P. Gylys: V. LANDSBERGIO CHUCPA

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2023-08-13 16:00:00, skaitė 566, komentavo 4

P. Gylys: V. LANDSBERGIO CHUCPA

Savo FB paskyroje prof.Povilas Gylys 2023.08.12 rašo:

V.LANDSBERGIO CHUCPA. Stalininis komjaunjuolis (100 proc.), marksizmo dėstytojas (100 proc.), Dėdulė (95 proc.), profesoriaus vardą išimties tvarka (nebuvo habilituotas daktaras, o tuo metu tai buvo privaloma sąlyga) LKP CK biurui tarpininkaujant gavęs (99 proc.), nacionalizuotą šeimos turtą LKP CK sprendimu atgavęs (99 proc.), savo suolo draugą A.Sakalą KGB galimai įdavęs (90 proc.) vykdo eilinę CHUCPOS akciją: už "kolaboravimą" puola Justiną Marcinkevičių.

Ne jam teisti J.Marcinkevičių. V.Landsbergis anais laikais buvo dešimtis kartų labiau "sovietinis" nei J.Marcinkevičius. Tačiau kažkada drįso viešai pasiskelbti Rezistentu Nr.1. Iškėlė save aukščiau už J.Ramanauską-Vanagą ir kitus rezistencijos vadovus. Kaip mėgsta sakyti pats faktinis šalies vadovas, kas visa tai gali paneigti ?

Galima pasakyti ir kitaip - Mocartą puola Saljeris.

Primenu: chucpa yra psichologinės kovos metodas, kurį naudojantis akiplėšiškai užsipuola kitą žmogų kaltindamas jį tuo, kas jam pačiam būdinga, ką pats yra veikęs arba savo auką agresyviai kaltindamas padarius nusikaltimą prieš jį. Trumpai tariant, kai jis nusižiūrėtą auką bando paversti nusikaltėliu.

Nuotrauka LRT.