Beveik 200 JAV bankų gali sekti paskui "Silicon Valley Bank"

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2023-03-21 14:17:00, skaitė 457, komentavo 2

Beveik 200 JAV bankų gali sekti paskui

Iškart po Silicon Valley Bank žlugimo ekspertai Amerikoje ir už jos ribų ėmė spėlioti, kiek dar JAV kredito įstaigų gali ištikti SVB likimas. Atsakyti į šį klausimą nelengva, nes bet kuriais metais Amerikoje būtinai "miršta" keletas bankų. Priminsiu, kad prieš keturiasdešimt metų JAV bankų skaičius siekė 14 tūkstančių, o 2013 m. sausio 1 d. jų buvo likę kiek daugiau nei 6 tūkstančiai (6036). 2020 m. pradžioje jų skaičius sumažėjo iki 5 177.

2023 m. vasario 14 d. JAV bankų skaičius sieks 4718 (tai FDIC - Federalinės indėlių draudimo korporacijos - apdraustų kredito įstaigų skaičius). Kai kurie bankai keliauja į užmarštį, nes užsidaro savo noru. Kiti bankų prekės ženklai išnyksta dėl susijungimų ir įsigijimų. Kiti bankrutuoja.

Apytiksliai bankus, kuriuos FDIC įtraukia į probleminių bankų sąrašą, reikėtų laikyti kandidatais į bankrotą. Per 2007-2009 m. finansų krizę ir kurį laiką po jos "probleminių" bankų skaičius buvo skaičiuojamas šimtais. 2007 m. jų buvo 76, o 2008 m. pabaigoje "probleminių" bankų skaičius išaugo iki 252. Didžiausias "probleminių" kredito įstaigų skaičius užfiksuotas 2011 m. pirmąjį ketvirtį - 888. Taigi per ketverius metus "probleminių" bankų skaičius išaugo daugiau nei eilės tvarka. Ir daugiau nei pusė jų bankrutavo.

Ir, o Dieve mano! Iki 2021 m. pabaigos jų liko tik 44. Iki 2022 m. spalio 1 d. jų buvo 42. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. liko 39. Kovo pradžioje "probleminių" bankų skaičius sumažėjo iki rekordiškai mažo - 24. Šiame trumpame sąraše, beje, buvo trys "dienos didvyriai" - Silvergate Bank, Silicon Valley Bank ir Signature Bank. Tačiau šių trijų "didvyrių" išnykimas ne sumažino "probleminių" bankų sąrašą, o veikiausiai padidino jų skaičių kelis kartus ar net eilės tvarka.

Po šių trijų bankų žlugimo nepriklausomi JAV ekspertai parengė greitą tyrimą "Monetary Tightening and U.S. Bank Fragility in 2023: Mark-to-Market Losses and Uninsured Depositor Runs?" (Pinigų politikos griežtinimas ir JAV bankų pažeidžiamumas 2023 m.: nuostoliai pagal rinkos vertę ir neapdraustų indėlininkų bėgimas). Keturi leidinio autoriai yra JAV universitetų darbuotojai.

Straipsnyje pateiktus vertinimus perdavė kelios svarbiausios JAV žiniasklaidos priemonės. Visų pirma, The Wall Street Journal paskelbė straipsnį Dozens of Banks May Have Risks Similar to Silicon Valley Bank, Economists Find. Straipsnyje pažymima, kad FED palūkanų normos padidinimas paveikė bankų turtą, kurį daugiausia sudaro ilgalaikiai vyriausybės vertybiniai popieriai, kurių pelningumas pirkimo metu buvo mažas, o dabar, didėjant pagrindinei palūkanų normai, jie pradėjo nuvertėti. Dėl to JAV bankų sistemos reali (rinkos) turto vertė buvo 2,2 trilijono JAV dolerių mažesnė už buhalterinę vertę. Vidutiniškai bankų turtas nuvertėjo 10 %.

Maždaug 5 % bankų turtas nuvertėjo 20 %. Absoliučiais skaičiais tai yra 236 bankai. Išoriškai jų finansinė padėtis, kurią rodo balansai, atrodo gera. Tačiau jei indėlininkai atsiims depozitus, bankas turės parduoti savo skolos vertybinius popierius ir nuostoliai išryškės. Tie bankai, kurių turte dominuoja valstybės skolos vertybiniai popieriai, yra akivaizdūs kandidatai į bankrotą. Tas pats SVB 2022 m. pabaigoje turėjo 211,8 mlrd. dolerių vertės turto (16 vieta tarp JAV bankų), bet tik 73,6 mlrd. dolerių paskolų ir 120,1 mlrd. dolerių vertybinių popierių (beveik vien ilgalaikių iždo obligacijų).

