

Autorius: Artūras Račas Šaltinis: http://racas.lt/landsbergis-nu... 2016-10-27 11:02:23, skaitė 2697, komentavo 1

Gali būti, kad G. Landsbergis ir TS-LKD pirko rinkėjų balsus. Nuspręs bardas J. Žilinskas

Šis įrašas yra skirtas žmonėms, kurie turi gebėjimą mąstyti, šiek tiek išmano apie teisę ir jiems rūpi, ar Lietuva yra teisinė valstybė ar teisę tik imituoja. Be to, jis yra ilgas, todėl kai kam beskaitant ir bandant suprasti, gali užkaisti smegenys. Ypač nerekomenduotina skaityti Vyriausiosios Rinkimų Komisijos nariams.

****

Gali būti, kad Kęstas Komskis ir partija „Tvarka ir teisingumas“ pirko rinkėjų balsus. Bet gali būti, kad balsus pirko ir Gabrielius Landsbergis bei jo vadovaujami konservatnikai ir gali būti, kad balsus pirko Algirdas Butkevičius ir LSDP. O gali būti, kad K.Komskiui balsus pirko G.Landsbergis, o A.Butkevičiui – A.Zuokas. O A.Zuokui – N.Puteikis. Ir gali būti, kad balsų niekas niekam nepirko.

Kodėl aš apie tai kalbu? Ogi todėl, kad jau šią savaitę Vyriausioji rinkimų komisija turės nuspręsti, K.Komskis ir partija „Tvarka ir teisingumas“ balsus pirko, nepirko, ar juos jai pirko, pavyzdžiui, A.Zuokas su N.Puteikiu.

Komisijai sprendimą bus priimti nelengva, nes kaip pranešė VRK pirmininko pavaduotoja L.Matijošaitytė, prokurorai neleido viešinti ikiteisminio tyrimo medžiagos, tad su ja susipažinę tik 4 VRK nariai, priklausantys darbo grupei. O balsuoti teks visiems.

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų rimta problema, nes nuo VRK sprendimo gali priklausyti balsų pasiskirstymas Seime. Kaip neseniai viešai skelbė kitas VRK narys J.Udrys (tas pats, kuris per prezidento rinkimus aiškino, kad D.Grybauskaitės nepažymėti reklaminiai klipai Youtube nėra reklama), „Jei bus nustatyta, kad asmenys, veikdami partijos vardu ar interesais organizavo ir vykdė balsų pirkimą, ir tai buvo daroma su partijos vadovybės, ar kelių vadovaujančias pareigas užimančių asmenų žinia,[…] tai už tą partiją paduoti balsai bus pripažinti negaliojančiais.“

J.Udrys tame komentare vadina save „teisininku“. OK. Tada aš galiu pavadinti save baleto meistru. Nes teisininkas, kuris nėra udris, turėtų žinoti, kad Lietuvos Konstitucijoje yra toks 109 straipsnis, kuriame sakoma, kad „Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“.  Ne udris teisininkas taip pat turėtų žinoti, kad balsų pirkimas yra baudžiamasis nusižengimas, už kurį galima gauti ketverius metus cypės (172 BK straipsnis).

Jums vis dar atrodo, kad būsimas šios savaitės VRK sprendimas yra rimta problema? Tada toliau nebeskaitykite, nes man tai atrodo absoliutus absurdas, įmanomas tik kokioje nors Afrikos valstybėje arba Rusijoje. Bet ne V.Putino, o J.Stalino arba net dar ankstesnės, kai teisingumą vykdydavo „troikos“.

Normalioje valstybėje, tiek „teisininku“ save vadinantis J.Udrys, tiek kitas teisininku save vadinantis bardas Justinas Žilinskas, nekalbant jau apie Z.Vaigauską ar jau minėtą jo pavaduotoją L.Matijošaitytę jau labai seniai turėjo gulėti kryžiumi prie Seimo durų, maldaudami, kad Tautos išrinktieji pataisytų tą beprotišką įstatymą, pagal kurį teisingumo vykdymas perduodamas iš teismų į VRK rankas. Tai prieštarauja ne tik Konstitucijai, bet ir sveikam protui, nekalbant jau apie teisę apskritai.


Kai kam J.Žilinsko grojimas patinka. Bet net jie vargu ar norėtų, kad gitara taptų teisingumo įrankis

Bėda ta, kad partiniu principu suformuotos VRK nariai iš tikrųjų nėra jokie teisininkai, todėl lygiai taip pat sėkmingai įstatymu jiems būtų galima pavesti priimti gimdymus, nes dalis VRK narių yra moterys, todėl žino, kas yra gimdymas, o, pavyzdžiui, jau minėtas bardas J.Žilinskas pasisako už gimdymą vonioje, todėl teoriškai galėtų į ją prileisti vandens.

