Keli šaukštai deguto. 2 d.

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2023-07-16 01:54:00, skaitė 623, komentavo 5

Keli šaukštai deguto. 2 d.

LRT teigė, kad JAV Prezidento J.Bideno kalboje kai kurie lietuviai "visgi išgirdo ne viską, ką norėjo išgirsti". Aš gi buvau tarp tų lietuvių, kurie išgirdo viską, ką norėjo išgirsti, o ypač išgirsti tai, kad vartai Trečiam pasauliniam karui Vilniuje nebus atverti, kad protas šį kartą įveikė karo maitvanagių beprotybę. 

Mane šokiravo nebent tai, kad Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas G.Grušas JAV Prezidento kalbos laukė ir jos klausė stovėdamas.

Iš dešinės nuo prezidento J.Bideno buvo įrengta nedidelė tribūna, kurioje buvo susoditi VIP klausytojai - buvę Prezidentai, buvęs LTSR AT Pirmininkas, kiti valstybės vadovai, Seimo komitetų pirmininkai, kariuomenės vadas ir pan.

Kaip taip atsitiko, kad arkivyskupui G.Grušui neatsirado vietos toje pagerbtų asmenų tribūnoje ir jis buvo priverstas kalbos laukti ir klausyti stovėdamas, "moki-vagi" vertelgos kompanijoje?

Nuotraukose žemiau matome, kad tarp sėdinčiųjų buvo net sąrašinis Seimo vaikinukas, Sorošo auklėtinis, mėgstantis rėdytis moteriškais apdarais ir pasižymėjęs seksualiniu priekabiavimu prie pavaldinio ankstesnėje darbovietėje, save vadinantis "profesionaliu gėjumi". LRT transliacijoje buvo pasakyta, kad į tribūną svečius susodino amerikiečiai. Tai kodėl jie nepasirūpino JAV gimusiu G.Grušu?

%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.jpg

%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20(1).jpg

Mysterium tremendum 

Nerandu atsakymo, kodėl taip nepagarbiai pasielgta su Arkivyskupu. Galimos įvairios interpretacijos, bet aš manau, kad tai Dievo ir Velnio kovos pasekmė. Mūsų Ganytojas atsidūrė tarp girnų Vatikano, tarnaujančio Inkliūziniam kapitalizmui, LGBT, ekumenizmui ir kitoms belzabūbo paikystėms, ir tarnystės Lietuvai, lietuvių Tautai, prigimtinei šeimai, dorai ir kitoms vertybėms, Dievo siųstoms mums per Mozę ir per Kristų.

Arkivyskupas Carlo Maria Viganò sakė:

Katalikų Bažnyčia taip pat, pradedant Vatikano II revoliucija ir visų pirma per pastaruosius devynerius Bergoglio "pontifikato" metus, patyrė tą patį kognityvinį disonansą: tikintieji ir dvasininkija susitaikė su paklusnumu paprasčiausiems ciniškiems pareigūnams - kurie yra ne mažiau korumpuoti ir iškrypę nei jų kolegos giliojoje valstybėje - nors buvo akivaizdu, kad tariamų "reformų" tikslas visada buvo sistemingas Bažnyčios naikinimas, vykdomas aukščiausių jos vadovų, kurie yra eretikai ir išdavikai.

Ir pastebiu, kad gilioji Bažnyčia griebėsi tų pačių melagingų argumentų, norėdama praeiti pro doktrininį, moralinį ir liturginį išsigimimą: pirmiausia melagingo tvirtinimo, kad tų reformų buvo pareikalauta "iš apačios", o ne primestos jėga iš viršaus.

Lygiai taip pat, kaip Pasaulio ekonomikos forumo, Bilderbergo grupės ir Trišalės grupės planuojamas reformas priima jų infiltruotojai aukščiausiuose valstybių ir tarptautinių organizacijų sluoksniuose, sudarydami įspūdį, kad jų planai yra ratifikuoti visuotiniu pritarimu.

Pastaruoju metu stebime tiesiog siaubingą Bažnyčios griovimą: per Šv.Mišias kunigai Katedroje stovi atstatę pasturgalius į Altorių, įnešta daugybė kitų Mišių tradicijų griovimo elementų. Arkivyskupas nepalaiko "Šeimų sąjudžio", nesipriešina valdžios vykdomam valstybės griovimui. Jis nuslėpė savo aplinkoje bujojančią pedofiliją, neišvaikė satanistus, atvilkusius prie mūsų Šventovės žmonių kapu virtusį tanką, leido Šventoriuje siausti LGBT bakchanalijai ir t.t.

Ar ne matydamas visas arkivyskupo G.Grušo nuodėmes Aukščiausiasis ir privertė jį tris valandas stovėti greta nusidėjėlio "moki-vagi"?