Žydas Vinokur opustil lietuvį Žemaitaitį

Autorius: Anonimusas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-05-13 04:38:00, skaitė 732, komentavo 7

Žydas Vinokur opustil lietuvį Žemaitaitį

Kiti lietuviai žiūrėjo ir matė kas jų laukia jei nepaklus žydui.

Per LRT Panoramą parodė tipinį psichiškai besispjaudantį žydą. Kvalifikuotas granatsvaidininkas buvo baisiai įsižeidęs dėl kažkokios kolektyvinės atsakomybės, kuria atseit jį apkaltino Žemaitaitis.

Šią savaitę žydai jau nužudė 33 arabų banditus ir 110 sužeidė. Žudydami žydai visame pasaulyje tuo pačiu metu privalo mažinti antisemitizmo apraiškas. Tam vykdomos PSYOP operacijos prieš antisimitus. Surandamas antisimitas ir gerai išdulkinamas. Jei antisimitizmo nėra - jis paskatinamas, o antisimitas išdulkinamas. Lietuviams ant smegenų žydai užmeta mėšlą, o patys tuo metu gali nesmerkiami žudyti arabų banditus.

O lietuviai tuo metu gali kolektyviškai mokėti Šimono pažadėtus 30 mln. žydams.