Todėl VRK tikriausiai šią savaitę vis dėlto dalyvaus šiame apgailėtiname absurdo teatre, posėdžiaus ir spręs, ar K.Komskis ir partija „Tvarka ir teisingumas“ pirko balsus, ar nepirko. Ir galbūt net balsuos, nes, kaip jau minėjau, keturi VRK nariai yra susipažinę su ikiteisminio tyrimo medžiaga. O gal net nutiks taip, kad prokurorai VRK pasigailės ir leis su ikiteisminio tyrimo medžiaga susipažinti visiems VRK nariams. Tada jau visi viską žinos ir galės priimti teisingą sprendimą. Tai yra, nuspręsti, ar buvo padaryta nusikalstama veika, kurią apibrėžia Baudžiamojo kodekso 172 straipsnis.  Ta prasme, J.Udris su J.Žilinsku ir kitais va taip ims ir nuspręs.

Jums viskas vis dar OK? Jei taip, ta gal tada apskritai panaikinkim teismus ir nusikaltimų nagrinėjimą atiduokim spręsti specializuotoms institucijoms. Žmogžudystes ir plėšimus tegul nagrinėja, pavyzdžiui, Kalėjimų departamentas, ar E.Masiulis ėmė kyšį, ar ne, tegul nusprendžia STT, nusikaltimus asmens privataus gyvenimo neliečiamumui geriausia būtų pavesti nagrinėti Valstybės saugumo departamentui, sprendimus dėl diskriminavimo reikėtų perduoti Lygių galimybių kontrolieriui, nusikaltimus prieš vaikus galėtų nagrinėti Vaiko teisių apsaugos tarnybos, turtinius ginčus – Turto fondas, autorinių teisių pažeidimus – delfiai. Įsivaizduojate, kiek pinigų sutaupytume, kiek pastatų atsilaisvintų ir eilės teismuose išnyktų.

Kalbant rimčiau, pabandžiau atsekti, kiek laiko šita kvaila, absurdiška ir Konstitucijai prieštaraujanti Seimo rinkimų įstatymo norma, atiduodanti teisingumą į udrių ir žilinskų rankas, galioja. Jei viską gerai sužiūrėjau – nuo 2008 metų balandžio mėnesio, kai buvo pataisytas Seimo rinkimų 91 straipsnis, perkeliant į jį nuostatą apie balsų pirkimo vertinimą. 

Nes iki to laiko viskas buvo normalu – VRK galėjo pripažinti rinkimus negaliojančiais tik tuo atveju, jei:

nustato, kad šiurkštūs šio įstatymo pažeidimai, padaryti rinkimų apylinkėje arba rinkimų apygardoje, arba dokumentų suklastojimas ar jų praradimas turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams, arba pagal balsų skaičiavimo protokolus ar kitus rinkimų dokumentus negalima nustatyti šių esminių rinkimų rezultatų:

1) vienmandatėje rinkimų apygardoje – kandidato, kuriam tenka mandatas, arba kandidatų, dalyvaujančių pakartotiniame balsavime;

2) daugiamandatėje rinkimų apygardoje – kandidatų sąrašų, dalyvaujančių paskirstant mandatus, arba kandidatų sąrašui tenkančių mandatų skaičių galima nustatyti tik daugiau kaip vieno mandato tikslumu.

Kadangi VRK tikrų teisininkų nėra ir galbūt niekada nebuvo, tai niekas į šias pataisas tinkamai nesureagavo ir niekam iš VRK narių nekilo klausimų, ar jie turi pakankamai kompetencijos nagrinėti baudžiamuosius nusikaltimus. Nes kad toks klausimas kiltų irgi reikia kompetencijos.

Tiesą pasakius, nelabai čia kuo yra stebėtis, nes VRK turi iš ko imti pavyzdį. O geriausias pavyzdys yra Konstitucinis Teismas, kurio teisėjai taip pat vadina save teisininkais ir taip pat mano turintys kompetencijos nagrinėti baudžiamuosius nusikaltimus. Toną uždavė dvasių meistras E.Kūris per R.Pakso apkaltą, kai paskelbė, berods, tris nuosprendžius baudžiamosiose bylose. Tiesa, vėliau tikri teisininkai tikruose teismuose visus tuos nuosprendžius atšaukė, bet kadangi KT dvasių sprendimai galutiniai ir neskundžiami, tai jie liko galioti.

E.Kūrio tradicijas tęsė ir jo palikuonys KT ir, kalbant apie teisingumo perdavimą į VRK rankas, būtinai reikia paminėti KT 2012 metų lapkričio 10 dienos nutarimą, kuris taip pat buvo susijęs su galimu balsų pirkimų, o pagrindiniai herojai tada buvo Darbo partijai atstovaujanti Pinskų šeima.

