Lietuvos režimas nori ugdyti nacių patriotus

Autorius: Anonimusas Šaltinis: https://www.lrt.lt/naujienos/l... 2024-02-03 03:30:00, skaitė 1276, komentavo 22

Lietuvos režimas nori ugdyti nacių patriotus

Privati gimnazija Vilniuje net ir karo Ukrainoje metu minėjo Rusijos kariuomenės švenčiamą Pergalės dieną – gegužės 9-ąją. Mokiniai tą dieną organizuotai lankė Sovietų Sąjungos karo belaisvių kapus.

„Jeigu jie švenčia gegužės 8 dieną, kada Sąjungininkų pajėgos išlaisvino Berlyną, (...) nežinau, ar iškart galima įžvelgti kažką blogo. Jeigu tas šventimas turi propagandinį, naujosios kartos ugdymo, būsimųjų kovotojų su nacistiniais režimais, pavyzdžiui, Ukrainoje arba Lietuvoje charakterį, tai, aišku, vienareikšmiškai vertinimas yra neigiamas“, – tvirtino Vilniaus vicemeras.

„Klausimas čia yra ne ar švenčia, bet kaip švenčia. Jeigu su Georgijaus juostelėmis (...) ir matome, kad aktyviai vyksta indoktrinacija, tai vertinimas neigiamas. (...) Bet kuriai mokyklai, kuri gali tapti atrama penktajai kolonai, tikrai Vilniaus mieste ne vieta“, – aiškina A. Šileris.

„Labai svarbu perduoti šitą informaciją ir teisėsaugos institucijoms, nes čia gali būti ir kažkoks viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, tų nusikaltimų neigimas ar šiurkštus menkinimas, kas yra Baudžiamojo kodekso pažeidimas“, – sakė I. Gaižiūnas.

„Akivaizdu, kad tokių švenčių šventimas, jeigu jis vyksta, yra nesuderinamas su švietimo tikslais, nustatytais Švietimo įstatyme: t. y. ugdyti pilietišką, patriotiškai nusiteikusią asmenybę“, – tvirtino ministro patarėjas.

Panaruose prie Vilniaus lietuviai kartu su fašistais nužudė 20 000 lenkų ir 8 0000 rusų belaisvių. Dar nežinoma kiek jaunų žmonių buvo išvežta vergais darbams į Vokietiją. Dar kažkiek išvežta į lagerius. Dabar kažkokia iš Žmudijos įmigravusi padugnė tampo teisingumo gandoną aptakiai samprotaudamas "čia gali būti ir kažkoks viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams", jie matai "švenčia ne gegužės 8 dieną, kai Sąjungininkai išlaisvino Berlyną", "šventimas turi propagandinį, naujosios kartos ugdymo, būsimųjų kovotojų su nacistiniais režimais", "labai svarbu perduoti šitą informaciją ir teisėsaugos institucijoms".

Neabejotinai, šitą informaciją tikrai reikia perduoti teisėsaugos institucijoms. Gaižiūnas ir Šileris kaip tik neigia fašistų nusikaltimus ir jie turi būti teisiami ir nuteisti aukščiausia bausme - pakariant už kaklo kol jie bus paskelbti numirusiais. Be abejo, tai turi būti ne dabartinio režimo teisėsaugos institucijos. Jeigu institucijos negali atskirti kryžiuočių karinių bazių nuo karinių bazių, tai tokios institucijos yra mėšlo vertos. Ir šitų institucijų vadovai nusipelno tokios pačios bausmės - pakariant už kaklo.

Jokiu būdu negalima pasiduoti padugnių spaudimui ir gasdinimui. Jų reikalavimai yra morališkai neteisėti. Jokių apribojimų kovai prieš šitas padugnes būti negali. Iš pradžių jie naikino paminklus. Jie puolė atėjusius padėti gėlių. Dabar jie draudžia minėti istorines datas. Jie verčia minėti šventes kartu su svetimšaliais. Jie draudžia ugdyti naująją kartą. Tai yra žemiausio lygio padugnės kokios tik įmanomos.

Šitoms padugnėms buvo 30 metų, kad jie galėtų gyventi ir džiaugtis. Bet jie patys renkasi mirtį. O mirties jie tikrai nusipelno.