Keli šaukštai deguto. 1 d.

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2023-07-16 01:09:00, skaitė 623, komentavo 16

Keli šaukštai deguto. 1 d.

NATO samitas pavyko, karo krankliai nepatenkinti kranksėjo, o protaujantys lengviau atsiduso. Samito metu iš vieno labdarą galimai vagiančio ir Lietuvos patriotus, o ir mūsų valstybę, šmeižiančio švedo sužinojome, kad karo kurstytojai nerimsta, nori siųsti mūsų karius į Ukrainą (https://youtu.be/39OH93j8-eA).

Medaus statinėje buvo keli šaukštai deguto. Apie juos ir noriu tarti kelis žodžius:

Mane šokiravo renginys Lukiškių aikštėje.

Pirma. Buvo nuleista istorinė Lietuvos vėliava, ko jokiu būdu negalima buvo daryti, nes tuo veiksmu siunčiama žinia - Lietuvos neliko, ir vietoj jos pakelta Ukrainos dvistalvė.

Antra. Renginį organizavo ir vedė du Lietuvos vėliavą niekinantys žmonės.

Trečia. Dalinio "Edelveis" vėliava.

https://www.youtube.com/watch?v=R5Yu22BZVlM

E.Jakilaitis (2:48 ) pasakė: ...Jie atbėga į aikštę su Ukrainos vėliava, kuri ką tik buvo mūšio lauke, tai vėliava iš 10 šturmo brigados „Edelveis“. Ja Ukrainos kariai nuėmė prieš dvi savaites ir perdavė mūsų bėgikams. Netrukus ji ši vėliava bus iškelta čia, svarbiausioje Lietuvos aikštėje, ant aukščiausio vėliavos stiebo. Pasitikime, vėliavą atneša „Blue Jelau“ įkūrėjas Jonas Ohmanas...

Nuotraukoje, padarytoje iš šio video, matome, kad Prezidentas Gitanas Nausėda bučiuoja J.Ohmano jam perduotą karinio dalinio "Edelveis" vėliavą.

Ar Prezidentas nežinojo, kaip vadinamo karinio dalinio vėliavą bučiuoja, nepajautė negero šio poelgio kvapo? 

Kodėl viso šio renginio nekontroliavo specialiosios tarnybos, o buvo pasitikėta abejotinos reputacijos veikėjų iniciatyva? 

Aš manau, kad Lietuvos prezidentui dera bučiuoti tik Lietuvos vėliavą, o ne kitos valstybės, juo labiau "Edelveis" dalinio vėliavą, nes "Edelveis" -  nacistinės Vokietijos simbolis. 

"Edelveis" - nacistinės Vokietijos simbolis. 


Lietuvoje išleistos knygos viršelis

"Edelveis" pavadinimas siejamas su nacių kariniu daliniu ir karine operacija, kurios metu Hitleris norėjo užimti Kaukazą ir čia esančius Grozno ir Baku naftos telkinius.

AVvXsEh8yL2ygM1xoIwdg1e_0f1-Af0HplPFNOe7-Sy0LU6E5IB_AAKVB058hSgJBWq7v26ZywU6KWwSGY0EqxJ7x1iF6BpbSBzWRlmmyITIYLOze8644OWoIk3HDoTKKQsn8Oh0CIBetdu23icK_YPzygBghkzy5cY6_k1avCR8C1SpW5lWoLx4uTddWMwvoeI

Operacija "Edelveisas" (vok. Operation Edelweiß) - tai kodinis Vokietijos vadovybės operacijos, kuria Antrojo pasaulinio karo  metais buvo siekiama užimti Kaukazą, ypač naftos gavybos regioną Grozną ir Baku, pavadinimas. Operacijos planą Hitleris patvirtino 1942 m. liepos 23 d. Operacija truko 4 savaites - iki 1942 m. rugpjūčio 21 d. Operacijos metu hitlerininkai reicho vėliavą iškėlė Elbrusi viršūnėje.

AVvXsEjga3fXie2E_22vdGUVjkA9sRfroNJJoEoX9ToUZU9w4rIyFmoC3JvEuCcVqDN4SxGzfVFQinDvs4DueD96r7CUFL9blhHqWhas34BqYEcqCPN8MC97GtggmxM96ILv1g97mnhE0yB2XCmth4aP_wfhLYSiO7bkg_66JkiL73UaHUORdC_Tolvf5WwSh2c=w500-h339

Patyręs alpinistas Grothas surengė kopimą į Elbruso viršūnę ir iškėlė ten Edelveisų skyriaus vėliavą. Tačiau pranešimas apie tai sukėlė nepasitenkinimą Berlyne: ten manė, kad reikia įrengti vėliavas su svastikomis. 1942 m. rugpjūčio 21 d. per kitą įkopimą Groto grupė šį norą išpildė.

Tačiau hitlerininkams nepavyko prasiveržti į Užkaukazę. 1942 m. spalio pradžioje vermachto daliniai buvo galutinai sustabdyti Malgobeko ir Elchovo rajone. Neturėdamas daugiau rezervų puolimui, priešas perėjo į gynybą.Pauliaus pralaimėjimas prie Stalingrado kėlė grėsmę, kad bus apsupta visa Kaukazo Vermachto grupė. Todėl 1943 m. sausį naciai pradėjo trauktis.1943 m. vasario 13 d. sovietų alpinistų šturmo grupės nuvertė nacių vėliavas nuo vakarinės Elbruso viršūnės. Vasario 17 d. rytinė viršūnė taip pat buvo nuvalyta nuo hitlerinių nešvarumų.

1943 m. SS diviziją "Edelveis" perkėlus į Graikiją, "Edelveisas" atliko baudžiamąją funkciją. Viename iš Graikijos kaimelių karinė nacių divizija nužudė 317 moterų, vaikų ir senelių. Ten "Edelveisų" kariai "tiesiog išžudė" vieną italų diviziją, o likusius kūnus išmetė į jūrą. "Edelveis" dalyvavo ir žydų deportacijose.

1944 m. kalnų šauliai buvo perkelti į Vengriją, kur dalyvavo įnirtinguose mūšiuose su Raudonąja armija, o karą "Edelveisų" divizija baigė Austrijoje, kur pasidavė amerikiečiams.