Šis KT nutarimas labai ilgas, kas nori gali jį pasiskaityti, o čia pateiksiu tik dvi citatas. Pirmojoje KT kaltina VRK, kad ši neatsižvelgė į jos sudarytos komisijos išvadą apie „masinį balsų pirkimą“:

Iš šios konstitucinės justicijos bylos medžiagos matyti, kad Vyriausioji rinkimų komisija, sprendimu tvirtindama inter alia galutinę Darbo partijos kandidatų į Seimo narius sąrašo eilę ir nustatydama, kokie konkretūs asmenys pagal Darbo partijos kandidatų sąrašą yra išrinkti į Seimą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, neatsižvelgė į turimą informaciją, nurodytą Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 2 d. tyrimo išvadoje, kad buvo organizuojamas masinis balsų pirkimas bausmės vykdymo vietose skatinant paduoti pirmumo balsus už konkrečius Darbo partijos kandidatų į Seimo narius sąraše esančius asmenis, t. y. J. Pinskų, Ž. Pinskuvienę, J. Gaudutienę, V. Gricių, V. Ždanovič. Šioje tyrimo išvadoje Vyriausioji rinkimų komisija pažymėjo ir tai, kad galėjo būti papirkta iki 3 000 rinkėjų, kurie 2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimuose galėjo balsuoti už Darbo partiją ir pirmumo balsus paduoti už minėtus asmenis. Pažymėtina ir tai, kad šioje išvadoje minimi ir Generalinės prokuratūros turimi duomenys apie atliekamą ikiteisminį tyrimą.

Antroji yra dar gražesnė ir, mano subjektyvia nuomone, turėtų būti įrašyta į visus teisės vadovėlius, nes jame KT iš esmės paneigia nekaltumo prezumpcijos sąavoką ir paaiškina, kad yra kaltumo prezumpcija, kurią reikia paneigti:

pabrėžtina, jog nepaneigus prezumpcijos, kad nustatyti šiurkštūs demokratiškų, laisvų ir teisingų rinkimų, inter alia rinkimų proceso sąžiningumo ir skaidrumo, principų pažeidimai savaime laikytini turinčiais esminę įtaką rinkimų rezultatams, t. y. nepaneigus, kad tokiais šiurkščiais pažeidimais galėjo būti iškreipta tikroji rinkėjų valia, kuri yra esminė rinkimų rezultatų legitimumo ir teisėtumo prielaida, negali būti nustatyti tikri ir teisingi rinkimų rezultatai, taigi kandidatai, kurių išrinkimo siekiant buvo padaryti šiurkštūs demokratiškų, laisvų ir teisingų rinkimų principų pažeidimai, negali įgyti Seimo nario mandato; priešingu atveju galėtų būti pakirstas Tautos pasitikėjimas savo atstovybe ir pačia valstybe.

Po šio KT sprendimo, kuriame E.Kūrio paliktos dvasios konstatavo kaltumo prezumpciją ir baudžiamąjį nusikaltimą, Seimas atėmė mandatus iš trijų Darbo partijos narių. Beje, jei skaitysite KT nutarimą, rasite, kad savo išvadas šio garbaus teismo teisėjai grindžia ir … krūtų portalo (delfi.lt) rašliavomis.

O bet tačiau, po trejų metų teismų procesų Aukščiausiojo Teismo teisėjai, kurie vadovaujasi ne udrių ir žilinskų išvadomis bei neklauso dvasių, nusprendė, kad jokio balsų pirkimo nebuvo.

Nepaisant to, 2014 metų gegužės 27 ir birželio 8 dienos nutarimais KT dvasios patvirtino, kad jų sprendimas, jog balsų pirkimas buvo, galioja, o kadangi yra neskundžiamas, taigi ir galutinis. Tad gavosi kaip ir per apkaltą – baudžiamojo nusikaltimo kaip ir nebuvo, bet bausmė paskirta ir atšaukti jos negalima.

Nes dvasios Lietuvoje stipresnės ir už teisę ir už Konstituciją, nekalbant jau apie sveiką protą.

Žinoma, jūs sakysite, jog gali būti, kad Ž.Pinskuvienė ir kitu du darbiečiai balsus vis dėlto pirko. Aš jums pritarsiu. Taip, gali būti.

Bet pagrindinis klausimas šioje vietoje yra ne tas, ar Ž.Pinskuvienė, K.Komskis, G.Landsbergis ar A.Butkevičius pirko rinkėjų balsus, ar ne. Pagrindinis klausimas yra kas Lietuvoje turi į šį klausimą atsakyti.

Aš gal esu naivus, bet galvoju, kad tai turėtų spręsti teismas ir tik teismas. Ta prasme tikras teismas, o ne tas, kuris vadinasi Konstituciniu Teismu ir gyvena dvasių pasaulyje.

Aš taip pat galvoju, kad normalioje teisinėje, demokratinėje valstybėje, kokia, tikiu, turi būti ir Lietuva, vaigauskai, udriai, žilinskai ir kiti bardai, poetai, santechnikai, įskaitant net ir partškolų dėstytojas, neturėtų perimti teisingumo į savo rankas.

Laimei, VRK ir Konstitucinis Teismas iš manęs teisės galvoti ir viešai sakyti, ką galvoju, neatėmė. Bent jau kol kas.

Tačiau jei toliau eisime KT ir VRK siūlomu keliu ir jei udriai su žilinskais perims teismų funkcijas, visko gali nutikti.

P.S. O juk bardas J.Žilinskas gana dažnai buvo minimas kaip kandidatas pakeisti Z.Vaigauską. Ta prasme, jei konservatnikai būtų laimėje rinkimus.