Naujieji Lietuvos okupacijos simboliai Vilniuje: vietoj J.Tumo-Vaižganto gatvės - Washington sq.

Autorius: Milda Bartašiūnaitė Šaltinis: https://www.facebook.com/photo... 2016-07-26 19:30:33, skaitė 3568, komentavo 0

Naujieji Lietuvos okupacijos simboliai Vilniuje: vietoj J.Tumo-Vaižganto gatvės - Washington sq.

Ne, man negaila.

Priešingai.

Džiaugiuosi, jog šitie veikėjai - patys nuožmiausi "tėvynės mylėtojai", savo rankomis atlieka veiksmus, kurie tūlam lietuviui siunčia nenuginčijamą žinią - mes okupuoti.

Keli faktai iš J.Tumo-Vaižganto biografijos:

1888 m. rudenį įstojo į Kauno kunigų seminariją. Įsitraukė į slaptos lietuvių klierikų Lietuvos mylėtojų draugijos veiklą, o vėliau perėjo į Šv. Kazimiero draugiją. 1890 m. parašė pirmąją korespondenciją į laikraštį „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“.

1896 m. buvo vienas iš „Tėvynės sargo“ išleidimo iniciatorių, 1897–1902 m. faktinis jo redaktorius. Palaikė ryšius su vietos knygnešiais, rūpinosi slapta jų draugija, gaudavo draudžiamos spaudos, ją platindavo, mokė vaikus skaityti. 1896 m. spalio 2 d. Vaižganto brolis Jonas buvo areštuotas gabenantis draudžiamą spaudą.