Kai svetimi – brangesni už savus. Nemeilė tautiečiams – tautos nykimo garantija

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2023-03-11 17:45:00, skaitė 592, komentavo 1

Kai svetimi – brangesni už savus. Nemeilė tautiečiams – tautos nykimo garantija

Astra Genovaitė Astrauskaitė, mano FB ir pilietinės veiklos draugė, kovo 7 d., savo paskyroje kvietė “išlikti žmonėmis” ir rašo: “Kurkime sau ir savo artimui gerumo, atjautos, palaikymo atmosferą, stiprybės semkimės iš gamtos. Nepamirškime gyvo bendravimo! Išlikime žmonėmis!”

Geras šios šaunios poetės ir mokytojos kvietimas! Tik, kažkodėl, po Astros kvietimo „stiprybės semtis iš gamtos“ prisiminiau savo A+A Draugą Dr.Henriką Ostrauską, prieš 50 metų tyrinėjusį Vilniaus regiono mažus miško ežerėlius, kuriuose gyveno vienintelė žuvų rūšis – ešeriai. Paaiškėjo, kad jie mito savo broliais ir seserimis – ešeriais. Ar ne taip elgiasi lietuviai? Ka? Man atrodo, kad lietuviai liguistai myli svetimus, bet maga suėsti savo gentainius.

Toks tautos elgesys man taip pat priminė jaunystėje skaitytą dviejų rabinų anūko ir didžiojo ekonomisto Karlo Markso veikalą „Kapitalą“, jo atrastą „Pridėtinės vertės dėsnį“. Taip ir gyvena lietuviai: ėsdami vienas kitą, kaip Dr.H.Ostrausko tyrinėti ešeriai ir žiauriai išnaudodami vienas kitą, kaip Karlo Markso buržuazija, melždama iš tautiečių pridėtinę vertę. 

Bėda čia ta, kad tautai, kad ji klestėtų kapitalizmo sąlygomis, reikia ir dviejų knygų: Toros ir Talmudo. Jeigu viso to tauta neturi, tai ir neverta žaisti svetimus žaidimus. 

Prieš kelias dienas Youtube pamačiau puikų video „Maltiečių sriuba ir lovys kiaulėm”, kuriame surinkta daugybė siužetų apie nežmonišką Lietuvos pensininkų skurdą, apie moraliai ir protiškai degradavusią Lietuvos valdžią, kuri štai jau ketvirtas dešimtmetis tyčiojasi iš savo senelių. Jaunimas nepamena, o aš pamenu, kad sovietinio pensininko gyvenimas buvo gerokai skalsesnis už dabartinio, bent 75% dabartinių pensininkų iš „gerovės valstybės“. Apie tai, kad anuometinis senelis galėjo per vieną dieną apeiti keliolika gydytojų tame pačiame poliklinikos pastate, net nenoriu pasakoti pusmetį nūnai laukiantiems eilėse. Ar tai ne GENOCIDAS?

 

https://youtu.be/Q_wGkhWivQo

Vienas iš pačių bjauriausių reiškinių landsgrybinėje Lietuvoje – senelių diskriminacija „pabėgėlių“ atžvilgiu.

Dar 2017 metais rašiau, kad „Lietuvos Socialinių reikalų ir darbo ministerijos pagrindiniu rūpesčiu yra taip vadinami „pabėgėliai“, o Lietuvos piliečiai šios ministerijos yra diskriminuojami”.

2017 metų spalio 28 dieną mano skundas „Už lygias teises su „pabėgėliais““ iš Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolieriaus įstaigos iškeliavo į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.“

2017 m. lapkričio 24 dieną iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aš gavau atsakymą, pasirašytą viceministrės Vilmos Augienės, kuriame teigiama, kad Lietuvos Respublikos piliečiai nėra diskriminuojami pabėgėlių atžvilgiu, nes ši diskriminacija yra pozityvinė !!!

2017 m. viešai skelbiami duomenys rodė, kad mažiausiai 81 717 Lietuvos pensininkų gauna mažesnes išmokas, negu gauna pabėgėliai ir jiems niekas nesamdo butų, nemokėjo išmokų.

„Konvencijos dėl pabėgėlių statuso“ 23 straipsnis „Valstybės pagalba“ sako: „Valstybės pagalbai ir paramai gauti Susitariančiosios valstybės teisėtai jų teritorijoje esantiems pabėgėliams suteikia tokią pačią padėtį, kokia naudojasi jų piliečiai.“

 https://www.youtube.com/watch?v=Ea9BYcnm0zQ

Dr.M.Starkevičiūtė: Ukrainiečiai finansuojami pensininkų sąskaita

Daktarė pasakė (video 55:30): Ir dar nemalonus klausimas, kurį aš pasakysiu. Pernai į Lietuvą atvažiavo 94000 žmonių. Jie galėjo atvažiuoti į Lietuvą tiktai trumpam. ES direktyva leidžia 9 mėnesiams suteikti laikiną prieglobstį. Ji baigė galioti kažkur-tai lapkričio mėnesį. Dabar visi šitie žmonės, kurie gauna nemokamus vaistus, nemokamą gydymą, mokyklas vaikams, yra finansuojami Lietuvos pensininkų sąskaita, Lietuvos policininkų sąskaita, visų mažai uždirbančių sąskaita. Europa tam skirti pinigų negali. Aš bandžiau aiškintis, pagal kokį įstatymą visa tai vykdoma. Biudžeto įstatyme yra numatytos sritys. Migracijos departamentas negalėjo pasakyti, kokį įstatymą jie taiko. Pasakė-pasikonsultuos. Pabėgėlių įstatymas neveikia, nes šie pabėgėliai pirmiausiai atvyksta į Lenkiją. Tokia Šengeno taisyklė. Nėra jokių dokumentų ir taisyklių, kurios leistų visus šiuos žmones išlaikyti neturtingų žmonių sąskaita. Paslaugos atitenka kitiems ir nelieka saviems. Žmonės skundžiasi, kad negauna vaistų, paslaugų. Valstybė turi veikti pagal įstatymus. Jei skiriate pinigus, tai iš kur toks įstatymas. Nėra tokio įstatymo, kuris leistų juos finansuoti Lietuvoje. Ir ES nėra...

Ukrainiečių apgyvendinimas Seimo viešbutyje peržengia visas proto ribas

Julijos Tolkačiovos šeima Seimo viešbutyje „na chaliavu“ gyvena jau arti metų. Į Lietuvą šie ekonominiai migrantai atklydo dvi dienas iki karo, rašoma „Respublikoje“. Pagyvenę kelias savaites Klaipėdoje, šie apsukrūs verslininkai, padedami verslo agentūros „Stiprūs kartu“, persikraustė į Seimo viešbutį.

Visą tą laiką už šių gariūninių aferistų gyvenimą Seimo viešbutyje, išlaidas už elektros ir šilumos energiją, šaltą ir karštą vandenį, komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftų priežiūrą, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą), taip pat pastato eksploatavimo išlaidas (už šiluminio mazgo hidraulinius bandymus, inžinerinių įrenginių bei tinklų priežiūrą ir remonto darbus) apmoka Seimo kanceliarija, tai yra Lietuvos mokesčių mokėtojai.

Labai rekomenduoju pasiskaityti pasipiktinusių lietuvių atsiliepimus po šiuo „Respublikos“ straipsniu. Juose dominuoja pasipiktinimas Seimo elgesiu.