Kodėl Rusija neskuba užbaigti karinės operacijos Okrainoje?

Autorius: Mindė Šaltinis: https://cont.ws/@fybcbvjd/2550... 2023-05-17 06:18:00, skaitė 1098, komentavo 37

Kodėl Rusija neskuba užbaigti karinės operacijos Okrainoje?

Tiesiog egzistencinis klausimas kasdien kamuojantis banduomenės elektoratą nuo pidaraso iš šūdelyčio šniaukiančio koksą, iki mėlinanosio kiurksančio smuklėje prie kaušo molio ar dusto.

Tai kodėl gi, po galais, Rusija taip lėtai, grynai iš profaniško diletanto, mažamečio debilo ar patrioto-pizdastradatelio (idioto ant sofkės) požiūrio taško, vykdo specialią karinę operaciją (SKO) Okrainoje? Kodėl, turėdama tokį triuškinantį pranašumą prieš Okrainos ginkluotąsias pajėgas, neskuba greitai sutriuškinti ukro-vermachto ir užimti visos Okrainos teritorijos?

Klausimai, žinoma, yra labai įdomūs ir lietuviškos biomasės bei lenzberg-šaikos propagandos užbalvonintų zombių požiūriu, na ir tokie pat aštrūs bei savalaikiai.

Ar taip yra?

Taip, iš tikrųjų  Rusija neskuba užimti Okrainos teritorijų, neskuba šturmuoti miestų, neskuba traiškyti tankų armadų smūgiais chocholų gynybos, ir reikalas čia visai ne tame, kad Rusijos ginkluotos pajėgos silpnos ar vyriausiasis kariuomenės vadas Putinas yra neryžtingas, kaip, kad kai kurie rusų pseudo-patriotai ir lietuviški idiotai (fake news) bei panikieriai mums iš kiekvieno čainiko ar proso skalija.

Ir reikalas visai ne tame, kad vakaroidai, atseit, nubrėžė Putinui kažkokias tai mitines-mistines „raudonąsias linijas“, kurių peržengti Putinas “nedrįsta”. Laikyti tai realybe yra tiek pat juokinga kiek ir naivu ar kvaila.

Po Putino 2021 metų gruodžio mėnesį pareikšto ultimatumo vakaroidiniam pasauliui, prieš Rusiją nebeliko jokių raudonų linijų. Šiuo metu net strateginės branduolinės ginkluotės panaudojimas Rusijai nėra jokia raudona linija, ir ji bus panaudota, jei iškils tiesioginė grėsmė Rusijos egzistavimui, kad ir kokia forma ji bebūtų išreikšta.

Tai kame gi čia yra reikalas?

Kodėl Rusija taip neskubėdama vykdo karinius veiksmus ir operacijas Okrainos teritorijoje?

Galima pabandyti paaiškinti.

Pirmas dalykas, kuris krenta į akis ir apie ką rusų pseudo-patriotai ir vakaroidiniai idiotai yra linkę patylėti, tai išsitęsusi rusiškos kariuomenės aprūpinimo priešiškoje teritorijoje logistika, tiekimo grandinėlė, kur bet koks ginkluotės, amunicijos ir maisto tiekimas gali būti lengvai nutrauktas arba geriausiu atveju gerokai sulėtintas, tokiu būdu pasmerkiant puolančią kariuomenę „amunicijos (sviedinių) badui“.

Tikiuosi, kad nėra jau visiškai tokių atsilupusių ar idiotų, kurie mano, kad chocholai pasitinka rusišką kariuomenę su gėlėmis ir su „duona-druska“, ir visais įmanomais būdais stengiasi padėti praeiti kariniams ešelonams?

Partizaninio karo koncepcijos dar niekas neatšaukė.

Antras dalykas, apie ką nemėgsta malti šūdą rusiški patriotai–pizdastradateliai, tai užimtų teritorijų kontrolė su "a priori" priešiškai rusiškai kariuomenei nusiteikusiais „taikiais gyventojais“.