Rizika kyla ne tik patiems bankams, bet pirmiausia jų klientams (indėlių turėtojams) ir investuotojams (akcijų turėtojams). Žinoma, JAV pinigų institucijos nuolat teigė, kad jos kontroliuoja visą bankų sistemą ir valdo bankų riziką. Vienas iš šios kontrolės elementų yra bankų indėlių draudimas. Tuo rūpinasi minėta JAV federalinė indėlių draudimo korporacija (FDIC). Dabartinė draudimo riba yra 250 000 JAV dolerių. FDIC valdo Indėlių draudimo fondą (DIF), taip pat atlieka bankų reguliavimo ir priežiūros funkciją. Vienas iš pagrindinių rodiklių, kuriais turėtų domėtis ir rūpintis FDIC, yra apdraustų  ir kai kurių neapdraustų indėlių procentinė dalis ir absoliuti vertė. Tokia informacija nėra viešai prieinama. Tačiau yra "išorinių" šių rodiklių įverčių. Net naujai uždarytų bankų neapdraustų indėlių dalies įverčiai skiriasi. Tačiau labai siaurame intervale. SVB įverčiai svyruoja nuo 90 iki 95 %. S&P Global Market Intelligence ataskaitos duomenimis, SVB neapdraustų indėlių buvo 94 %, o Signature Bank - 90 %.

Dar sunkiau pateikti viso bankų sektoriaus įvertį. S&P Global duomenimis, neapdraustų indėlių dalis didžiųjų JAV bankų grupėje yra apie 47 %. Tai reiškia, kad absoliučiais skaičiais neapdrausti indėliai matuojami trilijonais dolerių.

Ką tik pasirodžiusiame JAV CBS naujienų portalo leidinyje What to know about bank deposits and the FDIC Deposit Insurance Fund pateikiama įdomios informacijos. Pradžioje skaitytojams primenama kovo 13 d. Džo Baideno kalba, kurioje jis pažadėjo, kad dėl SVB ir Signature bankų žlugimo nenukentės nė vienas klientas. Iždo sekretorė Džanet Jelen (Janet Yellen) taip pat bandė nuraminti Kongresą, kad "Amerikos bankų sistema išlieka tvirta ir kad amerikiečiai gali būti tikri, jog jų indėliai bus padėti, kai jų prireiks". Šie J. Bideno pareiškimai daugeliui sukėlė nerimą.

Pirma, neapdraustų indėlių sumų padengimas prieštarauja galiojantiems JAV įstatymams.

Antra, blogas pavyzdys yra užkrečiamas. Jei dviem bankams JAV įstatymas netaikomas, kuo kiti yra blogesni? Kitų gali būti net ne viena eile, o dviem daugiau. Čia reikėtų ne milijardų, o trilijonų dolerių. Kitų bankų viltis, kad su jais bus elgiamasi taip pat dosniai kaip su SVB, suteiks jiems galimybę veikti dar rizikingiau. Kai kurie JAV bankininkai ir finansininkai tiesiai pasakė, kad Džo Baidenas (Joe Biden), pažadėjęs dviejų bankų klientams 100 proc. pagalbą, į besiartinančios bankų krizės liepsnas įpylė ne vandens, o benzino.

Trečia, šiuo metu tiesiog nėra trilijonų dolerių, kurių prireiktų būsimų bankrutuojančių bankų klientams gelbėti. Aptariamame CBS naujienų leidinyje cituojamas aukšto rango Finansų ministerijos pareigūnas, teigiantis, kad iki 2022 m. pabaigos DIF savo kasoje turės 128 mlrd. dolerių, kurių esą "visiškai pakanka" SVB ir Signature Bank klientams gelbėti. Arba pareigūnas kalbėjo neteisingai, arba publikacijos autorius jį neteisingai suprato. Apdraustai indėlių daliai užtenka, bet ne 100 proc. padengimo, kurį žadėjo Bidenas.

Nesiruošiu perpasakoti JAV Federalinės rezervų sistemos ir JAV iždo departamento pareiškimų apie jų pasirengimą užtikrinti šalies bankų sistemos stabilumą. Pareiškimai labai migloti ir prieštaringi. Iš tikrųjų JAV pinigų institucijos gali rinktis "tarp blogo ir labai blogo". Vienas iš blogų variantų - garsiai paskelbti 100 % garantuotą visų bankų indėlių padengimą, o tam prireiktų trilijonų (kuriuos dar reikia spausdinti, bet tada dabartinė infliacija virstų hiperinfliacija). Kitas blogas variantas: palikti galioti senąsias indėlių draudimo taisykles. Tada būtų galima išgelbėti trilijonus dolerių, bet nebūtų išvengta bankų gaisro, per kurį galėtų sudegti dar daugiau trilijonų, plitimo. Beje, yra tam tikrų vertinimų dėl antrojo varianto. Dar kartą atsigręšiu į JAV ekonomistų tyrimą Monetary Tightening and U.S. Bank Fragility in 2023. Autoriai apskaičiavo, kad net jei pusė neapdraustų indėlininkų nuspręstų atsiimti savo pinigus, grėsmė kiltų 186 bankams. Būtent šį skaičių į informacinę erdvę išmetė amerikiečių leidinys WSJ straipsnyje Dozens of Banks May Have Risks... Ir šiandien šis skaičius perteikiamas daugelyje Amerikos žiniasklaidos priemonių, nubraukdamas JAV pinigų institucijų PR veiksmų efektyvumą.

O kodėl tyrime daroma prielaida, kad tik pusė klientų ateis dėl pinigų? Manau, kad norinčiųjų išsaugoti savo neapdraustus indėlius bus beveik 100 proc. Ir tada rizikuojančių bankų skaičius mažiausiai padvigubės.

Autorius: prof.Valentinas Katasonovas

Šaltinis: https://www.fondsk.ru/news/2023/03/20/pochti-200-amerikanskih-bankov-mogut-posledovat-za-silicon-valley-bank-58797.html