Prof.E.Vaitkus palydės "prezidentę" S.Tichanovską iki Baltarusijos pasienio

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2023-12-18 00:08:00, skaitė 838, komentavo 5

Prof.E.Vaitkus palydės

Šiandien kandidatas į Lietuvos Prezidento postą prof.Eduardas Vaitkus paskelbė savo leidinį "Lietuvos Konservatoriai" (https://ekspertai.eu/static/uploads/2023-12-15/LK-1%20(2).pdf)

Apie leidinį portale "ekspertai.eu" rašoma:

Naujajame leidinyje, be kitų aktualijų, analitinių analizių bei gilių įžvalgų pristatomi ir save išsikėlusio kandidato dalyvauti 2024 m. Prezidento rinkimuose, Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro (LGPOC) vado, apdovanoto Gedimino ordino Karininko kryžiumi, prof. habil. dr Eduardo Vaitkaus būtinus pirmųjų kelių dienų darbai, kurie turėtų būti nuveikti skubos tvarka.

AVvXsEhPjfXEb5iZ0wrLWyS137I5K9KQquufDexCPDyvmWpRC4F3pn0USsA1B00LqWxKlIYZU96hIKQ318Pf9NLU71UvbO_8azCNaDgbOvY19TohY5IhRsmesnCrttr8BfRE9iDhy6uNUKyKhROGnsDVkS35xzb5BnsHvtgAC6Muy2P2fhChOW3EigwBQvvD5EEZ

Pirmosios dienos

Po truputėlį įsisiūbuoja 2024 m. Lietuvos Prezidento rinkimų maratonas. Vieni kandidatai pristato savo būsimos veiklos gaires ir kalba, kaip geriau būtų galima pagelbėti mūsų valstybei. Kiti, kol kas kalba bileką, kad vėliau galėtų kalbėti apie rimtus dalykus.

Tačiau Lietuvoje dar nesusiformavo praktika, kad kandidatai pristatytų savo pirmųjų dienų darbus, jei jiems tektų vykdyti valstybės vadovo pareigas.

Todėl tokią tradiciją siūlo pradėti save išsikėlęs nepartinis kandidatas, prof. hab. dr. Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadas (LGPOC) Eduardas Vaitkus.

Susipažinkime su galimais pirmųjų kelių dienų darbais ir parėdymais. Atkreiptinas dėmesys – tai tik pirmųjų kelių dienų darbai ir parėdymai, jei E. Vaitkus taptų valstybės lyderiu. Šis sąrašas be abejo gali būti tęstinis, neabejotinai atsižvelgiant į konkrečią laikmečio situaciją – o tai jau bus 2024 m. vasara.

Taigi, šie pirmieji darbai atrodytų taip:

• Prisiekus Seime, paskelbti Respublikos Prezidento dekretą, kad atsisako apdovanojimo Vyčio Kryžiumi, nes apdovanoti reikia už nuopelnus, bet ne už išrinkimą Respublikos Prezidentu.

• Nurodyti pašalinti užsienio valstybių vėliavas nuo Lietuvos valstybių institucijų ir ambasadų pastatų.

• Pavesti ruošti vizitus, pirmiausia (šalys išvardintos abėcėlės tvarka) į Baltarusiją, Kiniją, Latviją, Lenkiją, Rusiją ir Vengriją.

• Paskelbti Respublikos Prezidento dekretą, dėl negaliojančių LR Konstitucijos pakeitimų, padarytų prieštaraujant LR Konstitucijos 148 straipsniui.

• Susitikti su Seimo pirmininke dėl neeilinės Seimo sesijos sušaukimo, kurioje skubos tvarka apsvarstyti:
a) Rinkimų kodekso pakeitimą dėl Seimo narių rinkimo tik vienmandatėse apygardose
b) Užsienio agentų įstatymą
c) Ypatingojo (Nepriklausomo) prokuroro institucijos sukūrimą (remiantis JAV, Slovėnijos, Estijos pavyzdžiais)
d) Valstybės finansavimo atsisakymo politinėms partijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms
e) Teismų įstatymo pakeitimus
f) įslaptintų KGB agentų išviešinimą
g) įstatymo atšaukimą dėl elektros nepirkimo iš Baltarusijos

• atšaukti oficialios Rusijos Federacijos valstybės paslapties, prezidentės Dalios Grybauskaitės pasirašytą ir Seimui teiktą ratifikuoti Stambulo konvenciją, kurioje įteisinamos visuomeninės lytys (gender)

• Paskambinti Baltarusijos Prezidentui ir informuoti, kad Lietuva naikina draudimą Belaruskalij trąšų tranzitui, kad Baltarusijai per Medininkų pasienio punktą bus perduota šios šalies pilietė Svetlana Tichanovskaja su visa jos svita. Pokalbio metu aptarti elektros pirkimo galimybės tiesiogiai, ne per tarpininkus.

• Pakviesti pokalbiams: a) JAV ambasadorių b) Švedijos ambasadorių c) VSD vadovą d) Generalinį prokurorą e) Vidaus reikalų ministrą f) Kariuomenės vadą

• Pavesti skubiai parengti naują Lietuvos saugumo ir gynybos strategiją

• Paprašyti JAV vadovybės, kad amerikietiški strateginiai bombonešiai, galintis nešti atominį ginklą, neskraidytų Lietuvos oro erdvėje.

• Paskelbti moratoriumą miškų kirtimui

• Sudaryti darbo grupę bendrajam valstybės auditui atlikti

• Sudaryti darbo grupę komunikacijai (ne beprasmiškiems atsirašinėjimams, kaip yra dabar) su visuomene (online režimu)

***

Tarp pirmaeilių darbų būsimas Prezidentas numato"per Medininkų pasienio punktą perduoti šios šalies pilietę Svetlaną Tichanovskają su visa jos svita".

Aš pamėginau įsivaizduoti, kaip turėtų atrodyti Baltarusijos "prezidentės" atvykimo į Baltarusijos pasienį scena. 

AVvXsEjnQrArft_yI8Xa-1FNWBI4wQbJnNhf9v4lK4O7AOQUvcCBVy_HEke61sxB05o-ZjwKvFue2jiF8jBrvz3e5nZMCZwVCP3LOs3wSfz6Gx4lYiZTAyvS9dVpiDIl96JtLd706Ypp7DniLVmvL5KQhDA_hIqzhXBT1zlwHGpJIFY6lZQki1ngJNh6J3IbUQvi

Geresnės iliustracijos S.Tichanovskos atvykimui į pasienį, manau, už sceną iš filmo "Šaltukas" (1964) sunku surasti.

https://www.youtube.com/watch?v=TESoWRfVPCc

(1:17:00)