Teritorijos kontrolei reikia daug pajėgų ir išteklių. Tikiuosi, kad suprantate, jog duoti ginklus vietos gyventojams-chocholams ir patikėti jiems kontrolę, tai būtų kvailumo ir patiklumo viršūnė? Vadinasi teritorijas turi kontroliuoti rusiškos rosgvardijos ir kariuomenės padaliniai.

Trečia, dabar vietinių gyventojų-chocholų šėrimas atitenka vakaroidinėms šalims, ir, jeigu šios teritorijos būtų užimtos Rusijos, tai chocholų-aborigenų šėrimas jose gultu didele našta ant Rusijos biudžeto. Ar rusams to reikia?

Manote rusiški patriotai-pizdastradateliai, sėdintys ant sofkučių ir malantys šūdą, yra pasiruošę šerti iš savo kišenių maždaug 20 milijonų priešiškai jiems nusiteikusių šumerų-ukropitekų? Aš asmeniškai netikiu, kad tokių debilų yra.

Ketvirta, dabar Rusijos ginkluotosios pajėgos sėkmingai triuškina ir naikina ne tik Salo-reicho ginkluotąsias pajėgas ir Okrainos mobilizacinį potencialą, sėkmingai utilizuodamos nacistus, tačiau ir tą karinę techniką, kurią vakaroidai tiekia Okrainai, tokiu būdu nusiginkluodami prieš Rusiją, sėdinčią gynybinėse pozicijose su mažiausiais nuostoliais.

Vakaroidinės šalys dabar yra priverstos imti ginkluotę ir šarvuotą techniką iš savo armijų ir taip jas gerokai susilpnindamos. Viso to kas paimta neįmanoma vakaroidų šalims kompensuoti praktiškai per trejus ar penkerius metus, atsižvelgiant į didžiausią vakaroidų šalis ištikusią krizę.

Todėl laikas dirba Rusijos naudai, vakaroidai silpsta, Rusija stiprėja.

Ir penkta, apie ką nemėgsta rusų pseudo-patriotai ir vakaroidų idiotai kalbėti.

Dabar Rusijai yra labai svarbu išsaugoti savo kariuomenę, priekyje jos laukia tiesioginis susidūrimas su NATOvcų šalimis, nors ir ne su visa NATO iš karto, bet su šalimis, kurios yra Šiaurės Atlanto aljanso narės, tokiomis kaip Lenkija ir Rumunija, ir greičiausiai Pribaltikos šalys.

Žinoma, juokinga kalbėti, kad Pribaltikos šalys turi kažkiek tai reikšmingas ginkluotąsias pajėgas, tačiau prisidengiant Pribaltikos valstybėmis kovos kadriniai NATO šalių kareivos.

Negali būti jokių "dogovorniakų", jokios „tarpinės taikos“.

Karas su NATO šalimis yra neišvengiamas, o tai reiškia, kad Rusijai reikalinga stipri, apmokyta kariuomenė ir naujausia ginkluotė, kurią dabar skubiai gamina rusiškasis karinis-pramoninis kompleksas, dirbantis trimis pamainomis, septynias dienas per savaitę.

Ir svarbiausia, kad SKO tikslas nėra Okraina, SKO tikslas yra dabartinės pasaulinės tvarkos, pagrįstos vakaroidinių šalių likusio pasaulio apiplėšinėjimu, sugriovimas.

Prisimenate Putino žodžius – „o juk mes nieko rimtai dar nepradėjome“? Tai va – čia kaip tik apie tai.

Va tokių pamąstymų fone kažkaip labai idiotiškai atrodo tiek patriotų, tiek ir idiotų isteriški klyksmai, nekalbant jau apie biomasę, užbalvonintus zombius ir banduomenę.

Taip kad mieli parapijiečiai, tautiečiai ir visų rūšių braliukai – ruoškitės į karą už dėdės Semo reikalą, pedo-europeiskas vaivorykštines vertybes, liberast-fašistinės chuntos turtus, pavogtus iš jūsų pačių praplovus jums smegenėles !!!