S. Buškevičius. Kodėl Lenkija pervadino Kaliningradą į Karaliaučių (Królewiec)?

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2023/05/10/s-... 2023-05-12 17:02:00, skaitė 342, komentavo 7

S. Buškevičius. Kodėl Lenkija pervadino Kaliningradą į Karaliaučių (Królewiec)?

Lenkija šiandien padarė tai, ką Lietuva mano iniciatyva 1998 metais: Kaliningradą oficialiai pradeda vadinti Karaliaučiumi (Królewiec) miestu ir sritimi.

1998 m. būdamas Lietuvos Respublikos Seimu nariu sunkiai, bet įtikinau Seimo narius priimti Valstybinės kalbos komisijos įstatymo papildymą, kad ir prūsų žemių vietovardžius oficialiai vartotume tradiciškai, pavyzdžiui, Kaliningradą – Karaliaučiumi, Sovietską – Tilže ir panašiai.

Tuo metu sulaukiau kritikos, kad Buškevičius erzina rusus ir jų reikia bijoti. Tačiau Seimas palaikė mane.

Gaila, kad vis dar spaudoje Karaliaučius pavadinamas Kaliningradu.

Neseniai man net teko sugėdinti Krašto apsaugos ministerijos biurokratus, kai jie į mano paklausimą dėl Karaliaučiaus tranzito, atrašė žodį Kaliningradas.

Kodėl Lenkija šiandien oficialiai pervadino Kaliningradą į Królewiec ir tą patį padarė su sritimi?

Mano nuomone, todėl, kad jaučia, jog rusai vėliau ar anksčiau turės palikti šią okupuotą sritį.

1998 m. LR Seimas
1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas nauja 2 dalimi
1 straipsnį papildyti nauja 2 dalimi, buvusią 2 dalį laikyti 3 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:
“1 straipsnis. Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo sprendžia lietuvių kalbos kodifikacijos, normų vartojimo ir Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus, taip pat vykdo valstybinės lietuvių kalbos ugdymo programas, tvarko ir naudoja valstybės biudžeto bei kitas lėšas, skirtas šioms programoms įgyvendinti.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo tvirtina lietuvių, prūsų ir kitų baltų etninių žemių lietuviškų tradicinių vietovardžių sąrašą ir savo nutarimu nustato, kokia tvarka įgyvendinamas šių vietovardžių vartojimas Lietuvos Respublikoje.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija koordinuoja Kalbos inspekcijos inspektorių, apskričių ir savivaldybių kalbos tvarkytojų darbą, savo nustatyta tvarka atestuoja Kalbos inspekcijos inspektorius ir kalbos tvarkytojus.”

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Teikia: S. Buškevičius