SAM patvirtino: mRNR marmalai nėra skiepai

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2023-11-13 19:35:00, skaitė 657, komentavo 3

SAM patvirtino: mRNR marmalai nėra skiepai

Pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą gydytojas, diagnozavęs komplikacijas po skiepų, užpildo Nepageidaujamų reakcijų į skiepus tyrimo protokolą ir per 15 dienų (jei komplikacija sukėlė pavojų gyvybei ar mirtį, – per 1 dieną) išsiunčia raštu Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalA...

Šis reikalavimas netaikomas, kai komplikacijos diagnozuojamos po COVID-19 vakcinos. Sveikatos teisės institutas kategoriškai prieštarauja vienos vaistų grupės saugumo problemų ignoravimui. Kita vertus, šiame ministro įsakyme COVID-19 infekcija nepriskiriama toms, kurios valdomos skiepais.

https://www.youtube.com/watch?v=dXK7G4fVXHA 

Sveikatos teisės institutas pritaria Sveikatos apsaugos ministerijos nuomonei: deja, skiepai nepadeda valdyti COVID-19 infekcijos.

Kyla klausimas: ar preparatai, kurie pristatomi kaip COVID-19 vakcinos iš tikrųjų yra vakcinos.

Sveikatos teisės instituto direktorius dr. doc. Rimas Jankūnas atsiverčia Europos Parlamento direktyvą 2003/63/EB, nustatančią reikalavimus vaistų kokybei, saugumui ir veiksmingumui, bei pagrindinį farmakologijos vadovėlį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos studentams.