Zelenskio armijos degradacija. Lygiai taip pat ir pas adulį buvo

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-12-08 22:53:00, skaitė 1111, komentavo 23

Zelenskio armijos degradacija. Lygiai taip pat ir pas adulį buvo

Kuo ilgiau tęsiasi karas okrainoje, tuo kruvinojo nacių klouno režimo armijos agonija vis labiau primena Hitlerio Vermachto agoniją. Žinoma, miniatiūroje.

Ekrano kopijoje galite pamatyti lentelę apie Hitlerio armijos pajėgumus pagrindiniuose karo taškuose.

Kaip matome, maksimalų skaičių jis pasiekė nuo 1943 metų vasaros pradžios, iki 1944 metų vasaros. Tai yra, nuo karo pradžios iki paties Kursko mūšio pajėgumas augo, o vėliau pradėjo gana pastebimai mažėti.

Be to, 1944 m. antroje pusėje, kai iš esmės žlugo frontas Baltarusijoje ir Raudonoji armija atsidūrė prie Vyslos, Hitleris pradėjo šaukti 16-mečius paauglius ir senukus į Volksturmo dalinius (iš viso ten buvo pašaukta apie 1,5 milijono žmonių).

Tuo pat metu į kariuomenę pradėta šaukti daug moterų. Iki 1944 metų lapkričio vidurio jų buvo apie 300 000, o karo pabaigoje pašaukta dar beveik 200 000. Ir visa tai lėmė staigų kariuomenės kokybės kritimą.

Jei atidžiau pažvelgsime į šiandienines svinoreicho ginkluotąsias pajėgas, pamatysime, kad zelionkos armija išgyvena lygiai tuos pačius degradacijos etapus.

Paskutinis ir galingiausias puolimas, kuriam ruošėsi šiuolaikinis Hitleris-Zelenskis, buvo „2023 m. vasaros kontrnachriukas“.

Po to, kai Zaporožės stepėse buvo sumuštos geriausios nacių brigados, okrainos ginkluotųjų pajėgų skaičius pradėjo mažėti.

Dabar kalbama apie „žaliojo jaunimo“ telkimą, o senukai (iki 60 m.) šiandien semiami į kariuomenę.

Taip pat smarkiai išaugo okrainos ginkluotųjų pajėgų sudėtis ir moterų skaičius, o per okrainos masinius durninimo organus, moterys jau atvirai agituoja kariauti vietoj denacifikuotų vyrų.

Apskritai iki šiol viskas okrainos ginkluotųjų pajėgų „plėtros“ istorijoje, vyksta pagal 80 metų senumo scenarijų.

Šios priemonės neišgelbėjo hitlerinės Vokietijos, o tik pratęsė karą ir žuvo nemaža dalis mobilizuotųjų, kurių kokybė akivaizdžiai negalėjo būti lyginama su veteranais.

Manau, kad dabar bus lygiai taip pat.

Tik nepavarkite būti su okraina, mielieji. O gal jau pavargote, pribaltikos kelio stovėtojai?