Stoplgbtideologijai.lt kūrėjai perspėja: LGBT judėjimas kelia grėsmę nacionaliniam saugumu

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2024/04/17/st... 2024-04-18 16:01:00, skaitė 944, komentavo 6

Stoplgbtideologijai.lt kūrėjai perspėja: LGBT judėjimas kelia grėsmę nacionaliniam saugumu

Naujos internetinio svetainės „Stop LGBT ideologijai“  kūrėjai kviečia susipažinti su jos turiniu, jungtis prie visuomeninis tinklo, kuriame rasite naujausių ir svarbiausių žinių apie genderizmo idėjų reikšmę, plėtrą, jų poveikį.

Pasak šios svetainės kūrėjų „Stop LGBT ideologijai“ turinys „nėra nukreiptas prieš sutrikusios tapatybės žmones, ypač jeigu jie kovoja su ydingais polinkiais ar apriboja jų raišką privačia erdve. Jis nukreiptas prieš totalitarinę ideologiją, skirtą pavergti žmones per hedonizmą ir tuo prilygstančią narkotikų platinimui“.

Svetainės kūrėjai praneša, kad  „Stop LGBT ideologijai“  svetainėje bus pateikta „daug pavyzdžių, kaip kairieji liberalai ir konkrečiai – genderistai persekioja savo oponentus, tyčiojasi iš jų moralinių nuostatų, siekdami pasaulėžiūrinio monopolio“.

„Taip pat čia rasite žinių, kaip elgtis žmogui, išgyvenančiam lyties sutrikimo problemą, ar susiduriančiam su tokiu žmogumi. Čia pateikiama naudingų nuorodų, kur kreiptis susidūrus su šia problematika“, – rašoma žiniasklaidai išplatintame svetainės kūrėjų pranešime.

„Požiūris į žmogaus lytinę tapatybę kaip laisvai pasirenkamą, atskirą nuo prigimties, lytinius polinkius – kaip nulemtus ir peržengiančius žmogaus atsakomybę, o lytinį gyvenimą – vien kaip į malonumo šaltinį yra ideologinis, grindžiamas voliuntaristinėmis prielaidomis, vizijomis ir vertybinėmis pozicijomis.

Ši ideologija turi savo žmogaus ir pasaulio pertvarkymo viziją ir yra platesnio ideologinio reiškinio – kairiojo liberalizmo – dalis. Nuo klasikinio liberalizmo, balansuojančio tarp centro kairės ir centro dešinės, ši radikali ideologija skiriasi tuo, kad siekia represuoti visas jai oponuojančias pozicijas“, – rašo „Stop LGBT ideologijai“ interneto puslapio kūrėjai.

Pasak svetainės „Stop LGBT ideologijai“ kūrėjų kairieji liberalai siekia ištrinti klasikinius lyties, šeimos, tautos ir doros kontūrus, keisdami šių sąvokų turinį kosmopolitine (migracija), genderistine (lytinių tapatybių ir orientacijų dauginimas), subjektyvistine (gėrio ir doros subordinavimas individo pomėgiams), bet kartu – ir totalitarine (klasikinių vertybių ir jų šalininkų represavimas) samprata.

Svetainės „Stop LGBT ideologijai“ kūrėjai teigia, kad  LGBT judėjimas yra tik daug didesnio ledkalnio viršūnėlė, nes jis įkūnija mintį, kad žmogus gyvena sau ir savo malonumui.

„Tokia nuostata ardo žmonių tarpusavio ryšius, gyvenimo prasmę, užkerta kelią tautos tęstinumui ir atveria kelią šiai nuostatai pasidavusias tautas keisti stipresnėms ir sveikesnėms tautoms. Todėl šis judėjimas yra grėsmė nacionaliniam saugumui, ne ką mažesnė nei Rusijos imperija“, – perspėja  „Stop LGBT ideologijai“.

