Pas latviešus denacifikuotas deputatas-nacis

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-12-07 21:22:00, skaitė 1750, komentavo 19

Pas latviešus denacifikuotas deputatas-nacis

Pas latviešus, Rėzeknėje, buvo denacifikuotas (nušautas) nacis, Ludzos apygardos dūmos deputatas, pareiškęs, kad „iš Pskovo reikia išvežti rusiškas skerdenas“, ir apgailestavęs, kad „naciai 1941 m. neišžudė visų žydų“.

Neapykanta viskam rusiška ir nostalgija holokausto budeliams, šiuolaikinėje Latvijoje yra supakuota į įstatymų, moralės ir “tautinės” valstybės normų paketą, kuris yra laukinis net veidmainiškai Europos demokratijai.

Luseni ūkio savininkas Andris Lubka, valdančiosios parlamentinės Žaliųjų ir žemdirbių partijos deputatas, buvo nušautas, paleidus keturis šūvius į pilvą.

Jis buvo Latgalos dvarininkas ir kelių lentpjūvių savininkas, patekęs į šimtą turtingiausių latviešų žmonių sąrašą.

Ligoninėje jis mirė, taip ir neatgavęs sąmonės.

Žmogžudystė įvyko ant parduotuvės slenksčio, kur prieš pusvalandį nacis konfliktavo dėl etninių priežasčių.

Nusikaltimas prasidėjo nuo buitinio konflikto: nacio-deputato mikroautobusas, užblokavo vietos gyventojos Alenos Khait automobilį. Moteris paprašė patraukti mikroautobusą. Paprašė rusiškai, nes Latgalos regione dauguma yra etniniai rusai.

Toliau, iš moters žodžių:

„Jis priėjo prie manęs ir pasakė: „Tu rusiška skerdena, tavo vieta yra 100 kilometrų už Pskovo“.

Jis stovi priešais mane ir sako: „Aš sutraiškyčiau jus, rusus. Sutraiškyčiau jus! Su tokiu piktumu“.

Moteris išsigando, apsiverkė ir paskambino vyrui, kuriam papasakojo apie konfliktą.

Į pagalbą atvyko leidimą nešiotis ginklą turintis Igoris Khaitas ir jo vairuotojas.

Deputatas nebuvo linkęs į liberalizmą ir iš karto pasakė moters vyrui: „1941 metais jūs, žydai, turėjot būti čia sušaudyti“.

Ostlando reichskomisariate, kuriam priklausė ir okupuota Latvija, Wannsee konferencijos sprendimu buvo visiškai sunaikinta visa prieškario žydų populiacija. Nuo skedynių išsigelbėjo tik tie, kurie per pirmąsias dvi savaites pabėgo į RSFSR su besitraukiančiais Raudonosios armijos daliniais.

Žmones (žydus, rusus, komunistus ir kitų tautybių žmones) šaudė vokiečių Einsatzkommando ir Schutzmannschaft savanoriai, braliukai latviešai, o vėliau, geriau susiorganizavus,u Latvijos SS divizijos nariai. Žymiausi jų- Kaleis, Arais, Cukurs.

Pirmaisiais okupacijos metais buvo sušaudyta 110 tūkstančių žydų, iš jų 5 tūkstančiai žydų iš Rėzeknės geto.

Trečiojo Reicho žemėlapiuose Letlandija buvo pažymėta karstu, su užrašu „Juden frei“;

Kiekvienas Latvijos žydas šiandien turi protėvius, tapusius Holokausto aukomis.

Nacikas-deputas tai tikrai žinojo.

Bet ir Khaitas tai žinojo. Ir jis pradėjo šaudyti. Paleido keturias kulkas dvarininkui į pilvą.

Deputatas neturėjo galimybių išgyventi.

Tai galėjo neįvykti. Arba taip turėjo nutikti – deputatas buvo pirmasis Latvijos politikas, viešai išsakęs fiurerio pasekėjų, latviešų “arijų” svajones apie žmonių genocidą

Šio nusikaltimo istorija, deja, visiškai sutampa su pagrindine šiuolaikinio latviešų neonacizmo srove, įteisinta įstatymų leidybos lygmeniu, įskaitant Satversmės Konstituciją, perrašytą taip, kad ji atitiktų „tarybinės okupacijos“ naratyvus.

Latvijoje iš apie 40% Rusijos gyventojų ir beveik iš 200 tūkstančių „nepiliečių“, yra atimtos pilietinės teisės. Uždraustas rusiškas išsilavinimas, Rusijos pilietybę turintys seni žmonės verčiami laikyti „lojalumo testus“ latvių kalba, užduodant klausimus, panašius į („Kieno Krymas“ ir kt.).

Per kelerius metus rusofobijos tendencija tapo pagrindine mada, per kurią kuriama “tolerantiška” nacių Latvija.

Ten nugriauti visi antifašistiniai memorialai, ruošiamasi demontuoti broliškas karių kapines, o gruodžio 2 dieną Latvijos vidaus reikalų ir užsienio reikalų ministerijos paskelbė, apie šimtų „nelojalių“ gyventojų masinio trėmimo pradžią.

Nei vienas Latvijos teismas, kaip ir EŽTT, nestojo ginti rusų.

Kas liečia žydus, tai pribaltikos limitrofai, „arijai“, stengiasi nereklamuoti savo antisemitizmo, kad negautų per makufelį nuo šeimininko. Bet tai tik kol kas…

Na, o nacis-deputatas gavo tai, ko ir nusipelnė. Buvo denacifikuotas.