Puslapyje „Stop LGBT ideologijai“ yra daug nuorodų į mokslinę, filosofinę ir dvasinę literatūrą. Lengvai disponuojama puslapio struktūra padės rasti prasmingus atsakymus tiek turintiems ydingų polinkių žmonėms, tiek ir platesniems visuomenės sluoksniams, siekiantiems išsaugoti klasikines vertybes kultūrinio karo kontekste.

„Stop LGBT ideologijai“ svetainės kūrėjai yra:

Marius Kundrotas (g. 1978). Istorikas ir politologas. Tautininkas ir krikščionis. Keturių knygų autorius. Ilgametis Tautininkų sąjungos narys ir aktyvistas, šios sąjungos programų ir įstatų bendraautoris. Tautininkams įsijungus į Tautos ir teisingumo sąjungą, kuri nuėjo populistiniu keliu, perėjo į Krikščionių sąjungą (2024 m.). Viešosios įstaigos „Tiesa išlaisvina“ steigėjas ir Rengimo šeimai asociacijos narys.

Teisme su Dievo pagalba nugalėjo Tomą Vytautą Raskevičių ir Moniką Guliakaitę byloje dėl humoristinio įrašo apie genderistus.

Savo filosofijoje jungia evangelinės krikščionybės, racionalizmo, objektyviojo idealizmo, socialinio konservatizmo, pozityvaus nacionalizmo, organiškos socialinės santvarkos idėjas. Pagrindinės vertybės – dora, sveikas protas, pagarba gyvybei, žmonijos ir visos kūrinijos įvairovei.

Yra išleidęs knygas: Tauta amžių kelyje: tautinės pasaulėžiūros gairės ir tautinis judėjimas Lietuvoje (2009 m.), Tautinis idealas politikoje: keturių šalių atvejai (2017 m.), Putinizmas: ideologinė charakteristika (2022 m.), Žmogaus būties horizontai (2023 m.).

Simonas Streikus (g. 1982). Visuomenininkas, laisvai samdomas projektų vadovas. VšĮ „Tiesa išlaisvina“ ir VšĮ „Kuriu Lietuvai“ steigėjas ir vadovas. Sukaupęs 20 metų vadovavimo ir projektų valdymo patirtį. Iš jų 10 metų NVO sektoriuje ir 5 metus verslo įmonėse. Jaunystėje aktyviai žaidė šachmatais, buvo daugkartinis Lietuvos vicečempionas.

Išsilavinimas: 2005 m. baigė KTU Socialinių mokslo fakulteto Socialinės edukologijos bakalauro studijas, 2007 m. baigė KTU Europos instituto Vadybos ir verslo administravimo magistro studijas. Šiuo metu studijuoja VDU Katalikų teologijos fakulteto Šeimotyros magistrantūros studijose.

2020-2023 m. politinės partijos „Nacionalinis susivienijimas“ narys, Kauno skyriaus sekretorius, Kontrolės komisijos pirmininkas. Neformaliai lojalus šiai partijai iki šiol. Politinių pažiūrų pamatą sudaro iš senelių paveldėta meilė gimtam kraštui, gyvas krikščioniškas tikėjimas.

Pagrindinės vertybės: krikščioniškas tikėjimas ir iš jo kylanti moralė, patriotizmas, prigimtinė šeima, gyvybės kultūra, gamta.

Darius Biliūnas (g. 1980). Katalikas ekonomistas. Nacionalinio susivienijimo, Sąjungos „Vardan šeimos“ ir Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos narys. Viešosios įstaigos „Tiesa išlaisvina“ steigėjas, veidaknygės grupės „STOP LGBT Propaganda LIETUVA“ įkūrėjas. Pagrindinės krikščioniškos vertybės: Tiesos skleidimas, prigimtinės šeimos gynimas, gyvybės nuo pradėjimo iki mirties saugojimas, tikėjimo laisvės gynimas, skaistumo svarbos skleidimas.